Firmy

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

 – Naplánovat trasu
Deklarace standardů finančního poradenství a zprostředkování a dohlížení na jejich dodržování ze strany členů unie. Zlepšujeme podmínky pro podnikání v oboru, a to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické. Zastupujeme subjekty sdružené v unii při jednání s …
221 628 508


Česká komora odhadců majetku, profesní sdružení znalců a odhadců

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v oblasti oceňování …
602 554 323

České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou zahraniční rozvojové spolupráce zejména prostřednictvím výměny zkušeností a informací. Spolupracujeme při tvorbě strategií. Zaměřujeme se na odstranění extrémní chudoby, environmentálně udržitelný a sociálně spravedlivý rozvoj a naplňování lidských …
222 522 480


PETRSKÁ, a.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se obchodní …
222 809 205Asociace provozovatelů mobilních sítí

 – Naplánovat trasu
Spolupracujeme na vytváření podmínek pro poskytování a rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních …
734 248 352

Český komitét CIRED, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení organizaci pracující na technickém poli distribučních sítí. Zabýváme se silovými zařízeními do napětí 110 kV, plánováním rozvoje distribučních sítí, řídicími systémy, ochranami a dalšími zařízeními dispečerské řídící techniky včetně SW. Řešíme otázky kvality elektrické …
267 052 710

Obchodní asociace České republiky z.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora obchodníků. Pořádáme setkání obchodníků, školení, workshopy, odborné konference, informujeme o aktualitách z obchodního prostředí a …
725 849 859

Družstevní asociace České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružení slouží k projednávání a řešení společných družstevních záležitostí a k ochraně, podpoře a uplatňování zájmů družstev a jejich …
222 312 494