Firmy

ZUŠ Marie Podvalové, Praha 9

Základní umělecká škola pro 620 žáků s výtvarným, literárně-dramatickým a hudebním oborem. Vyučujeme hry na dechové nástroje, klavír, smyčcové nástroje, kytaru a …

ZUŠ Praha 9, Učňovská

Provozujeme základní uměleckou školu se zaměřením na výuku hudebního a tanečním oboru. Vyučujeme hře na klavír a keyboard, housle, violu, violoncello, dechové nástroje dřevěné i žesťové, bicí nástroje, kytaru, akordeon, komorní a orchestrální …

ZUŠ Praha 8, Klapkova

Základní umělecká škola pro 1170 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických …

ZUŠ Praha 4, Svatoslavova

Základní umělecká škola pro 1080 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických …

ZUŠ Praha 4, Dunická

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Nabízíme přípravnou výtvarnou výchovu v oblasti kresby, malby, grafiky, dekorativní činnosti, modelování, keramiky a tiskařského lisu. Vyučujeme zpěv a hru na klavír, housle či …

ZUŠ Praha 10, Trhanovské náměstí

Základní umělecká škola pro 1000 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Zájemci mohou navštěvovat flétnový, akordeonový a kytarový soubor, smyčcový a dechový …

ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4

Základní umělecká škola pro 1310 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Vyučujeme hru na klávesové, smyčcové, dechové a bicí nástroje včetně hry na kytaru či sólového a sborového zpěvu. Nabízíme výuku prostorové, plošné, objektové a akční …

Soukromá základní umělecká škola Music Art, v.o.s.

Soukromá základní umělecká škola pro 1400 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Vyučujeme hru na klavír, kytaru, housle, bicí nástroje, flétnu a lesní roh či počítačovou animaci, kresbu, keramiku i lidové tance, irský step a street …

ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Jana Růžičky

Základní umělecká škola pro 1440 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Žáci mohou navštěvovat výuku hry na klavír, smyčce, dechové nástroje, kytaru, bicí, akordeonové a keyboardové nástroje. Dále se mohou věnovat …

ZUŠ Praha 6, Nad Alejí, Morstadtova

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku tanečních oborů. Vyučujeme základní taneční techniky, taneční gymnastiku a klasický, moderní i lidový …

ZUŠ Praha 9, Učňovská

Provozujeme základní uměleckou školu se zaměřením na výuku hudebního a tanečním oboru. Vyučujeme hře na klavír a keyboard, housle, violu, violoncello, dechové nástroje dřevěné i žesťové, bicí nástroje, kytaru, akordeon, komorní a orchestrální …

ZUŠ Praha 9, Ratibořická

Základní umělecká škola pro 800 žáků se zaměřením na hudební, výtvarné a literárně-dramatické obory. Pořádáme pravidelné koncerty, účastníme se festivalů, soutěží a přehlídek. Možnost přidat se k pěveckým souborů a …

ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská

Základní umělecká škola pro 1440 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Žáci mohou navštěvovat výuku hry na klavír, smyčce, dechové nástroje, kytaru, bicí, akordeonové a keyboardové nástroje. Dále se mohou věnovat …

ZUŠ Praha 9, Učňovská

Provozujeme základní uměleckou školu se zaměřením na výuku hudebního a tanečním oboru. Vyučujeme hře na klavír a keyboard, housle, violu, violoncello, dechové nástroje dřevěné i žesťové, bicí nástroje, kytaru, akordeon, komorní a orchestrální …