Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ Těrlicko, Školní

Provozujeme základní školu pro 430 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je fyzikálně-chemická, přírodopisná a jazyková učebna i informatiky a cvičná kuchyňka. Nabízíme zájmové kroužky hry na hudební nástroje, tance, zpěvu, kung fu, zumby a logopedie. Pořádáme lyžařské …

ZŠ a MŠ Dolní Moravice

Provozujeme základní školu pro 20 žáků s družinou a …

ZŠ Krnov, Žižkova

Základní škola pro 780 žáků se školní …

ZŠ Studénka, Butovická

Provozujeme státní základní školu pro 340 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Pořádáme turistické výlety a exkurze. Navštěvujeme divadelní představení. K dispozici je také školní knihovna. Účastníme se soutěží a sportovních …

ZŠ a MŠ Kujavy

Provozujeme malotřídní základní školu 1. stupně se dvěma třídami s kapacitou 50 žáků s družinou pro 30 dětí a jídelnou. Zaměřujeme se na zdravý životní styl a výuku cizího jazyka od 1. ročníku. K dispozici je školní zahrada. Nabízíme volitelné předměty. Zúčastňujeme se soutěží a …

ZŠ Otice

Provozujeme základní školu pro 120 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Účastníme se projektu Zdravá …

ZŠ a MŠ Andělská Hora

Provozujeme základní školu pro 250 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme zájmové kroužky deskových her, florbalu, chovatelství, náboženství, teraristiky a šachů. Poskytujeme poradnu pro rodiče. Sbíráme papír i PET …

ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní

Provozujeme základní škola pro 810 žáků s družinou a jídelnou. Výuka probíhá dle vzdělávacího programu Základní škola. Pořádáme výlety do zoo, exkurze, slavíčky, matematické soutěže, sběrové akce, dny otevřených dveří, sportovní dny a …

ZŠ a MŠ Služovice

Základní škola pro 40 žáků s družinou a …

ZŠ Opava, Vrchní - Školní družina

Vedení školní družiny až pro 210 žáků s možností kroužků ruského, španělského i německého jazyka, informatiky, aerobiku, gymnastiky, florbalu, odbíjené, košíkové, keramiky, flétny, dramatického kroužku a …

Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník

Základní škola pro 450 žáků s družinou, klubem a …

Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín - Stanislavice

Základní škola s družinou. K dispozici je velká zahrada. Pořádáme dětské akce a …

OIS-Ostrčilova International School

Provozujeme základní školu pro 780 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme bilingvní výuku v českém a anglickém …

ZŠ a MŠ Ropice

Základní škola pro 90 žáků s družinou a jídelnou. Výuka probíhá v českém a polském jazyce. K dispozici jsou 4 třídy. Pracujeme dle vzdělávacího programu RVP ZV a Švp – Tvořivá škola. Studenti mohou využít zájmové kroužky a školní …