Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Speciální ZŠ Třinec, Jablunkovská

Provozujeme státní základní školu pro 252 žáků s družinou. Zajišťujeme výuku ve cvičné kuchyni, dřevo a kovo dílně či keramické a tkalcovské pracovně. Nabízíme také logopedickou péči, školy v přírodě a různé zájmové …

Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín - Slovenská

Základní škola pro žáky s lehkým až těžkým zdravotním postižením, pro žáky s lehkým mentálním postižením či s tělesnými nebo smyslovými vadami. Účastníme se kulturních a společenských …

ZŠ pro sluchově postižené a MŠ pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba

Základní škola pro sluchově postižené s kapacitou 120 žáků. K dispozici je jídelna, klub a školní družina. V rámci výuky pořádáme lyžařský výcvik, návštěvy divadla i kulturních akcí a výlety. Účastníme se sportovních her. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, výtvarných činností, divadla a …

ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava

Praktická a speciální základní škola pro 48 žáků zajišťuje výchovu a vzdělávání. Pořádáme vánoční besídky, mikulášské nadílky, diskotéky nebo oslavy narozenin a svátků, návštěvy bazénů, exkurze nebo výlety do …

ZŠ a MŠ Naděje Frýdek-Místek

Speciální základní škola pro 140 žáků s družinou a školní jídelnou se zaměřuje na vzdělávání dětí a žáků s poruchami učení a chování, na děti s mentálním postižením v kombinaci s dalším handicapem, na děti s poruchou autistického spektra. Nabízíme vhodné podmínky i dětem zdravotně …

ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Klimkovice

Speciální základní škola pro 120 dětí v místním sanatoriu. Pro děti jsou připraveny mimoškolní aktivity. Navštěvují divadla a pořádají …

Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o.

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Kombinované vady, autismus, mentální retardace. Bezbariérový přístup, školní …

SZŠ speciální pro žáky s více vadami, Ostrava - Železárenská

Provozujeme soukromou speciální základní školu pro 54 žáků s jídelnou a družinou. Pečujeme o děti s kombinovanými vadami. Zaměřujeme se na rehabilitace a vodoléčbu. Nabízíme výtvarné, hudební, keramické, dramatické kroužky a hippoterapii. Vyučujeme hru na …

ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská

Poskytujeme základní vzdělání dětem se speciálními potřebami. Nabízíme školní družinu, přípravnou třídu, zájmové kroužky a doučování. Nižší počty žáků ve třídách umožňují individuální vzdělání dle jejich potřeb. Nově zapsaným žákům poskytujeme zdarma základní školní …

Dětský domov se školou a základní škola, Těrlicko

Základní škola pro 32 žáků se školní jídelnou při dětském domovu. Pořádáme výlety, exkurze. Navštěvujeme divadelní představení. Vyučujeme zábavnou …

ZŠ Vítkov

Základní škola pro 150 žáků se zaměřením na vzdělávání dětí s různým druhem a stupněm postižení a dětí z nepodnětného sociálního prostředí. Přes 90% žáků školy pochází z romských rodin. Škola vzdělává v průměru 100-110 dětí a žáků na obou stupních včetně dětí přípravné …

Střední škola, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Pionýrů

Základní škola s družinou pro 130 žáků s tělesným nebo psychickým postižením. Nabízíme výuku žáků s poruchou autistického spektra. Nabízíme počítačový kroužek. Pořádáme výstavy a účastníme se sportovních …

ZŠ a MŠ Nový Jičín, Dlouhá

Základní škola pro 216 žáků s jídelnou a družinou. Poskytujeme vzdělání dětem se sníženými rozumovými schopnostmi, na které navazují specifické poruchy učení a chování. Ve škole jsou integrováni i žáci s kombinovanými vadami a …

Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava

Pomocná základní škola pro 64 žáků s jídelnou, internátem a …