Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Farní charita Týn nad Vltavou

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci při řešení životních potíží či denních problémů. Možnost doprovodu klienta k lékaři nebo na …
385 731 553

G - centrum Tábor

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování a sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi. Poskytování emocionální podpory a sociálního …
381 261 575

Občanská poradna Jihlava

Provozujeme neziskovou organizaci a nabízíme odborné sociální poradenství. Zaměřujeme se na dluhovou, rodinnou, pracovní a majetkovou oblast. Poskytujeme rady, informace, asistenci a aktivní pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jim taková situace …

Azylový dům Rybka Husinec

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro všechny občany v krizové životní situaci. Řešíme nepříznivé životní situace, vedeme k samostatnosti, pomáháme sociálně a právně, podporujeme při vytváření a udržování vztahů a samostatného života. Poskytujeme přístřeší hlavně pro rodiny s dětmi. Kapacita je 50 …
(1)
388 331 274

Středisko U Sadů

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. Nabídka zprostředkování kontaktu se společenských prostředím, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních potřeb. Zaměřujeme se na poradenství v oblasti bydlení, zaměstnání a rodinných …
382 602 081

Metha, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Pomáháme lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku zneužívání návykových látek nebo závislosti na nich. Vyvíjíme preventivní činnost pro děti a mládež v oblasti rizikového chování, pořádáme osvětově vzdělávací programy pro žáky a studenty, jejich rodiče a …
775 567 704

THEIA - krizové centrum, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci obětem domácího násilí. Poskytování sociálního, psychosociálního a právního poradenství. Zajištění pomoci lidem v dluhové pasti, osobám které jsou, nebo se mohou stát obětí trestné činnosti. Prevence na základních a středních …
777 232 421

Farní charita Jindřichův Hradec - Noclehárna sv. Antonína

 – Naplánovat trasu
Provoz noclehárny pro osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách. K dispozici je 8 …
731 604 554

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

 – Naplánovat trasu
Provozování azylového …
383 323 639

Doléčovací centrum PREVENT

Nabízíme péči a podporu pro osoby bezprostředně po ukončení léčby ze závislosti. Snažíme se pomoci při jejich opětovném začleňování do společnosti. Analyzujeme potřeby klientů, stanovujeme si cíle a cesty k jejich …

Temperi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na pomoc rodinám s dětmi nacházejícím se v obtížné životní situaci a doprovázením pěstounských …
380 831 415

Středisko křesťanské pomoci - Pastelka

 – Naplánovat trasu
Pořádáme výchovně vzdělávací programy pro rodiče, zaměřujeme se na výchovu, prorodinnou politiku, rodičovské kompetence, práva dětí. Naším cílem je podpora a budování manželství, zdravého a radostného rodičovství v duchu osvěty Školy lásky v rodině podle PhDr. Jiřiny …
608 519 929

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní poradenství a expertní bytové poradenství pro …
387 718 313

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
387 200 094