Firmy

MŠ a ZŠ pro sluchově postižené Brno

Základní škola pro 128 žáků se sluchovým postižením se zaměřuje na počítačové soutěže, divadelní představení, práce na zahrádce, dopravní soutěže, výstavy hraček, velikonoční dílny, karnevaly, besídky, sportovní dopoledne, výlety a jiné. Součástí školy je i družina a školní …

Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace

Provozujeme speciální základní školu pro 174 žáků. Vyučujeme zde anglický jazyk a jako druhý cizí jazyk nabízíme německý jazyk. Provozujeme přírodovědný kroužek. Škola je zaměřena na tělesně postižené …

MŠ a ZŠ Břeclav, Herbenova

Základní škola pro 143 žáků s jídelnou, klubem a družinou. Vzdělávací program se zaměřuje na děti s lehkým mentálním postižením, autismem a opožděným rozumovým vývojem. Pro děti jsou dále zajištěny kulturní, společenské a sportovní …

Speciální ZŠ Vřesovice

Speciální základní škola pro 50 žáků se zabývá vzděláváním a výchovou žáků s těžkým mentálním postižením. K dispozici jsou zájmové kroužky. Dále u nás najdete bezbariérový vstup a relaxační část tříd. Třídy jsou vybavené speciálními kompenzačními pomůckami či …

Mateřská škola a Základní škola Brno, Barvičova, příspěvková organizace

Jsme mateřská a základní škola rodinného typu určena dětem s mentální retardací, poruchami pozornosti, hyperaktivitou a poruchami autistického …

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

Jsme základní škola, specializující se na výuku dětí s lehkým mentálním postižením a dětí se specifickými vývojovými poruchami chování. Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů s vysoce individuálním …

Základní škola speciální Otnice

Provozujeme speciální základní školu se 3 třídami pro žáky s více vadami a s mentálním postižením. Výuka probíhá v malé skupině anebo individuální …

MŠ a ZŠ Kyjov, Školní

Základní škola pro děti se sluchovým postižením, vadami řeči a autismem. K dispozici je jídelna a internát i školní a víceúčelové hřiště. Možnost využití keramické dílny s vypalovací pecí. Pořádáme sportovní …

MŠ, ZŠ a Praktická škola Znojmo, MUDr. Jana Janského

Poskytování vzdělávání předškolním a školním dětem na nemocničních odděleních. Škola pořádá a účastní se různých akcí, jako jsou turnaje ve florbalu a stolním tenisu a soutěže v člobrdu. Poskytujeme vzdělání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním …

ZŠ Ivančice, Široká

Provozujeme speciální základní školu pro 92 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme výchovu a vzdělávání dětem se zdravotním či sluchovým postižením, vadami řeči i poruchami autistického spektra. Zajišťujeme individuální logopedickou péči a rozvoj prostřednictvím alternativní …

MŠ a ZŠ při dětské léčebně, Křetín 12

V základní škole jsou 3 třídy a tři speciální pedagogové. Žáci mají možnost během výuky využívat počítače, které jsou připojeny k internetu. Máme spoustu výukových programů, které doplňují výklad učiva a napomáhají si učební látku procvičit a zopakovat. Vlastníme dvě interaktivní …

ZŠ Brno, Sekaninova

Provozujeme speciální základní školu pro 198 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny a sportovní či jiné soutěže. Nabízím služby výchovného poradce, školního psychologa a metodiku …

ZŠ, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská

Základní škola pro 214 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme logopedickou péči, zaměřujeme se na děti s výukovými problémy, lehkým mentálním a zdravotním …

ZŠ při fakultní nemocnici Brno, Černopolní

Výuka hospitalizovaných žáků s kapacitou 293 míst. K dispozici je jídelna a školní …