Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova

Základní škola pro 550 žáků s rozšířeným oborem sportovních aktivit. Možnost využití školní jídelny a družiny. Účastní se projektů EU - peníze školám nebo European Culture Interrailing. Vydáváme školní časopis. Vedeme kroužek fotbalu, tenisu, pohybových her, keramiky, …

ZŠ Opava, Boženy Němcové

Základní škola pro 540 žáků s družinou a jídelnou. Možnost dramatické výchovy, výuky informatiky a rozšiřující informatiky. Poskytování výchovného poradenství. K dispozici jsou kroužky, mezi které patří keramika, logopedie, anglická konverzace a …

ZŠ Oskol Kroměříž

Základní škola pro 660 žáků se školní jídelnou a družinou. Možnost navštěvovat třídy s rozšířenou výukou informatiky. Nabízíme kroužek stolního hokeje a dále sportovní, výtvarný, jazykový a taneční …

3. ZŠ Holešov

Základní škola pro 800 žáků se školní jídelnou a družinou. K dispozici je vlastní krytý školní bazén, venkovní hřiště s umělým povrchem a odborné učebny. Nabízíme výuku angličtiny od 1. ročníku, plavání v 1. - 9. ročníku. Zřizujeme 1. třídu pro žáky s vadami …

1. ZŠ Holešov

Základní škola pro 690 žáků se školní družinou nabízí výuku se zaměřením na matematiku, informatiku, přírodovědní předměty a sportovní třídu. Nabízíme školní družinu. Vedeme volnočasové kroužky s nabídkou angličtiny, keramiky, volejbalu či …

ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského

Základní škola pro 750 žáků s družinou, jídelnou, dvěma tělocvičnami, školním hřištěm a zahradou s vybavením. Nabídka rozšířené výuky sportů, volitelných předmětů a cizích jazyků. Součástí naší výuky jsou exkurze, návštěvy atraktivních míst a významných …

ZŠ TGM Blansko, Rodkovského

Provozujeme základní školu pro 720 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 147 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Uplatňujeme osvědčené formy výuky a zaměřujeme se na všeobecné vzdělávání hlavně cizích jazyků, informatiky a tělesné …

ZŠ Kuřim, Komenského

Provozujeme základní školu pro 675 žáků s družinou a jídelnou. Zabýváme se výukou informatiky, cizích jazyků a matematiky. Pořádáme výlety, exkurze, zájezdy, sportovní kurzy a podobně. Navštěvujeme divadelní …

ZŠ Porubská 832

Základní škola pro 630 žáků se sportovními třídami s rozšířenou výukou atletiky. K dispozici je školní družina a …

ZŠ Kuřim, Tyršova

Provozujeme základní školu pro 675 žáků s družinou a jídelnou. Zabýváme se výukou informatiky, cizích jazyků a matematiky. Pořádáme výlety, exkurze, zájezdy, sportovní kurzy a podobně. Navštěvujeme divadelní …

Základní škola Monty School Ostrava

Jsme moderní soukromá anglická základní devítiletá škola s výukou vedenou českým učitelem a anglickým rodilým mluvčím v jedné třídě. Škola je registrovaným centrem Trinity College London. Jsme bilingvní škola, která je zapsaná v obou rejstřících …

ZŠ a MŠ Brno, Horníkova

Provozujeme základní školu pro 680 žáků s rozšířenou výukou jazyků, výtvarné výchovy a sportovním zaměřením. K dispozici máme vlastní družinu a jídelnu. Nabízíme zájmové kroužky, jako je pěvecký sbor, literární, keramický, dramatický, šachový, matematický či chemický kroužek, míčové a logické …

ZŠ a MŠ Ostrava, Horymírova

Základní škola pro 670 žáků s jídelnou, družinou a klubem. Výuka je rozšířena od 6. ročníku v oblasti informatiky a výpočetní techniky. Sportovní zázemí školy tvoří tělovýchovný pavilon se dvěma tělocvičnami, posilovnou, umývárnami, šatnami a posilovnou. Škola je …

ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně

Provozujeme základní školu pro 120 žáků se školní družinou. Výuka probíhá v polském …