Firmy

ZŠ speciální Nový Jičín

Základní škola speciální poskytuje vzdělání žákům, kteří pro svůj handicap nemohou prospívat v běžné základní škole ani základní škole praktické. Kapacity školy je pro 60 …

ZŠ Krnov, Žižkova

Základní škola pro 780 žáků se školní …

ZŠ a MŠ Ropice

Základní škola pro 90 žáků s družinou a jídelnou. Výuka probíhá v českém a polském jazyce. K dispozici jsou 4 třídy. Pracujeme dle vzdělávacího programu RVP ZV a Švp – Tvořivá škola. Studenti mohou využít zájmové kroužky a školní …

ZŠ Těrlicko, Školní

Provozujeme základní školu pro 430 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je fyzikálně-chemická, přírodopisná a jazyková učebna i informatiky a cvičná kuchyňka. Nabízíme zájmové kroužky hry na hudební nástroje, tance, zpěvu, kung fu, zumby a logopedie. Pořádáme lyžařské …

Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník

Základní škola pro 450 žáků s družinou, klubem a …

ZŠ a MŠ Závišice

Provozujeme základní školu pro 70 žáků s družinou a jídelnou. Součástí školy jsou 2 tělocvičny a sauna. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Nabízíme jazykový, sportovní a hudební …

ZŠ Studénka, Butovická

Provozujeme státní základní školu pro 340 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Pořádáme turistické výlety a exkurze. Navštěvujeme divadelní představení. K dispozici je také školní knihovna. Účastníme se soutěží a sportovních …

ZŠ Bruntál, Školní

Základní škola pro 750 žáků s jídelnou a školní družinou. K dispozici jsou vybavené učebny chemie a fyziky audiovizuálními prostředky a trojrozměrnými učebními pomůckami. Nabízíme kroužek českého jazyka. Jsme zapojení do projektu Vzájemně sdílíme …

ZŠ a MŠ Branka u Opavy

Provozujeme malotřídní základní školu pro 80 žáků. K dispozici je školní jídelna i družina. Zajišťujeme různé akce, sportovní či turistický kroužek, vystoupení žáků či vánoční …

Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín - Komenského

Základní škola s družinou a jídelnou. Ve škole se nachází multimediální místnosti, ve vyučování jsou používány pomůcky jako notebooky, carris bloky, interaktivní tabule a učebnice. Na prvním stupni zavádíme daltonské prvky …

ZŠ a MŠ Bohuslavice

Základní škola s kapacitou 360 žáků s jídelnou a školní družinou pro 50 dětí. Pořádáme dětské a kulturní akce včetně maškarních plesů, výletů a sportovních i vědomostních soutěží. K dispozici je školní knihovna, tělocvična a …

ZŠ Havířov-Šumbark, M. Pujmanové

Základní škola pro 450 žáků s družinou a jídelnou s nabídkou zájmových …

ZŠ Otice

Provozujeme základní školu pro 120 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Účastníme se projektu Zdravá …

ZŠ Opava, Vrchní - Školní družina

Vedení školní družiny až pro 210 žáků s možností kroužků ruského, španělského i německého jazyka, informatiky, aerobiku, gymnastiky, florbalu, odbíjené, košíkové, keramiky, flétny, dramatického kroužku a …