Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZUŠ Znojmo

 – Naplánovat trasu
Základní umělecká škola pro 1000 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických …
515 224 437

Základní umělecká škola Arthura Nikische

Základní umělecká škola pro 372 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních …

ZUŠ Oslavany

Základní umělecká škola pro 469 žáků. Zaměřujeme se na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Připravujeme k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy uměleckého a pedagogického směru. Účastníme se koncertů a …

ZUŠ Velké Pavlovice

Provozujeme základní uměleckou školu pro 170 žáků se zaměřením na výuku hudebních, tanečních a literárně-dramatických …

ZUŠ A. Muchy Ivančice

Základní umělecká škola pro 391 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních …

Soukromá základní umělecká škola R+P Bartůňkových, v.o.s.

Vyučujeme v oboru tanečním a dramatickém. Taneční obor zahrnuje výuku lidového tance, moderního tance, stepu, pohybovou a gymnastickou průpravu. Dramatický obor zahrnuje přípravu na střední a vysokou uměleckou školu (herectví, …

ZUŠ Brno, Veveří

Základní umělecká škola pro 915 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Vyučujeme hru na klavír, varhany, keyboard, housle, violu, kontrabas, flétnu, cimbál, kytaru, saxofon, klarinet či trubku včetně zpěvu. Pořádáme koncerty či výstavy prací …

ZUŠ Hustopeče

Na škole vyučujeme tři obory: hudební, taneční a výtvarný. Výuka probíhá pod vedením aprobovaných učitelů absolventů konzervatoře a JAMU. V hudebním oboru vyučujeme hře na klavír, el. klávesy, housle, akordeon, kytara, dechové nástroje, bicí a zpěv. Některé hudební nástroje je možné u nás …

ZUŠ Vyškov, Nádražní

Provozujeme základní uměleckou školu pro 620 žáků. Nabízíme zájmové kroužky. Organizujeme koncerty, vernisáže a …

ZUŠ Brno, Vranovská

Provozujeme základní uměleckou školu pro 500 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů. Nabízíme výuku hry na hudební nástroje. Nabízíme výuku zpěvu, taneční průpravu, správné držení těla, zvyšování pohyblivosti, obratnosti a koordinace. Dále výuku kresby, malby a …

Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov

Základní umělecká škola pro 400 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních …

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice

Provozujeme základní uměleckou školu. Vyučujeme hudební, výtvarný a taneční obor. Soustředíme se na klavír, kytaru, bicí, flétnu, trubku či elektrické klávesové nástroje. Studium je rozděleno na přípravné, základní studium I. stupně, základní studium II. stupně a studium pro …

ZUŠ Jedovnice

Základní umělecká škola pro 459 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních …

ZUŠ Kuřim, Zahradní

Základní umělecká škola pro 740 žáků zaměřená na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Poskytování rozvíjení uměleckého nadání dětí od předškolního věku. Nabídka individuálního …