Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb - Stacionář Mája

 – Naplánovat trasu
Provozujeme domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář. Poskytujeme pomoc a podporu pro děti a mládež ve věku od 3 let do 26 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodů mentálního nebo zdravotního postižení. Zajišťujeme odlehčovací …
354 430 629

Občanské sdružení ProCit, z.s.

 – Naplánovat trasu
V rámci odborných programů nabízíme zejména poradenské a terapeutické služby speciálního pedagoga, vzdělávací aktivity pro rodiče i odborníky, nácviky sociálních dovedností a komplexní diagnostiku poruch autistického …
777 700 766

Trocha štěstí

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku s cílem iniciovat a realizovat projekty zaměřené na rehabilitaci, resocializaci, psychoterapii, fyzioterapii a integraci osob s duševním a fyzickým onemocněním. Dále budování a obnova hipostezek, provádění výcviků koní pro hipoterapii a organizování akcí pro děti, mládež a …
725 808 666

Nadace BONA

 – Naplánovat trasu
Nadace je zřízena za účelem shromažďování a účelného využívání finančních a dalších prostředků k podpoře programů realizovaných v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Podpora terapeutických programů a alternativních metod směřujících k opětné integraci duševně handicapovaných …
233 544 069


SPMP ČR pobočný spolek Praha - jih

 – Naplánovat trasu
Jsme celostátní nezisková organizace hájící práva a zájmy lidí s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin. Poskytujeme podporu, aby se mohli rozhodovat a také uplatnit a rozvíjet svůj talent a schopnosti, kterými …
606 511 304

Green Doors z.ú.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pracovní a sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním. Pořádáme také osvětové a kulturně integrativní akce pro …
220 951 468

SANATORIUM LOTOS, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provoz denního stacionáře pro osoby s různým typem organického duševního onemocnění Alzheimerovou nemocí a ostatními typy …

Ruka pro život o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka denní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným …
283 881 666

Ruka pro život o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka denní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným …
284 681 674Andělská křídla z.s.

 – Naplánovat trasu
Náš zájmový spolek je oficiálně zapsaný a existující spolek vážně duševně nemocných osob s trvalým bydlištěm na území Prahy. Spolek je svépomocný a je odkázán pouze na práci invalidních členů spolku. Realizujeme sport, kulturu, přednášky a výlety. Prosazujeme destigmatizaci duševně …
702 072 597