Firmy


ZŠ Satalice

Základní škola pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Škola pořádá sportovní, vzdělávací, výtvarné a kreativní zájmové kroužky, také se účastní matematických a sportovních soutěží. Zabývá se organizací preventivních …

ZŠ Praha 9, Albrechtická

Provozujeme státní základní školu pro 560 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme jazykové, ekologické, sportovní, hudební, počítačové i keramické kroužky. Zabýváme se výukou hry na flétnu a moderních tanců. Pořádáme výlety, exkurze a podobně. Navštěvujeme divadelní …

ZŠ Praha 4, Na planině

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků pro 560 žáků se školní jídelnou a družinou. Účastníme se fyzikální a matematické olympiády, …

ZŠ a MŠ Chodov Praha 4, Květnového vítězství

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Poskytování zvýšené péče mimořádně nadaným žákům od 2. …