Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ Žebrák

Provozujeme praktickou a speciální základní školu pro 37 žáků. Specializujeme se na výuku osob s různým stupněm postižení. K dispozici máme jídelnu, družinu, keramickou dílnu. Počítačová učebna je vybavená dvěma interaktivními projektory. Poskytujeme rehabilitační …

Odborné učiliště, Praktická škola, ZŠ a MŠ Příbram

Provozujeme základní praktickou a speciální školu pro celkem 198 žáků, která je určena studentům s lehkým, středně těžkým i těžkým mentálním postižením. Zaměřujeme se na výuku běžných situací, které mohou žáky potkat v běžném praktickém …

ZŠ Neratovice, Byškovická

Provoz speciální základní školy s kapacitou 90 žáků s jídelnou a družinou pro 14 dětí. Nabízíme nepovinný předmět aranžování květin. Účastníme se sportovních turnajů a výtvarných soutěží. Pořádáme cyklistické výlety a dětské …

ZŠ Lysá nad Labem, Komenského

Praktická základní škola pro 100 žáků se školní …

ZŠ Pečky

Provozujeme praktickou základní školu pro 55 žáků s družinou a výdejnou obědů. Školní družina je součástí školského výchovně-vzdělávacího systému. Ve školní družině lze rozdělit aktivity žáků na činnosti rekreační, zájmové, odpočinkové, příprava na vyučování a jiné …

ZŠ praktická a speciální a MŠ Kladno, Pařížská

Praktická a speciální základní škola pro 89 žáků s jídelnou a družinou určená pro děti s různým postižením, vadami a pro děti po těžkých úrazech. Nabídka výtvarného, keramického, dramatického a sportovně turistického kroužku, canisterapie, muzikoterapie a terapie …

ZŠ praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova

Provozujeme praktickou základní škola pru 96 žáků. K dispozici je také družina. Specializujeme se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, mentálním a zdravotním postižením nebo na děti trpící autismem. Pořádáme ozdravné pobyty, besídky, pravidelná sezení, dny dětí nebo výlety za …

Speciální mateřská škola Králův Dvůr

Provozujeme speciální základní školu pro 70 žáků s družinou. Disponujeme keramickým …

ZŠ Dobříš, Lidická

Praktická a speciální základní škola pro 100 žáků se školní družinou. Poskytujeme vzdělání žákům s lehkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Zaměřujeme se na výuku anglického jazyka, informatiky a pracovního …

ZŠ speciální, Psáry

Provozujeme pomocnou školu pro 20 žáků zajišťující speciální …

Speciální ZŠ, Poděbrady

Speciální základní škola pro 100 žáků s jídelnou a školní družinou. Pořádáme pravidelné výlety za sportem a kulturou, drakiády, olympiády, mikulášské nadílky, tvořivé dílny nebo besídky. Účastníme se projektu Setkání. Vedeme kondiční a rehabilitační plavání nebo pobyty v solných …

ZŠ Uhlířské Janovice, Komenského

Základní škola pro 66 žáků s nabídkou kroužků v oblasti vaření a zdravé výživy, hudby, sportu a turistiky. Pořádáme lyžarské kurzy, výlety a sportovní …

ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, 17. listopadu

Provoz plně bezbariérové základní školy s kapacitou 530 žáků s družinou pro 150 dětí a jídelnou. K dispozici je tělocvična, sportovní areál a keramická dílna. Pořádáme výlety do přírody i za kulturou či vědomostní a sportovní …

ZŠ Sedlčany, Konečná

Základní škola pro 70 žáků s jídelnou a družinou. Škola pořádá karnevaly, besídky, kulturní a sportovní akce. Navštěvujeme divadelní představení. Zajišťujeme výuku anglického …