Firmy

Farní Charita Aš - Domov pro matky s dětmi

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme azylové bydlení pro matky s dětmi a těhotné ženy, které se ocitli v tíživé životní situaci. Zajišťujeme pomoc při zajištění stravy, při uplatňování práv, oprávněních zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poskytujeme základní …
737 237 344

Pomoc v nouzi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme službu azylového domu pro jednotlivce. Všechny části této sociální služby mají provozní dobu 7 dní v týdnu. Azylový dům nabízí celkem 24 lůžek pro matky s dětmi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi či osoby komerčně …
733 729 819

Domov pro matky s dětmi v tísni svaté Zdislavy

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové ubytování pro matky s dětmi v tíživé životní situaci. Poskytujeme stravu nebo pomoc při jejím zajištění, ubytování a další. K dispozici je 7 pokojů pro 7 matek a 10 …
353 434 228

ÚTOČIŠTĚ, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odbornou péči sociální poradny pro občany v tíživé životní situaci. K dispozici je 15 lůžek. Podporujeme zapojení klienta do běžného života společnosti. Zajišťujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nabízíme terapeutickou …
774 100 599

Pomoc v nouzi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme službu azylového domu pro matky s dětmi. Všechny části této sociální služby mají provozní dobu 7 dní v týdnu. Azylový dům nabízí celkem 27 lůžek pro matky s dětmi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi či osoby komerčně …
733 729 819

Armáda spásy v ČR - Centrum sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra pro ženy a muže. Poskytujeme na přechodnou dobu ubytování, stravu a sociální poradenství mužům a ženám, kteří nemají nebo nejsou schopni zajistit si vlastními silami bydlení a tím snižovat jejich zdravotní a sociální …
773 770 165

Azylový dům Betlém

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování sociálně slabším spoluobčanům. Poskytujeme podmínky pro přípravu stravy a vykonání základní hygieny, sociální poradenství. K dispozici je 44 lůžek. Zajišťujeme praní …
731 433 073

Noclehárna - K srdci klíč, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Pomoc lidem ve věku od 18 let, kteří jsou bez přístřeší nebo v krizové životní situaci, poskytujeme nocleh, hygienu a sociální …
775 731 723

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
724 567 971

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
474 650 575

Armáda spásy v ČR - Azylový dům pro matky s dětmi

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ubytování nezletilým ženám s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě nezaopatřenosti do 26 let) a těhotným ženám, které mají aktivní zájem na řešení své nepříznivé sociální situace. Nabízíme sociální …
(1)
773 770 285

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové bydlení pro matky s dětmi v nouzi. Poskytujeme pomoc při zajištění stravy, při uplatňován práv a oprávněných zájmů a další. Zabýváme se také základním sociálním …
377 423 159

Domov sv. Františka

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme azylové bydlení pro lidi bez domova. Nabízíme podmínky pro samostatnou přípravu stravy, pro celkovou hygienu těla a pro zajištění úklidu. Zprostředkováváme konzultace s psychologem a …
377 220 477

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro ženy v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabídka ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích. Umožňujeme přípravu teplé stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní službu. Zajištění potravinové pomoci, ošacení a sociálního …
377 456 912