Firmy

Základní škola Králíky

Provozujeme základní školu pro 800 žáků s družinou a klubem. K dispozici je školní jídelna. Nabízíme zájmové kroužky hokejbal, florbal a …

ZŠ Lanškroun, Bedřicha Smetany

Základní škola s kapacitou 450 žáků s družinou pro 117 dětí. Nabídka zájmových aktivit, mezi které patří například keramika, sportovní hry, výtvarný kroužek, florbal. Dále nabídka publicistického kroužku a netradičních sportů. Účastníme se kulturní představení. Pořádáme školní výlety a dětské …

Základní škola a mateřská škola Krouna

Základní škola pro 240 žáků se školní družinou a jídelnou. V rámci výuky navštěvujeme divadelní představení, pořádáme lyžařský výcvik a účastníme se sportovních i vědomostních soutěží. Provozujeme školní divadlo. Vydáváme časopis …

ZŠ a MŠ Mladkov

Základní škola pro 45 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Horní Třešňovec

Provozujeme základní školu pro 49 žáků. K dispozici je školní jídelna a družina. Zajišťujeme zájmové kroužky anglického jazyka pro žáky 1. a 2. ročníku, ale také přírodovědný či sportovní kroužek. Věnujeme se plaveckému výcviku, pořádáme besídky, drakiády či mikulášské …

ZŠ Holice, Komenského

Základní škola pro 450 žáků se školní družinou. Pro žáky prvního i druhého stupně je možnost přihlášení do pěveckého …

ZŠ a MŠ Chornice

Provozujeme 2. stupeň základní školy s jídelnou. Vydáváme školní časopis. Poskytujeme služby výchovného poradce. Nabízíme kurzy sebeobrany. Pořádáme sportovní soutěže včetně …

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova

Základní škola pro 695 žáků s rozšířenou výukou tělesné výchovy, jídelnou a školní družinou. Možnost zájmových kroužků a zahraničních …

ZŠ a MŠ Lukavice

Základní škola pro 86 žáků se školní jídelnou a družinou. Provozování zájmových kroužků, možnost chování drobných zvířat přímo ve …

ZŠ Slatiňany

Provozujeme základní školu s celkovou kapacitou 600 míst. Součástí školy je školní …

ZŠ Lubná-Sebranice a MŠ Lubná

Provozujeme základní školu pro 350 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Třebovice

Provozujeme základní školu pro 55 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou zájmové kroužky. Pořádáme …

Masarykova ZŠ Dolní Roveň

Základní škola pro 400 žáků s družinou, jídelnou a počítačovou, jazykovou, fyzikální či chemickou …

ZŠ Horní Jelení

Základní škola s kapacitou 350 žáků s družinou pro 75 dětí a jídelnou. Poskytujeme služby výchovného poradce. Nabízíme divadelní, křesťanský, atletický, modelářský, rybářský a sportovní kroužky včetně výuky angličtiny, sborového zpěvu či hraní na flétnu a stolního …