Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Farní charita Jindřichův Hradec - Noclehárna sv. Antonína

 – Naplánovat trasu
Provoz noclehárny pro osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách. K dispozici je 8 …
731 604 554

Azylový dům Filia

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc, podporu a ochranu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemají kde bydlet. K dispozici jsou společná sociální zařízení a kuchyňky. K dalším společným zařízením patří společenský koutek, učebna, prádelna či sušárny. Celková kapacita je 17 pokojů a 52 …
(1)
387 427 168

Dům sv. Petra

 – Naplánovat trasu
Poskytování azylového ubytování pro muže, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. Služba je pro může, kteří chtějí svojí situaci řešit a poskytována po dobu nezbytně nutnou, ale maximálně po dobu 12 …
388 310 979

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

 – Naplánovat trasu
Provozování azylového …
383 323 639

Městská charita České Budějovice

Nabídka sociální a psychologické pomoci včetně možnosti azylového bydlení pro lidi v obtížné životní situaci. Provoz noclehárny pro …

Azylový dům Rybka Studená

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro všechny občany v krizové životní situaci. Řešíme nepříznivé životní situace, vedeme k samostatnosti, pomáháme sociálně a právně, podporujeme při vytváření a udržování vztahů a samostatného života. Poskytujeme přístřeší hlavně pro rodiny s dětmi. Kapacita je 35 …
384 391 001

G - centrum Tábor

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování a sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi. Poskytování emocionální podpory a sociálního …
381 261 575

Křesťanský spolek Sedlčanska

 – Naplánovat trasu
Posláním azylového domu je poskytnutí přechodného ubytování, pomoci a podpory při návratu do společnosti matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízíme 8 pokojů, WC, koupelna a kuchyně společná na chodbě. V domě je společenská místnost a …
318 820 364

Azylový dům města Příbram

 – Naplánovat trasu
Azylový dům poskytuje přechodné ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Příbramský azylový dům je určen pro ženy do 64 let věku, těhotné ženy a rodiče s dětmi. Pro zájemce o službu je k dispozici 22 ubytovacích jednotek s celkem 57 …


Pečovatelská služba okresu Benešov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme noclehárnu pro muže a ženy bez přístřeší. Kapacita objektu je 14 lůžek. Nabízíme přenocování, zajištění podmínek pro osobní hygienu, základní sociální poradenství a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace ve spolupráci s Odborem socálních věcí a …
778 030 247

Azylový dům svaté Ludmily

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc formou azylového bydlení určeného pro podporu sociálně slabých rodin. Maximální kapacita je 27 osob. V domě se nachází prádelna, kočárkárna a společenská místnost. Organizujeme výtvarné dílny pro děti i dospělé, divadla, výlety pro děti, přednášky a …
728 365 008

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové bydlení pro 6 matek s dětmi v nouzi. Poskytujeme stravování, pomoc při uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí a oprávněných …
376 323 210

Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Zajišťujeme ubytování, stravování, ošacení a podmínky pro celkovou hygienu těla. Nabízíme základní sociální poradenství. Klientky se účastní kurzů o zvládání osobních financí. Vedení k osobní odpovědnosti a zapojení se do běžného chodu …
567 331 452