Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZUŠ Znojmo

 – Naplánovat trasu
Základní umělecká škola pro 1000 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických …
515 224 437

ZUŠ Ždánice

Základní umělecká škola pro 161 žáků se zaměřením na výuku hudebních i výtvarných oborů. Pořádáme představení a koncerty. Provozujeme klub přátel ZUŠ, který organizuje kulturní, společenské i výchovné akce pro své členy či širší …

ZUŠ Klobouky u Brna

Základní umělecká škola pro 230 žáků se zaměřením na výuku hudebních a tanečních …

Soukromá základní umělecká škola Mgr. Radmily Chmelové, spol. s r.o.

Základní umělecká škola pro 250 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů. Žáci mohou navštěvovat výuku hry na klavír, smyčce, dechové nástroje, kytaru, bicí, zobcovou a příčnou flétnu. Dále se mohou věnovat zpěvu. V tanečním oboru se věnujeme lidovému i klasickému …

ZUŠ Rosice

Základní umělecká škola pro 480 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů. Naši nejlepší žáci se zapojují do národních uměleckých soutěží, v nichž dosahují dobrých výsledků. Mnoho našich absolventů provozuje umění jako svého koníčka a někteří působí i jako …

Gymnázium J.G.Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola

Provozujeme základní uměleckou školu s výukou hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Pořádáme pravidelné koncerty svých žáků i pedagogů nebo výstavy žákovských …

ZUŠ Vracov

Základní umělecká škola pro 110 žáků se zaměřením na výuku hudby. Vyučujeme zpěv, hru na klavír, cimbál, akordeon, housle, zobcovou a příčnou flétnu. Dále nabízíme výuku hry na trubku, saxofon, klasickou a elektronickou kytaru. Pořádáme koncerty a další představení pro žáky, rodiče i …

ZUŠ Brno, Vranovská

Provozujeme základní uměleckou školu pro 500 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů. Nabízíme výuku hry na hudební nástroje. Nabízíme výuku zpěvu, taneční průpravu, správné držení těla, zvyšování pohyblivosti, obratnosti a koordinace. Dále výuku kresby, malby a …

ZUŠ Pohořelice

Základní umělecká škola pro 280 žáků se zaměřením na výuku hudebních (sólový zpěv, klavír, smyčcové a žesťové nástroje, bicí, klávesy), výtvarných a tanečních oborů. Dále nabízíme obor textilní výroba, kde se žáci učí šití nebo tvorbu šperků. Pořádáme koncerty a vystoupení našich …

ZUŠ Miroslav, Komenského

Základní umělecká škola pro 280 žáků. Poskytujeme umělecké vzdělání v hudebních a tanečních oborech. Z hudebního oboru vyučujeme hru na dechové i smyčcové nástroje, flétnu, klavír, varhany, klávesy, housle, klarinet a saxofon. Účastníme se soutěží, koncertů a různých …

ZUŠ Františka France, Slavkov u Brna

Provozujeme základní uměleckou školu pro 542 žáků. Nabízím hudební, výtvarné, taneční a literárně-dramatické obory. Zabýváme se výukou hry na klarinet, saxofon, pozoun, trubku, baryton, tenor a housle. Účastníme se soutěží. Pořádáme vystoupení, výlety, exkurze a divadelní …

Soukromá základní umělecká škola - LÍDL MUSIC, spol. s r.o.

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudební teorie a hry na klávesové …

Základní umělecká škola Lubomíra Ligase, s.r.o.

Základní umělecká škola pro 340 žáků se zaměřuje na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Výuka se organizuje formou individuálního, skupinového nebo kolektivního vyučování. Zaměřujeme se na kresbu, keramiku, malbu, grafiku, balet, step, loutkoherectví a …

Základní umělecká škola Střelice

Provozujeme základní uměleckou školu pro 250 žáků. Nabízíme vzdělání v oboru hudebním, tanečním a …