Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a MŠ Višňová

Provozujeme základní školu pro 100 dětí s jídelnou a družinou. Žákům nabízíme možnost navštěvovat zájmové kroužky v podobě hudebně dramatického kroužku, anglického jazyka, počítačové gramotnosti, sportovních her, kroužek vaření nebo výtvarný …

ZŠ Benešov, Konopišťská

Provozujeme základní školu pro 124 žáků. Součástí školy je školní družina. Nabízíme poznávací i výtvarný kurz a kurz vaření. Zajišťujeme pronajaté cvičební prostory. Pořádáme dny otevřených …

ZŠ a MŠ Miličín

Základní škola pro 180 žáků s družinou a …

Masarykova ZŠ a MŠ Bobnice

Provozujeme základní školu pro 48 žáků. Disponujeme družinou s kapacitou 25 míst a vlastní jídelnou. Snažíme se vytvořit pro žáky klidnou a příjemnou pracovní atmosféru. Uplatňujeme osvědčené formy výuky a zaměřujeme se na všeobecné vzdělávání včetně cizích jazyků, informatiky a tělesné …

ZŠ a MŠ Přerov nad Labem

Základní škola Přerov nad Labem poskytuje základní vzdělání 95 žákům v 1. - 9. postupném ročníku, je umístěna v centru obce. Zaměřujeme se na čtenářskou, přírodovědnou, finanční a ICT gramotnost. Podporujeme komunikativní dovednosti žáků v cizích jazycích a jsme zaměřeni na environmentální …

ZŠ a MŠ Hovorčovice

Základní škola s kapacitou 150 žáků, školní družina s kapacitou 75 žáků a školní jídelna s výdejnou pro 150 …

Základní škola Cerhenice

Provozujeme základní školu pro 200 žáků s jídelnou a družinou. Vydáváme s dětmi školní časopis. Nabízíme výuku zájmových kroužků. Vyučujeme výtvarné činnosti, cvičení s hudbou, keramiku, stolní tenis, angličtinu a …

Základní škola a Mateřská škola Dřísy

Základní škola pro 100 žáků s družinou a jídelnou. Škola je přihlášena do projektu Ovoce do škol. Zajišťujeme dětem různé volnočasové aktivity. Nabízíme možnost přihlášení se do keramického kroužku, kroužku dramatické výchovy, tance či anglické konverzace a …

ZŠ a MŠ Radim

Provozujeme státní základní školu pro 110 žáků s družinou a …

Základní škola Sulice, příspěvková organizace

Provoz základní školy pro 270 dětí s jídelnou a …

ZŠ Budiměřice

Provozujeme základní školu pro 30 žáků s družinou a …

ZŠ a MŠ Lochovice

Základní škola s kapacitou 225 žáků s družinou pro 50 dětí a jídelnou. Pořádáme školy v přírodě, lyžařské kurzy, dětské akce a sportovní, recitační i vědomostní …

ZŠ Votice

Provozujeme základní školu pro 680 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme výuku volitelných předmětů s humanitním, přírodovědným a sportovním zaměřením. Dále se žáci vyučují anglický, německý či ruský jazyk. Škola je vybavena odbornými pracovnami fyziky, zeměpisu a dějepisu s interaktivními …

ZŠ Zdice

Provoz základní školy sídlící ve dvou budovách rozdělené na 1. a 2. stupeň celkem pro 550 žáků se školní družinou a jídelnou. Škola využívá víceúčelové hřiště s umělým povrchem včetně místního fotbalového hřiště a sportovní haly. Nabídka povinně volitelných předmětů a výuky anglického …