Firmy

ZŠ a MŠ Praha 2, Resslova

Provozujeme základní školu pro 440 žáků s rozšířenou výukou basketbalu, s jídelnou, klubem a školní družinou. Nabízíme možnost navštěvovat sportovní, hudební, výtvarné, matematické, jazykové a divadelní …

ZŠ a MŠ Na Beránku, Praha 12

Základní škola pro 1156 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky anglického jazyka, výtvarného umění, juda a šachů. K dispozici jsou odborné učebny i učebna v přírodě, sportovní areál. Účastníme se vědomostních i sportovních soutěží a v rámci výuky navštěvujeme divadelní …

ZŠ a MŠ Praha 5, Radlická

Provozujeme základní školu s celkovou kapacitou 360 míst. Součástí školy je školní jídelna a družina. Zaměřujeme se především na ekologii a ekologickou výchovu dětí. Nabízíme kroužek logopedie, keramiky, sportovních her, ruského jazyka a českého jazyka pro …

ZŠ Praha 4, Bítovská

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Možnost navštěvovat sportovní, výtvarné, počítačové a hudební kroužky, šachy. Ve škole se natáčel film Bota jménem …

ZŠ T.G. Masaryka Praha 12

Základní škola pro 480 žáků s družinou a jídelnou. Od šestého ročníku je zde rozšířené vyučování tělesné výchovy se zaměřením na lehkou atletiku a míčové …

ZŠ a MŠ Praha 6, Bílá

Základní škola pro 700 žáků s družinou, školním klubem, bufetem a jídelnou. K dispozici je také školní …

ZŠ Praha 9, Vybíralova

ZŠ pro 800 žáků s družinou, jídelnou a multifunkčním sportovištěm. Pořádáme školy v přírodě, lyžařské a adaptační kurzy a výjezdy do zahraničí. Máme široký výběr zájmových kroužků včetně veřejně vystupujícího pěveckého sboru. Nabízíme provoz školní družiny do 18 …

ZŠ Kořenského

Provozujeme základní školu pro 470 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, volnočasové aktivity, výstavy, výlety či sportovní …

Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690

Základní škola pro 900 žáků se školní družinou, jídelnou a školním klubem. K dispozici je hudební, výtvarný i filmový kroužek, kroužek vědy, anglického jazyka, sportovních her, grafiky a animace na PC, keramiky, golfu či šachů. Provoz klubu malého …

ZŠ Praha 9, Šimanovská

Základní škola pro 320 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je 11 tříd, odborné učebny a žákovská knihovna. K dispozici je zahrada a hřiště s umělým povrchem. Učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou a čtyřmi interaktivními tabulemi. Naše škola pořádá zájmové kroužky jako je zpěv nebo …

ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 - Čakovice

Provozujeme základní školu pro 775 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme trhy, besídky či sportovní a projektové dny. Vydáváme školní …

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Praha 6, Náměstí Českého povstání

Základní škola pro 430 žáků s jídelnou, klubem a družinou. K dispozici jsou třídy druhého stupně a zahrada s vybudovaným sportovním zázemím. V rámci výuky navštěvujeme divadelní přestavení, účastníme se vědomostních i sportovních soutěží. Pořádáme lyžařský …

ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská

Gymnázium a sídlí v budově základní školy. Tato budova prošla v posledních letech rekonstrukcí a v jejích prostorách se nachází i školní jídelna, tělocvična a sportovní …

ZŠ Praha 4, Na Chodovci

Základní škola. Výuka AJ od 1. r., informatika, více hodin přírodovědných předmětů, klidné a přátelské prostředí. Zájmové kroužky: keramika, počítače, sport, jazyky. Pronájmy tělocvičen, obědy pro veřejnost. Školní družina pro 1. - …