Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Edwise International

 – Naplánovat trasu
Zastupování studenta při žádosti o studentskou půjčku, poradenství a asistence ohledně volby vhodné univerzity, zajištění ubytování ve Velké Británii a bezplatného kurzu anglického jazyka v případě, že jej student …
225 850 236

Asociace univerzit třetího věku České republiky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme neziskové sdružení zájemců o vzdělávání seniorů na univerzitní …
576 032 033

IFMSA ČR Praha 3.LF

 – Naplánovat trasu
Nabízíme mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa. Pořádáme výměnné stáže pro studenty a organizujeme projekty, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejnost všech věkových …
775 730 640

Asociace terapeutů a detoxikačních poradců z.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáháme lidem nalézt ověřené terapeuty a snažíme se zviditelnit terapeuty a detoxikační poradce, kteří mají své služby podložené praxí, zkušenostmi a vzděláním. Pořádáme rozhovory s odborníky a odborné …
773 236 490

ASPA

 – Naplánovat trasu
Pořádáme kurzy a přednášky z oblasti práce na počítači a osobnostního rozvoje. Pomáháme seniorům vést plnohodnotný život. Podporujeme práva na celoživotní vzdělávání, rozvoj, zájmy a potřeby dětí, dospělých, zdravotně postižených občanů a …
730 330 034

Krajská rada AŠSK ČR Karlovarského kraje

 – Naplánovat trasu
Sdružování školních sportovních klubů a hájení jejich …
353 227 149

Somatopedická společnost, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme odborné pracovníky ze škol a školských zařízení v České republice, kteří se věnují edukací oslabených a nemocných dětí s cílem podporovat ucelenou rehabilitační …
221 900 270

Asociace vysokoškolských poradců

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme akademické pracovníky a další zaměstnance působící na vysokých školách, kteří poskytují studijní, psychologické, speciálně-pedagogické, profesní a kariérové poradenství včetně dalších souvisejících poradenských, informačních a facilitačních …

Oblastní koordinační centrum Juvena Jihlava

 – Naplánovat trasu
Zajišťování koordinačních a metodických …

Česká asociace mentoringu ve vzdělávání, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vzdělávání a osvětu v oblasti mentoringu. Organizace odborných školení, seminářů a konferencí zaměřených na téma mentoringu ve vzdělávání. Podpora a realizace projektových aktivit spojených se vzděláváním v mentoringu a jeho …
603 727 081


Svět kolem nás

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se tvorbou a promítáním vzdělávacích programů pro základní a střední školy i …
777 076 212


Krajská rada Střední Čechy AŠSK

 – Naplánovat trasu
Sdružování školních sportovních klubů a hájení jejich …
777 950 677