Firmy

Okresní hospodářská komora Liberec

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme poradenství a konzultační služby v otázkách souvisejících s podnikatelskou činností. Podporuje podnikatelské aktivity, prosazuje a chrání zájmy svých členů. Organizujeme vzdělávací kurzy. Vystavuje osvědčení, potřebná pro dokladování právních vztahů v mezinárodním …
485 100 148

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

 – Naplánovat trasu
Deklarace standardů finančního poradenství a zprostředkování a dohlížení na jejich dodržování ze strany členů unie. Zlepšujeme podmínky pro podnikání v oboru, a to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické. Zastupujeme subjekty sdružené v unii při jednání s …
221 628 508

Národní akademie regionálního managementu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení na podporu rozvoje měst, obcí a regionů se zaměřením na rozvojové koncepce, strukturální fondy a regionální management. Poskytujeme pomoc při zpracování a pravidelných aktualizacích Programu rozvoje územního obvodu obce či svazku obcí včetně konzultace a …
737 291 735


Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav

 – Naplánovat trasu
Prosazování zájmů obchodních asociací a zajišťování potřeb svých členů. Zajištění výpisů z obchodního i živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Poskytování informačního servisu podnikatelům. Vydávání mezinárodních celních dokladů pro dočasný vývoz a dovoz …
(1)
720 043 046


Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se shromažďováním a šířením informací souvisejících s ochranou spotřebitele a jeho práv. Poskytujeme …
721 950 386

Česká komora odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v oblasti oceňování …
602 554 323

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

 – Naplánovat trasu
Dobrovolná organizace sdružuje samostatné likvidátory pojistných událostí, odhadce škod a další odborníky podílející se na řešení škodných událostí. Podílí se na formulování etických a morálních zásad jeho činnosti. Prosazuje zlepšení ekonomického a sociálního postavení …
545 132 359

ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním neziskových organizací ve zlínském kraji. Organizujeme odborné semináře a školení. Naším cílem je vytváření a posilování partnerství mezi veřejným, podnikatelským a neziskovým …
731 517 257

České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou zahraniční rozvojové spolupráce zejména prostřednictvím výměny zkušeností a informací. Spolupracujeme při tvorbě strategií. Zaměřujeme se na odstranění extrémní chudoby, environmentálně udržitelný a sociálně spravedlivý rozvoj a naplňování lidských …
222 522 480


Krajská hospodářská komora Střední Čechy

 – Naplánovat trasu
Nabídka právního poradenství pro členy komory, informačního servisu a dalších služeb. Podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů, organizace vzdělávacích …
724 613 952