Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ praktická a ZŠ speciální Králíky

Provozujeme praktickou a speciální základní školu pro 75 žáků se školní družinou. Zaměřujeme se na žáky s lehkým i těžším mentálním postižením, děti s autismem a Downovým syndromem. K dispozici je šest učeben a pět odborných pracoven, knihovna, zahrada. Nabízíme kroužek keramiky a …

ZŠ speciální Lanškroun

Provozujeme speciální základní školu s kapacitou o 36 místech. Disponujeme vlastní jídelnou i družinou pro 12 dětí. Vzděláváme a vychováváme děti a žáky s mentálním postižením, kombinací postižení či autismem. Máme k dispozici víceúčelové a funkční zařízení a mnoho kompenzačních …

ZŠ praktická a speciální Hlinsko, Poličská

Speciální a praktická škola pro 36 žáků. Jedná se o žáky s lehkým mentálním postižením a žáky s kombinovaným …

Speciální základní škola Heřmanův Městec

Provozujeme základní školu praktickou a speciální pro 68 žáků s družinou pro 12 dětí. K dispozici je dílenská učebna, učebna výpočetní techniky či zahrada s košem na streetball. Pořádáme výstavy, výlety a plavecký i předplavecký výcvik. Poskytujeme poradenství v oblasti logopedie a …

Speciální ZŠ Svitavy

Speciální základní škola pro 193 dětí s přípravnou třídou, jídelnou a družinou. Provádíme canisterapii. Možnost navštěvování výtvarného a počítačového …

Speciální ZŠ Vysoké Mýto

Speciální základní škola pro 130 dětí s družinou a přípravným …

Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344

Základní praktická škola s kapacitou 96 žáků se zaměřením na výchovu a vzdělávání mentálně handicapovaných dětí a žáků. K dispozici je družina pro 12 dětí a jídelna. Poskytujeme pedagogicko-psychologické …

ZŠ a MŠ při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže

Provozujeme klasickou i speciální základní školu při odborné léčebně pro 170 žáků. Disponujeme družinou pro 15 dětí. Snažíme se být otevřenou moderní školou se soudobým vybavením, výukovými programy na počítačích a novými pedagogické postupy. Zajišťujeme také mimoškolní aktivity, projekty a …

ZŠ praktická Česká Třebová

Provozujeme praktickou základní školu pro 100 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je keramický, taneční či počítačový …

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Praktická a speciální základní škola pro 198 žáků. …

Speciální ZŠ Chrudim

Jsme speciální a praktická základní škola pro 175 žáků. Provozujeme školní družinu. Žákům nabízíme aktivační centrum. Projekt je zaměřený na zájmové vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a autismem. Poskytujeme 14 kroužků. Součástí školy jsou dílny a cvičná …

Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl

Provozujeme základní praktickou a speciální školu s prvním stupněm při zdravotnickém zařízení se školní družinou. Zaměřujeme se na socializaci, samostatnost a rehabilitaci. Pořádáme výlety, sportovní dny a další mimoškolní …

Speciální ZŠ Bystré, náměstí Na podkově

Provozujeme speciální základní školu pro 100 žáků s družinou. Škola je určena pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Klademe důraz na rozvoj pracovních dovedností. Pro děti je připravený kroužek aerobiku a mimoškolní …

Speciální ZŠ a MŠ Ústí nad Orlicí, Lázeňská

Základní škola praktická a speciální pro 190 žáků s družinou, jídelnou a internátem. Provoz poradenského …