Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ logopedická a ZŠ praktická Praha, Libčická

Výuka žáků s vadami řeči a žáků s vadou řeči v kombinaci s mentálním postižením. Vyučující rozvíjejí potenciál myšlení žáků přirozenými činnostmi tak, aby docházelo k pozitivní orientaci, stimulují žáky k aktivitám různého druhu, k chuti zapojit se do života a práce školy i společenského …

ZŠ Vokovice, Praha 6

Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s kapacitou 136 žáků, se školní družinou a …

ZŠ a MŠ při Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Zajišťujeme kontinuitu výchovy a vzdělání žáka i po dobu jeho pobytu v …

Středisko praktického vyučování - INVENTARIA, spol. s r.o.

Výuka oborů prodavač drogistického zboží, prodavač drobného zboží a prodavač průmyslového …

SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská

Základní škola pro 60 žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a pervazivní vývojovou poruchou. Poskytujeme služby koordinátora pro …

ZŠ Za Invalidovnou, Škola praktická

Provozujeme základní školu praktickou pro žáky od 6. do 9. ročníku. Kapacita třídy je maximálně 14 žáků. Jedná se o žáky s lehkým mentálním postižením nebo s takovými výukovými nedostatky, pro které se nemohou úspěšně vzdělávat v běžné základní …

ZŠ, Škola individuálních možností

Provozujeme základní školu především pro děti ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí, děti s vývojovými poruchami učení od 1. do 5. ročníku. K dispozici je speciální pedagog. Kapacita třídy je maximálně 14 …

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5

Základní škola pro 100 žáků s družinou. Do vzdělávacího programu jsou zařazeni žáci se sníženou schopností zvládání učiva. Organizujeme výlety, besedy, exkurze do obchodů, firem nebo sportovní …

ZŠ a SŠ waldorfská

Naše škola je dvanáctiletá waldorfská škola, usilující o harmonický rozvoj dětské osobnosti na základě antroposofického pohledu na člověka, s cílem připravit postižené dítě na samostatný praktický život. Integrujeme žáky s různými druhy …

ZŠ a MŠ Jarov

Provozujeme základní školu rodinného typu. Vyučujeme angličtinu s rodilým mluvčím. Zajišťujeme širokou zájmovou a mimoškolní činnost včetně keramiky, šachů, sportovních her, výtvarné a hudební výchovy či angličtiny na počítači a dramatického kroužku. Součástí školy je jídelna i …

ZŠ a MŠ logopedická Praha 10, K Botiči

Základní škola pro 90 žáků zajišťuje výuku v rozsahu 1. - 5. ročníku žákům s různými vadami řeči a nabízí speciální logopedickou péči. Nabídka zájmových kroužků včetně plaveckého …

ZŠ pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru

Základní škola pro zrakově postižené děti s družinou, jídelnou a …

Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola a praktická škola pro zrakově postižené

Provozujeme speciální základní školu pro 85 žáků s klubem, jídelnou a družinou. Zajišťujeme výuku pro zrakově i jinak postižené děti. Zlepšujeme prostorovou orientaci a samostatný pohyb. Učíme děti zacházet s počítači, tiskárnou Braillova písma a televizní …

ŽS speciální Praha, Starostrašnická

Poskytujeme základní vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Připravujeme žáky s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a vadami řeči. Každému z žáků nabízíme individuální vzdělávací …