Firmy

Středisko křesťanské pomoci - Pastelka

 – Naplánovat trasu
Pořádáme výchovně vzdělávací programy pro rodiče, zaměřujeme se na výchovu, prorodinnou politiku, rodičovské kompetence, práva dětí. Naším cílem je podpora a budování manželství, zdravého a radostného rodičovství v duchu osvěty Školy lásky v rodině podle PhDr. Jiřiny …
608 519 929

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku 6 až 20 let. Nabízíme poradenství ohledně výběru školy, brigády a zaměstnání. Pomáháme sestavit životopis. Zajišťujeme doprovod na …
775 889 706

Metha, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Pomáháme lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku zneužívání návykových látek nebo závislosti na nich. Vyvíjíme preventivní činnost pro děti a mládež v oblasti rizikového chování, pořádáme osvětově vzdělávací programy pro žáky a studenty, jejich rodiče a …
775 567 704

Azylový dům Rybka Husinec

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro všechny občany v krizové životní situaci. Řešíme nepříznivé životní situace, vedeme k samostatnosti, pomáháme sociálně a právně, podporujeme při vytváření a udržování vztahů a samostatného života. Poskytujeme přístřeší hlavně pro rodiny s dětmi. Kapacita je 50 …
(1)
388 331 274

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
387 200 094

Občanské sdružení PREVENT

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme prevence sociálně patologických jevů především u mladých lidí. Nabízíme adiktologické služby pro osoby závislé na drogách, alkoholu či herních automatech, pro rodiny, pro mládež a děti. Dále provádíme terénní práci, vzdělávací …
383 323 920

Doléčovací centrum PREVENT

Nabízíme péči a podporu pro osoby bezprostředně po ukončení léčby ze závislosti. Snažíme se pomoci při jejich opětovném začleňování do společnosti. Analyzujeme potřeby klientů, stanovujeme si cíle a cesty k jejich …

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní poradenství a expertní bytové poradenství pro …
387 718 313

Temperi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na pomoc rodinám s dětmi nacházejícím se v obtížné životní situaci a doprovázením pěstounských …
380 831 415

Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb krizového centra. Snažíme se o emoční stabilitu, samostatnost, nezávislost a jednání bez stigmat, tabu a předsudků. Obrátit se na nás můžou děti do 18-ti let i bez doprovodu dospělého, dospívající, dospělí, rodiny a páry. Naleznete u nás informace, odborné poradenství a …
736 213 002

Farní charita Týn nad Vltavou - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené nežádoucími společenskými jevy. Provádíme kontaktní práce, informační servis, sociálně terapeutickou činnost. Fungujeme také jako poradna, výchovní, vzdělávací a aktivizační činitelé. Možnost doprovodu klienta k lékaři nebo na …
385 731 553

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

 – Naplánovat trasu
Provozování azylového …
383 323 639

Farní charita Jindřichův Hradec - Noclehárna sv. Antonína

 – Naplánovat trasu
Provoz noclehárny pro osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách. K dispozici je 8 …
731 604 554

Dům sv. Dominika Savia

 – Naplánovat trasu
Poskytování azylového ubytování pro matky s dětmi, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Nabídka poradenství v sociální …
388 310 274