Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

CACIO, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme vrcholové vedoucí oblasti informačních technologií. Snažíme se vytvořit profesní platformu manažerů a zvyšovat přínosy informačních technologií. Zaměřujeme se na sdílení informací, prezentace odborného názoru a legislativní pomoc v dané oblasti. Organizujeme programová a diskusní …
267 053 400

Společenstvo podnikatelů v cestovním ruchu okresu Hodonín

 – Naplánovat trasu
Sdružování podnikatelů a prosazování jejich zájmů v oblasti cestovního ruchu. Spolupráce s městy, obcemi a regionálními sdruženími na společné propagaci regionu. Účastnění se veletrhů a prezentací v cestovním ruchu po Evropě. Poskytujeme poradenské a informační služby …
518 610 621

Asociace provozovatelů kursových sázek z.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je přispívat k férovým postupům, transparentnosti a k dodržování zákonů při sázkách. Snažíme se o zabránění nezletilým k sázení. Spolupracujeme se zákonodárnými sbory a správními institucemi. Zabýváme se rozvojem kursové sázení jako respektovaného prvku životního stylu a …
724 661 917


Okresní hospodářská komora Karviná

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit, ochrana a zajišťování potřeb …
596 311 707

Krajská hospodářská komora Liberec

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme poradenské služby v otázkách souvisejících s podnikatelskou činností, informace o legislativě, novelizacích zákonů, norem, vyhlášek, předpisů z hospodářské i oborové činnosti podnikatelů. Spolupracujeme se zástupci státní správy, samosprávy, institucemi pro podporu podnikatelů v …
485 100 148

Svaz elektrotechnických velkoobchodů

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochrannou zájmů velkoobchodů s elektrotechnickým materiálem a rozvojem vzájemných podnikatelsko-obchodních vztahů. Pořádáme 4x do roka pravidelné členské schůze, kde se projednává celková situace a vývoj trhu s …
495 500 011

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

 – Naplánovat trasu
Nabízíme podporu regionálního podnikání, celní poradenství a pomoc při vyřizování vývozních dokumentů. Pořádáme semináře a konference v …
466 613 782

Družstvo ENVICRACK

 – Naplánovat trasu
Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Zvyšování konkurenceschopnosti členů. Posilování laboratorního výzkumného potenciálu …
596 600 221


Český komitét CIRED, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení organizaci pracující na technickém poli distribučních sítí. Zabýváme se silovými zařízeními do napětí 110 kV, plánováním rozvoje distribučních sítí, řídicími systémy, ochranami a dalšími zařízeními dispečerské řídící techniky včetně SW. Řešíme otázky kvality elektrické …
267 052 710