Firmy

ZŠ Klenovice na Hané

Provozujeme základní školu pro 350 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme možnost navštěvovat kroužky keramiky, počítačů, jógy, fotbalu i …

ZŠ a MŠ Ptení

Základní škola pro 300 žáků s družinou a …

ZŠ Přerov, Svisle

Provozujeme státní základní školu pro 750 žáků s družinou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce. Vedeme logopedický kroužek, kroužek angličtiny, vaření, stolního tenisu, novinářský kroužek a …

ZŠ a MŠ Haňovice

Základní škola pro 55 žáků se školní družinou a …

ZŠ a MŠ Lazníky

Provozujeme základní školu pro 60 žáků se školní jídelnou a družinou pro 25 děti. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a počítači. Rozvíjíme aktivitu a vlastní tvořivost dětí. Nabízíme hudební, taneční, výtvarné, přírodovědné a sportovní kroužky. Pořádáme výlety a …

ZŠ a MŠ Olomouc - Holice, Náves Svobody

Základní škola pro 460 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou sportovní, výtvarné, přírodovědné, keramické, jazykové a taneční kroužky. Pořádáme den s Integrovaným záchranným systémem, školu v přírodě, karnevaly, zahradní slavnosti, lyžařské výcviky, Den Země a …

ZŠ a MŠ Stará Červená Voda

Základní škola pro 60 žáků s jídelnou a …

ZŠ Protivanov, Školní

Provozujeme základní školu pro 320 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme kurzy dopravní, zdravotnické, keramické, počítačové i psaní na stroji, kopané, horáckého tance či výtvarné techniky. Účastníme se jazykových, zdravotních a dopravních soutěží i …

ZŠ a MŠ Zvole

Provozujeme základní školu pro 101 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, lyžařský výcvik, tématické dny, zájmové kroužky či divadelní …

ZŠ Dr. Hrubého, Šternberk

Provozujeme základní školu pro 550 žáků s družinou. Pozornost věnujeme žákům nadaným, s výukovými potížemi či s poruchami výslovnosti. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, sportovní akce a soutěže. Poskytujeme služby výchovného poradce a školního …

ZŠ a MŠ Rovensko

Provozujeme 1. stupeň základní školy s kapacitou 40 žáků s družinou pro 25 dětí a jídelnou. Vyučujeme povinný předmět dramatická výchova a nepovinný náboženství. Nabízíme počítačový, sportovní a výtvarný kroužek včetně vaření, malých včelařů a výuky hry na flétnu. Pořádáme plavecký výcvik i …

ZŠ a MŠ Štarnov

Provozujeme základní školu pro 40 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, besedy, tématické dny, zájmové kroužky, hudební kurzy a sportovní akce. Nabízíme kroužek hry na flétnu, počítačový a šachový …

ZŠ Mohelnice, Mlýnská

Provozujeme základní školu pro 1190 žáků s jídelnou, družinou a školním klubem. Zajišťujeme péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a péči o integrované …