Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

Provozujeme základní školu pro 700 žáků se školní družinou a jídelnou. Poskytujeme projektové vyučování, dále pořádáme školní soutěže a organizujeme volnočasové aktivity pro …

ZŠ a MŠ Orlické Záhoří

Základní škola pro 15 dětí se školní jídelnou a …

ZŠ a MŠ Bílý Újezd

Provozujeme základní školu rodinného typu s maximální kapacitou 40 žáků, se školní jídelnou a družinou. Nabízíme kroužky hudební a výtvarné výchovy a …

Dětský domov se školou a ZŠ Kostelec nad Orlicí

Základní škola pro 48 …

ZŠ a MŠ Františka Škroupa Osice

Základní škola pro 170 žáků s družinou a jídelnou. Je zde pro děti několik zájmových kroužků, specializované učebny pro matematiku, fyziku, český jazyk, výtvarnou výchovu. K dispozici mají také školní kuchyňku, čítárnu, počítačovou učebnu a také  …

ZŠ Bernartice

Provozujeme státní základní školu pro 180 žáků s družinou a jídelnou. Zajišťujeme výuku žáků speciálními vzdělávacími potřebami. K dispozici je školní metodik či výchovný poradce. Organizujeme mimoškolní aktivity včetně pěveckého, sportovního či výtvarného …

ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší

Základní škola pro 480 žáků s družinou a jídelnou. Organizujeme projekty jako sběr papíru, sběr léčivých rostlin, humanitární projekt či ovoce do škol. Nabízíme zájmové kroužky anglického a znakového jazyka, volejbalu, společenských a sportovních …

ZŠ a MŠ Všestary

Provoz základní školy pro 350 žáků s jídelnou a školní družinou. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při škole. V tělocvičně, propojené s budovou školy, je také posilovna. Pořádání výletů, exkurzí a lyžařských …

ZŠ MRAVENIŠTĚ

Ve škole klademe důraz na celostní pojetí člověka, jeho rozvoj a fungování v daných podmínkách. Důležitým je pro nás respektující pedagogický přístup, zdravé vnitřní duševní prostředí, kdy se dítě do školy těší, a partnerský vztah mezi školou, rodinou a …

ZŠ a MŠ Černíkovice

Základní škola pro 40 žáků s družinou. K dispozici máme dvě učebny vybavené 2 interaktivními tabulemi. Nabídka výtvarné a keramické …

ZŠ Nové Město

Základní škola pro 120 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka plaveckého výcviku a školy v …

ZŠ Hradec Králové, Bezručova

Provozujeme základní školu pro 720 žáků s jídelnou, družinou a školní knihovnou. Možnost přihlášení na keramický kroužek. Účastníme se projektu Mozaika jako nástroj podpory sociální adaptace dětí a …

Odborné učiliště a ZŠ Sluneční, Hostinné

Provozujeme základní školu pro 65 žáků s jídelnou a družinou. Zajišťujeme péči dětem s mentálním, kombinovaným postižením a s autismem. Nabízíme osobní asistenci, rehabilitace a logopedickou výchovu. Pořádáme kurzy plavání, canisterapie, ergoterapie a arteterapie. Rozvíjíme psychické …

ZŠ a MŠ Stárkov

Provozujeme základní školu pro 150 žáků s družinou. Výuka je rozšířena v oblasti výpočetní techniky. Žáci mohou navštěvovat kroužky florbalu, angličtiny, hry na flétnu, gymnastiky, stolního tenisu, basketbalu či zumby a aerobiku. Po celý rok pořádáme různé …