Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ Příkazy

Provozujeme základní školu pro 100 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, tématické dny, výlety, besídky, sportovní akce a plavecké …

Masarykova ZŠ Nezamyslice, 1.máje

Základní škola pro 400 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého

Provozujeme základní školu pro 1000 žáků s družinou a jídelnou. Organizujeme ozdravné pobyty, zájezdy a výlety. Disponujeme vybavenými učebnami pro předměty fyzika, chemie a …

ZŠ Vidnava

Základní škola pro 380 žáků s družinou, klubem a …

ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov

Provozujeme státní základní školu pro 690 žáků se školní družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, exkurze, kurzy a výcviky. Navštěvujeme divadelní představení a koncerty. Nabízíme různé kroužky a volnočasové …

ZŠ Chromeč

Provozujeme základní školu pro 60 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 35 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Nabízíme zájmové kroužky jako angličtina, vlastivědný, dramatický či sportovní kroužek, keramiku, reedukaci nebo hru na …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc

Základní škola s přípravným ročníkem pro 100 žáků se sluchovým postižením. Součástí je …

ZŠ a MŠ Bohuňovice

Provozujeme základní školu pro 442 žáků. K dispozici je školní jídelna a družina. Možnost navštěvování výtvarného a matematického kroužku. Škola dále pořádá různé akce a …

ZŠ a MŠ Kobylá nad Vidnavkou

Základní škola pro 35 žáků. K dispozici je družina a …

ZŠ Olomouc, třída Spojenců

Základní škola pro 500 žáků s družinou a výdejnou. Na druhém stupni jsou i třídy s volitelným předmětem sportovní výchova. Nabízíme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu s možností úpravy organizace …

ZŠ a MŠ Ústí

Základní škola pro 60 žáků se školní jídelnou a družinou. Naším cílem je všestranný rozvoj žáka, podpora jeho individuálních schopností, posilování sebedůvěry. Snažíme se vytvářet školu, ve které se dobře cítí děti, rodiče i učitelé. Nabízíme klidné rodinné prostředí s nižším počtem dětí ve …

ZŠ a MŠ Lazníky

Provozujeme základní školu pro 60 žáků se školní jídelnou a družinou pro 25 děti. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a počítači. Rozvíjíme aktivitu a vlastní tvořivost dětí. Nabízíme hudební, taneční, výtvarné, přírodovědné a sportovní kroužky. Pořádáme výlety a …

ZŠ Postřelmov

Základní škola pro 500 žáků s jídelnou, družinou a klubem. V rámci výuky navštěvujeme divadelní i filmová představení. Účastníme se vědomostních i sportovních soutěží. Pořádáme pobyty v …