Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Speciální ZŠ Vřesovice

Speciální základní škola pro 50 žáků se zabývá vzděláváním a výchovou žáků s těžkým mentálním postižením. K dispozici jsou zájmové kroužky. Dále u nás najdete bezbariérový vstup a relaxační část tříd. Třídy jsou vybavené speciálními kompenzačními pomůckami či …

ZŠ, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská

Základní škola pro 214 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme logopedickou péči, zaměřujeme se na děti s výukovými problémy, lehkým mentálním a zdravotním …

Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace

Provozujeme speciální základní školu pro 174 žáků. Vyučujeme zde anglický jazyk a jako druhý cizí jazyk nabízíme německý jazyk. Provozujeme přírodovědný kroužek. Škola je zaměřena na tělesně postižené …

MŠ a ZŠ pro sluchově postižené Brno

Základní škola pro 128 žáků se sluchovým postižením se zaměřuje na počítačové soutěže, divadelní představení, práce na zahrádce, dopravní soutěže, výstavy hraček, velikonoční dílny, karnevaly, besídky, sportovní dopoledne, výlety a jiné. Součástí školy je i družina a školní …

MŠ a ZŠ Kyjov, Školní

Základní škola pro děti se sluchovým postižením, vadami řeči a autismem. K dispozici je jídelna a internát i školní a víceúčelové hřiště. Možnost využití keramické dílny s vypalovací pecí. Pořádáme sportovní …

MŠ, ZŠ a SŠ Vyškov

Speciální základní škola pro 219 žáků s družinou a jídelnou a státní střední škola zajišťující výuku jednoletého oboru praktická …

MŠ, ZŠ a Praktická škola Znojmo, MUDr. Jana Janského

Poskytování vzdělávání předškolním a školním dětem na nemocničních odděleních. Škola pořádá a účastní se různých akcí, jako jsou turnaje ve florbalu a stolním tenisu a soutěže v člobrdu. Poskytujeme vzdělání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním …

ZŠ Brno, Sekaninova

Provozujeme speciální základní školu pro 198 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny a sportovní či jiné soutěže. Nabízím služby výchovného poradce, školního psychologa a metodiku …

ZŠ Ivančice, Široká

Provozujeme speciální základní školu pro 92 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme výchovu a vzdělávání dětem se zdravotním či sluchovým postižením, vadami řeči i poruchami autistického spektra. Zajišťujeme individuální logopedickou péči a rozvoj prostřednictvím alternativní …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská

Základní škola pro 190 žáků s družinou a jídelnou. Výuka je uzpůsobena pro zrakově postižené …

MŠ a ZŠ při dětské léčebně, Křetín 12

V základní škole jsou 3 třídy a tři speciální pedagogové. Žáci mají možnost během výuky využívat počítače, které jsou připojeny k internetu. Máme spoustu výukových programů, které doplňují výklad učiva a napomáhají si učební látku procvičit a zopakovat. Vlastníme dvě interaktivní …

ZŠ při fakultní nemocnici Brno, Černopolní

Výuka hospitalizovaných žáků s kapacitou 293 míst. K dispozici je jídelna a školní …

ZŠ a MŠ Hodonín

Provozujeme speciální rehabilitační třídu základní školy a dětský rehabilitační stacionář. Pořádáme výlety, zájmové kroužky či sportovní a jiné …

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

Jsme základní škola, specializující se na výuku dětí s lehkým mentálním postižením a dětí se specifickými vývojovými poruchami chování. Výuka probíhá ve třídách s malým počtem žáků pod vedením specialních pedagogů s vysoce individuálním …