Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Církevní husitská ZUŠ Harmonie, o.p.s.

Provozujeme základní uměleckou školu s nabídkou výuky hudebních, tanečních a literárně dramatických oborů. Disponujeme dětským sborem. Pořádáme …

ZUŠ Ilji Hurníka Praha 2

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Provozujeme klavírní oddělení, oddělení dechových a bicích nástrojů, oddělení smyčcových nástrojů, kytarové a pěvecké …

ZUŠ, Praha 3, Štítného

Základní umělecká škola pro 520 žáků se zaměřením na vizuální kulturu, výtvarné a literárně-dramatické …

ZUŠ Praha 9, Ratibořická

Základní umělecká škola pro 800 žáků se zaměřením na hudební, výtvarné a literárně-dramatické obory. Pořádáme pravidelné koncerty, účastníme se festivalů, soutěží a přehlídek. Možnost přidat se k pěveckým souborů a …

Základní umělecká škola LYRA, s.r.o.

Základní umělecká škola pro 300 žáků nabízí výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně - dramatických …

ZUŠ Praha 6, Nad Alejí

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních oborů. Vyučujeme přípravnou hudební výchovu, hudební nauku, hru na klavír, klávesové nástroje, smyčcové nástroje, akordeon, kytaru, elektrickou kytaru, dechové nástroje dřevěné i žesťové, bicí nástroje, klasické píšťalové varhany a …

ZUŠ Klementa Slavického, Praha 5, Zderazská

Základní umělecká škola pro 480 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických …

ZUŠ Praha 9, Učňovská

Provozujeme základní uměleckou školu se zaměřením na výuku hudebního a tanečním oboru. Vyučujeme hře na klavír a keyboard, housle, violu, violoncello, dechové nástroje dřevěné i žesťové, bicí nástroje, kytaru, akordeon, komorní a orchestrální …

Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola a praktická škola pro zrakově postižené

Provozujeme speciální uměleckou školu pro 80 žáků. Zaměřujeme se na děti se zrakovým postižením. Nabízíme hudební kroužky. Zabýváme se výukou hry na klavír, zobcovou, příčnou flétnu, klarinet a kytaru. Vedeme pěvecký …

ZUŠ Praha 4, Dunická

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Nabízíme přípravnou výtvarnou výchovu v oblasti kresby, malby, grafiky, dekorativní činnosti, modelování, keramiky a tiskařského lisu. Vyučujeme zpěv a hru na klavír, housle či …

ZUŠ Praha 4, Dunická

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Nabízíme přípravnou výtvarnou výchovu v oblasti kresby, malby, grafiky, dekorativní činnosti, modelování, keramiky a tiskařského lisu. Vyučujeme zpěv a hru na klavír, housle či …

Soukromá základní umělecká škola Music Art, v.o.s.

Soukromá základní umělecká škola pro 1400 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů. Vyučujeme hru na klavír, kytaru, housle, bicí nástroje, flétnu a lesní roh či počítačovou animaci, kresbu, keramiku i lidové tance, irský step a street …

ZUŠ Marie Podvalové, Praha 9

Základní umělecká škola pro 620 žáků s výtvarným, literárně-dramatickým a hudebním oborem. Vyučujeme hry na dechové nástroje, klavír, smyčcové nástroje, kytaru a …