Firmy

ZŠ a MŠ logopedická Praha 10, K Botiči

Základní škola pro 90 žáků zajišťuje výuku v rozsahu 1. - 5. ročníku žákům s různými vadami řeči a nabízí speciální logopedickou péči. Nabídka zájmových kroužků včetně plaveckého …

ZŠ a MŠ logopedická Praha 10, Olešská

Základní škola pro 90 žáků zajišťuje výuku v rozsahu 1. - 5. ročníku žákům s různými vadami řeči a nabízí speciální logopedickou péči. Nabídka zájmových kroužků včetně plaveckého …

ZŠ a MŠ při Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Zajišťujeme kontinuitu výchovy a vzdělání žáka i po dobu jeho pobytu v …

ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6

Základní škola pro žáky 2. stupně s diagnostikovanou a specifickou poruchou učení s kapacitou 144 žáků se školní jídelnou a …

Jedličkův ústav, MŠ, ZŠ a Střední škola

Provoz státní praktické základní školy pro 95 žáků. V této bezbariérové škole se uplatňuje individuální přístup učitele k žákům, dle potřeby ve třídě pracuje spolu s učitelem i asistent …

ZŠ a SŠ waldorfská

Naše škola je dvanáctiletá waldorfská škola, usilující o harmonický rozvoj dětské osobnosti na základě antroposofického pohledu na člověka, s cílem připravit postižené dítě na samostatný praktický život. Integrujeme žáky s různými druhy …

ZŠ a MŠ při Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Zajišťujeme kontinuitu výchovy a vzdělání žáka i po dobu jeho pobytu v …

MŠ speciální, ZŠ praktická a speciální Praha 9, Svépravická

Základní škola pro 12 žáků s rehabilitačními třídami pro děti s těžším a kombinovaným postižením. Nabízíme logopedii, cvičení podle Vojtovy metody, muzikoterapii, arteterapii, masáže, vířivé koupele a plavání. Poskytujeme psychiatrickou, pediatrickou, sociální a neurologickou …

Církevní ZŠ logopedická Don Bosco a MŠ logopedická

Speciální základní škola logopedická pro 150 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem. Možnost ubytování v internátním …

ZŠ a MŠ logopedická Praha 10

Základní škola pro 90 žáků zajišťuje výuku v rozsahu 1. - 5. ročníku žákům s různými vadami řeči a nabízí speciální logopedickou péči. Nabídka zájmových kroužků včetně plaveckého …

Modrý klíč - ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s.

Provozujeme speciální základní školu pro 30 žáků. Zaměřujeme se na děti s mentálním a kombinovaným postižením. Nabízíme taneční, dramatické terapie. Pořádáme kroužky šití, tkaní, vyšívání a podobně. Provozujeme …

ZŠ a MŠ při Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Zajišťujeme kontinuitu výchovy a vzdělání žáka i po dobu jeho pobytu v …

ŽS speciální Praha, Starostrašnická

Poskytujeme základní vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Připravujeme žáky s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a vadami řeči. Každému z žáků nabízíme individuální vzdělávací …

ZŠ pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru

Základní škola pro zrakově postižené děti s družinou, jídelnou a …