Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ Olšany

Základní škola pro 65 žáků vyučuje podle školního vzdělávacího programu Sedm divů světa. Je dvoutřídní, od 3. ročníku se děti učí anglický jazyk. K dispozici je školní zahrad a obecní hřiště. Žáci se zúčastní exkurzí, výletů, soutěží, kulturních akcí a …

ZŠ a MŠ Tovačov

Základní škola pro 580 žáků s družinou, klubem a …

Fakultní ZŠ Olomouc, Tererovo nám.

Provozujeme základní školu pro 1220 žáků. K dispozici je výchovný poradce, družina a školní jídelna. Pro děti jsou zajištěny exkurze a škola v přírodě. Dále jsou pořádány sportovní i vědecké olympiády, bowlingové i dopravní soutěže, recitační soutěže a turnaje školních …

ZŠ Nová Hradečná

Provozujeme základní školu pro žáky první až páté třídy. Maximální kapacita je 60 žáků. K dispozici je školní jídelna a družina. Nabízíme výtvarný, keramický, taneční, přírodovědný, hudební a jazykový …

ZŠ Přemyslovice

Základní škola pro 220 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka kroužku angličtina hrou pro žáky 1. a 2. …

ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova

Provozujeme základní školu pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek anglického, ruského i španělského jazyka či čtenářský, taneční, výtvarný, dramatický a sportovní …

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého

Provozujeme základní školu pro 1000 žáků s družinou a jídelnou. Organizujeme ozdravné pobyty, zájezdy a výlety. Disponujeme vybavenými učebnami pro předměty fyzika, chemie a …

ZŠ Olšovec

Provozujeme základní školu pro 60 žáků. Z důvodů omezené kapacitě výdejny stravy a sociálního zařízení je maximální počet žáků stanoven na 30. K dispozici je družina a …

Základní škola Šumperk, Šumavská

Provozujeme základní školu s celkovou kapacitou 900 míst. Součástí školy je školní družina a jídelna. Zajišťujeme poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. Žákům nabízíme zájmové kroužky, mezi které patří například keramika, florbal, anglický jazyk, aerobik a …

ZŠ a MŠ Brníčko

Provozujeme základní školu pro 45 žáků. K dispozici je …

Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice, okres Prostějov

Provozujeme základní školu pro 220 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je dramaticko-turistický, kulinářský, sportovní a anglický kroužek. Pořádáme vědomostní, sportovní a výtvarné …

ZŠ a MŠ Jindřichov

Základní škola pro 20 žáků se školní družinou a …

ZŠ a MŠ Hanušovice

Provozujeme základní školu s celkovou kapacitou 650 míst. Součástí školy je školní jídelna a družina. Zajišťujeme dětem výtvarný a keramický kroužek či kroužek fyziky. Pořádáme a organizujeme pro děti kulturní, společenské, sportovní akce a jiné mimoškolní …

ZŠ a MŠ Lukavice

Základní škola pro 40 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme výtvarný kroužek a výuku anglického …