Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ Chvaletice

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je školní knihovna. Pořádání exkurzí, soutěží a kulturních …

ZŠ Na Lukách Polička

Provozujeme základní školu pro 650 žáků s družinou a jídelnou. V areálu školy se dále nachází tělocvična a venkovní hřiště. Škola nabízí zájmové kroužky, vydává vlastní časopis a účastní se krajských i celorepublikových …

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského

Základní škola pro 630 žáků s družinou. Možnost navštěvovat kroužek sportovní, hudební, výtvarný a …

ZŠ Čeperka

Základní škola pro 90 žáků s družinou. Škola pořádá pěvecké, taneční, sportovní, rybářské, zdravotnické a jiné zájmové kroužky. Organizujeme semináře a projekty pro pedagogy i …

ZŠ Osík

Provozujeme základní školu pro 100 žáků s …

ZŠ a MŠ Dříteč

Základní škola pro 40 žáků s družinou a jídelnou. Škola provozuje kroužek informatiky, hry na flétnu a …

NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích

Provoz základní …

ZŠ Dlouhá Třebová

Provozujeme státní základní školu pro 120 žáků s výukou anglického jazyka. Součástí je družina a jídelna. Organizujeme mimoškolní aktivity - výtvarné hrátky, anglický jazyk, hudební škola, taneční …

ZŠ a MŠ Žichlínek

Základní škola pro 80 žáků se školní družinou a jídelnou. Škola nabízí dramatický, taneční, keramický, anglický a výtvarný kroužek a připravuje různé zájmové …

ZŠ a MŠ Pustá Kamenice

Základní škola pro 30 žáků s jídelnou a družinou. V popředí záměrů a cílů našeho školního vzdělávacího programu je rozvoj tvořivosti žáků, zdůrazňujeme individualizované a kolektivní …

ZŠ Chrudim, U Stadionu

Základní škola se sportovními třídami pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Vedeme atletický, sportovní, dopravní nebo dyslektický kroužek. Pořádáme výlety za sportem a kulturou, zahraniční poznávací zájezdy, besedy, drakiády, besídky, školy v přírodě nebo lyžařské …

ZŠ Semín

Základní škola pro 50 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je školní knihovna, zahrada s prolézačkami a pískovištěm, hřiště, počítačová …

ZŠ a MŠ Prosetín

Základní škola pro 220 žáků s družinou a jídelnou zajišťuje lyžařský výcvik a pobytové zájezdy. Organizujeme exkurze, besedy, sportovní soutěže, výlety do přírody a za kulturou nebo lyžařské …

ZŠ a MŠ Rybník

Základní škola pro 50 žáků s jídelnou a družinou. Škola pořádá pravidelné výtvarné a přírodovědné soutěže, výukové programy nebo předvánoční besedy s důchodci. Vedeme kroužek sportovních her, logopedie, anglického jazyka nebo keramiky. Účastníme se plaveckých výcviků a …