Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadační fond Hotelové školy v Mariánských Lázních

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora zařízením a aktivitám napomáhajícím rozvoji mládeže v hotelovém školství a také kompenzace nedostatečného materiálního vybavení školy. Dále podporujeme zvelebení objektu školy, spolupráci s veřejností, propagaci školy, zahraniční styky a sociální …
354 622 605

Nadační fond ÚSMĚV

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu a pomoc dětem se speciálními poruchami dyslexie, dysgrafie a …
776 187 599

Plzeňský nadační fond

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem vzdělání a ochranou přírodního prostředí a kulturních památek. Věnujeme se také udělováním studijních stipendií, nadačních příspěvků a placených …

Cyrilometodějský nadační fond

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem duchovních a vzdělávacích hodnot. Poskytujeme charitativní a sociální služby. Zajišťujeme ochranu kulturních památek i lidských …
721 474 616

Siemens Fond pomoci

 – Naplánovat trasu
Pomáháme slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si pomoci sami. Podporujeme instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či sociálními …
800 909 090


Nadační fond Střední odborné školy Blatná

 – Naplánovat trasu
Přispíváme na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a vybavení …

Nadace Umění pro zdraví

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci se zaměřením na tvorbu a nápravu prostředí uměleckými prostředky a na podporu vzdělanosti. Podporujeme výchovné, kulturní, vzdělávací a další programy. Nabízíme pomoc dětem, lidem se zdravotním postižením, nemocným a starým …
733 389 009

Centrum pro talentovanou mládež, z.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora nadaných žáků a studentů ze střední Evropy formou online …
603 416 520

Nadační fond Arnošta z Pardubic, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Podporujeme vzdělávací, výzkumné, informační i propagační činnosti a studentské aktivity Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která si nemůže na svou činnost vydělávat placenou expertní a výzkumnou činností. Shromažďujeme proto příspěvky sloužící výlučně na provoz této …
220 181 561

Nadace 17. listopadu

 – Naplánovat trasu
Podpora vzdělávání nadaných studentů ze sociálně slabších vrstev na Fakultě stavební ČVUT v …
224 354 542

Nadace Františka Faltuse

 – Naplánovat trasu
Podporujeme vzdělání a práci studentů a pedagogů v oboru stavebních ocelových konstrukcí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Nadace je zřízena k uctění památky dlouholetého profesora ČVUT v Praze, který byl zakladatelem svařovaných ocelových konstrukcí v …
224 354 757

Nadační fond PLASTY a PRYŽE

 – Naplánovat trasu
Rozvoj výuky a zlepšení studijních, materiálních, životních a pracovních podmínek studentů. Usilujeme také o rozvoj oblastí souvisejících s využitím druhotných surovin, péčí o životní prostředí či péčí o ochranu občanů České republiky. Organizujeme exkurze …

Nadační fond pro biomechaniku člověka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci podporující činnost v oblasti biomechaniky na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Zaměřujeme se i na podporu odborných stáží studentů, doktorandů, pedagogů a odborníků na tuzemských i zahraničních pracovištích, publikační činnosti vědeckých pracovníků a …