Firmy

Krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR Jihomoravského kraje

 – Naplánovat trasu
Sdružování školních sportovních klubů a hájení jejich …
545 321 282

Michal Blokša

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb vzdělávací agentury, která je zaměřená na cílenou podporu maximalizace kvality výstupu u všech částí státní maturitní …
608 431 938

Asociace vyšších odborných škol

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme vyšší odborné školy na území České republiky, zastupujeme jejich zájmy, rozvíjíme spolupráci a vzájemnou výměnu poznatků mezi členy asociace, předkládáme návrhy a náměty MŠMT ke zkvalitnění činnosti VOŠ, organizujeme celorepublikové semináře věnované problémům vyšších odborných …
602 184 719

Elrond z.ú.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT. Dále poskytujeme uspokojování a usměrňování zájmů dětí, mládeže a dospělých, informování veřejnosti o dalším vzdělávání a celoživotním učení, vedení účetnictví v neziskovém sektoru a …
773 587 552

Asociace institucí manažerského vzdělávání, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme vzdělávací instituce, které poskytují služby v oblasti manažerského vzdělávání, programy BBA, MBA, MSc, LLM a DBA. Cílem je prosazovat vysokou kvalitu lektorského zázemí, vlastní vzdělávací program, praktický přínos pro absolventy programu a dodržování zákonných a etických …
245 009 826

Asociace vysokoškolských poradců

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme akademické pracovníky a další zaměstnance působící na vysokých školách, kteří poskytují studijní, psychologické, speciálně-pedagogické, profesní a kariérové poradenství včetně dalších souvisejících poradenských, informačních a facilitačních …

Asociace terapeutů a detoxikačních poradců z.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáháme lidem nalézt ověřené terapeuty a snažíme se zviditelnit terapeuty a detoxikační poradce, kteří mají své služby podložené praxí, zkušenostmi a vzděláním. Pořádáme rozhovory s odborníky a odborné …
773 236 490

Olomoucká krajská rada Asociace školních sportovních klubů ČR

 – Naplánovat trasu
Sdružování školních sportovních klubů a hájení jejich zájmů. Organizování krajských a okresních sportovních …
603 314 550

Asociace škol v přírodě

 – Naplánovat trasu
Sdružování a hájení zájmů škol v …

Česká společnost ekonomická, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem a popularizací ekonomie. Pořádáme přednášky a semináře, organizuje soutěže mladých ekonomů či vydáváme publikace s ekonomickým obsahem. Organizujeme bienální …
728 523 615

Společnost Národního muzea v Praze

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na popularizaci české literární historie a činnosti Knihovny Národního muzea. Dále se zabýváme vědeckou a osvětovou činností na poli kulturní a literární historie, antropologie, mineralogie, paleontologie, historie, knihovědy a …
224 497 873

Krajská rada AŠSK ČR Jihočeského kraje

 – Naplánovat trasu
Sdružování školních sportovních klubů a hájení jejich zájmů. Podporujeme pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice. Činnost zajišťují převážně odborníci z řad trenérů či učitelů a jejich činnost je …

CEFI - Centrum Finanční Inteligence

 – Naplánovat trasu
Věnujeme se vzdělávání v oblasti osobního rozvoje a finanční inteligence. Využíváme synergického spojení seminářů, mastermindů, kurzů a konzultací společně s praxí formou investorských a podnikatelských …
607 776 653

Krajská rada AŠSK ČR Královéhradeckého kraje

 – Naplánovat trasu
Sdružování školních sportovních klubů a hájení jejich …
736 786 907