Firmy

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

 – Naplánovat trasu
Nabídka podpory podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví. Zajišťujeme pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze bakalářské a magisterské studium, organizované formou propojení celoživotního vzdělávání s kombinovaným studiem při zaměstnání o sobotách a …
495 535 997

ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ, oblastní pobočka Zlín, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme shromažďování, analýzu a rozšiřování vědeckého poznání v oblasti stavitelství a propagaci našeho stavebnictví v zahraničí. Pořádáme kurzy, semináře a školení. Napomáháme při řešení způsobu ochrany, sanace a rekonstrukce památkových objektů. Podílíme se na přípravě společenských …
577 431 318

Česká silniční společnost, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme nezávislá organizace sdružující odborné pracovníky v oblasti silničního hospodářství. Pořádáme odborné akce, konference, semináře nebo firemní prezentace. Vydáváme odborný časopis Silniční obzor a podílíme se na vydávání časopisu Dopravní inženýrství. Podporujeme šíření poznatků z …
221 082 292

Český horolezecký svaz

 – Naplánovat trasu
Podporujeme horolezectví ve všech jeho formách a disciplínách včetně skialpinismu. Prosazujeme a zastupujeme zájmy svých členů a členských organizací na oficiální úrovni. Pořádáme kurzy a semináře bezpečného i soutěžního …
273 136 385


AMA - Asociace manažerů absolventů

 – Naplánovat trasu
Řízení neziskových organizací a podpora jejich …
775 283 823

Skill rating, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme vzdělávací a školicí kurzy, nabízíme přehled a výběr. Absolvovaná školení, kurzy a semináře s hodnocením a doporučením …
533 338 332

Česká betonářská společnost ČSSI

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení zabývajících se výzkumem, navrhováním, prováděním, údržbou, propagací a rekonstrukcemi betonových, zděných a hybridních konstrukcí a produkcí materiálů a výrobků pro tyto …
605 325 366


JCI Czech Republic, z.s.

Sdružujeme mladé podnikatele, managery a vedoucí pracovníky z různých oborů soukromé i státní sféry. Zaměřujeme se na rozvoj a kultivaci tuzemského podnikatelského prostředí, na získávání nových podnikatelských příležitostí a kontaktů, a to nejen na území ČR, ale i v sousedních …

Asociace soukromých zemědělců Plzeňsko

 – Naplánovat trasu
Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
737 267 247

Společnost mladých agrárníků České republiky, z. s.

Provozujeme občanské sdružení, které zastupuje mladou zemědělskou veřejnost a venkovskou mládež. Zajišťujeme odborné kurzy, akce a školení pro zemědělce. Nabízíme informace o oblast …

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, okresní sdružení Hodonín

 – Naplánovat trasu
Provoz okresního sdružení lékařské …
518 340 597