Firmy

Dětský domov, ZŠ a MŠ Ledce

Provozujeme základní praktickou a speciální školu s kapacitou o 40 místech. Disponujeme vlastní jídelnou. Zajišťujeme výuku pro děti s diagnostikovanými výukovými problémy a s mentálním postižením. Naším cílem je poskytnout těmto dětem prostor pro profesní přípravu s ohledem na jejich …

ZŠ Pečky

Provozujeme praktickou základní školu pro 55 žáků s družinou a výdejnou obědů. Školní družina je součástí školského výchovně-vzdělávacího systému. Ve školní družině lze rozdělit aktivity žáků na činnosti rekreační, zájmové, odpočinkové, příprava na vyučování a jiné …

ZŠ Žebrák

Provozujeme praktickou a speciální základní školu pro 37 žáků. Specializujeme se na výuku osob s různým stupněm postižení. K dispozici máme jídelnu, družinu, keramickou dílnu. Počítačová učebna je vybavená dvěma interaktivními projektory. Poskytujeme rehabilitační …

ZŠ Olešovice

Zvláštní základní škola pro 40 žáků s jídelnou a internátem. Důraz kladen na výtvarnou výchovu a keramiku, tělesnou výchovu nebo na hudební …

ZŠ speciální, Psáry

Provozujeme pomocnou školu pro 20 žáků zajišťující speciální …

ZŠ, MŠ, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav

Základní škola pro 350 žáků s družinou a jídelnou nabízí možnost navštěvovat kroužek sportovní a aerobik. Dále se zajišťuje kulturní, společenský a sportovní zážitek. Děti se vzdělávají podle vzdělávacího programu Příprava na život pro základní vzdělávání dětí s lehkým mentálním …

Speciální škola Čáslav

Vzděláváme žáky se středně těžkým, těžkým mentálním, kombinovaným postižením a …

ZŠ Uhlířské Janovice, Komenského

Základní škola pro 66 žáků s nabídkou kroužků v oblasti vaření a zdravé výživy, hudby, sportu a turistiky. Pořádáme lyžarské kurzy, výlety a sportovní …

ZŠ a MŠ speciální, Králův Dvůr

Provozujeme speciální základní školu pro 70 žáků s družinou. Disponujeme keramickým …

ZŠ praktická Rožmitál pod Třemšínem

Speciální základní škola pro 70 žáků se zaměřením na výchovu budoucích řemeslníků a pracovníků služeb. Možnost využití družiny. V celé škole je rozvedena síť s připojením na internet. Po výuce mohou děti trávit čas ve školní družině, která je zároveň školním …

Odborné učiliště, Praktická škola, ZŠ a MŠ Příbram

Provozujeme základní praktickou a speciální školu pro celkem 198 žáků, která je určena studentům s lehkým, středně těžkým i těžkým mentálním postižením. Zaměřujeme se na výuku běžných situací, které mohou žáky potkat v běžném praktickém …

ZŠ Neratovice, Byškovická

Provoz speciální základní školy s kapacitou 90 žáků s jídelnou a družinou pro 14 dětí. Nabízíme nepovinný předmět aranžování květin. Účastníme se sportovních turnajů a výtvarných soutěží. Pořádáme cyklistické výlety a dětské …

ZŠ Lysá nad Labem, Komenského

Praktická základní škola pro 100 žáků se školní …

ZŠ praktická a speciální a MŠ Kladno, Pařížská

Praktická a speciální základní škola pro 89 žáků s jídelnou a družinou určená pro děti s různým postižením, vadami a pro děti po těžkých úrazech. Nabídka výtvarného, keramického, dramatického a sportovně turistického kroužku, canisterapie, muzikoterapie a terapie …