Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadační fond Johanna Balthasara Neumanna

 – Naplánovat trasu
Podpora ochrany kulturních památek na …
354 423 171

ÚTOČIŠTĚ, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odbornou péči sociální poradny pro občany v tíživé životní situaci. Podporujeme zapojení klienta do běžného života společnosti. Zajišťujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nabízíme sociálně terapeutické …
774 100 599

Nadační fond Hotelové školy v Mariánských Lázních

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora zařízením a aktivitám napomáhajícím rozvoji mládeže v hotelovém školství a také kompenzace nedostatečného materiálního vybavení školy. Dále podporujeme zvelebení objektu školy, spolupráci s veřejností, propagaci školy, zahraniční styky a sociální …
354 622 605

Azylový dům Betlém

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování sociálně slabším spoluobčanům. Poskytujeme podmínky pro přípravu stravy a vykonání základní hygieny, sociální poradenství. K dispozici je 44 lůžek. Zajišťujeme praní …
731 433 073

NADAČNÍ FOND ABSOLVENTŮ SCHŠ, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadační fond absolventů …

Pomoc v nouzi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme takzvaný Dům na půl cesty. Naším posláním je podporovat mladé lidi z dětských domovů, výchovných ústavů, vězení nebo ze zařízení pro ochrannou léčbu v jejich snaze žít život, který povede k naplňování jejich přání a cílů. Máme k dispozici 6 lůžek v objektu a dům je v provozu …
733 723 934


Pomoc v nouzi, o.p.s.

Provozujeme intervenční centrum. Posláním je činnost zaměřená na přechodnou sociální pomoc a nehmotnou podporu osobám ohroženým domácím násilím zejména v Karlovarském kraji. Poskytujeme osobní, telefonické či písemné konzultace a zprostředkováváme návazné odborné …

Město Teplá

Provozujeme centrum služeb sociální prevence. Zajišťujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro mládež a odborné sociální poradenství, které je určeno osobám od 14 do 80 let věku. Zaměřujeme se také na zlepšení komunikace s institucemi nabízejícími návaznou …

Domov pro matky s dětmi v tísni svaté Zdislavy

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové ubytování pro matky s dětmi v tíživé životní situaci. Poskytujeme stravu nebo pomoc při jejím zajištění, ubytování a další. K dispozici je 7 pokojů pro 7 matek a 10 …
353 434 228

Armáda spásy v ČR - Centrum sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy a muže. Poskytujeme na přechodnou dobu ubytování, stravu a sociální poradenství mužům a ženám, kteří nemají nebo nejsou schopni zajistit si vlastními silami bydlení a tím snižovat jejich zdravotní a sociální …
773 770 165

Nejste sami

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb pro klienty s těžkým kombinovaným postižením, pro klienty s autismem od 3 do 25 let. Provoz předškolní autistické …
353 815 220

Pomoc v nouzi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme službu azylového domu pro jednotlivce. Všechny části této sociální služby mají provozní dobu 7 dní v týdnu. Azylový dům nabízí celkem 24 lůžek pro matky s dětmi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi či osoby komerčně …
733 729 819

Dům na půl cesty svatého Josefa

 – Naplánovat trasu
Pomáháme mladým lidem od 18 do 26 let bez rodinného zázemí, kteří prožili část života v ústavní péči či byli ve VTOS a kteří z důvodu své osobní historie nemají potřebné dovednosti k samostatnému bydlení a nejsou sami schopni začlenit se do …
353 434 222