Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Charitní dům pro matky v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci formou azylového bydlení určeného matkám s dětmi v obtížné životní …
(1)
558 711 704

Slezská diakonie - Timotei

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ubytování pro mladé lidi, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež, nebo ukončili výkon trestu. Snažíme se je motivovat k získání a udržení zaměstnání. Učíme je samostatně vést domácnost. Poskytujeme poradenství a podporu při studiu, hledání bydlení a …
595 176 770

Dům svaté Eufrasie

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování a pomoci matkám s dětmi v obtížné životní situaci. Dále nabízíme pomoc obětem domácího násilí, obchodu s lidmi, dětem a mládeži, kteří jsou ohroženy společensky nežádoucími …
(1)
731 534 030

Slezská diakonie - Bethel

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování …
605 231 660

Slezská diakonie - Bethel

 – Naplánovat trasu
Poskytování individuální podpory a noclehu osobám bez přístřeší. Zajišťujeme prostor pro přípravu stravy a pro provedení hygieny. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporující sociální začlenění klienta. Nabízíme sociální …
733 677 344

Slezská diakonie - Sára

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Usnadňujeme jim snadnější návrat do běžného života. Poskytujeme sociální poradenství, pomoc při řešení obtížné životní situace a pořádáme komunitní …
734 640 266

Charita Ostrava - Chariní středisko sv. Lucie

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv. Zaměřujeme se na osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením a …
731 534 061

Slezská diakonie - Bethel

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování …
554 719 052

Armáda spásy v ČR - Dům pro matky s dětmi

 – Naplánovat trasu
Provoz domu pro matky s dětmi umožňující využití pobytové služby na přechodnou dobu zletilým těhotným ženám, matkám nebo zákonným zástupcům s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízíme pomoc ženám do 18 let i starší do 26 let v případě …
737 215 423

Charita Opava

 – Naplánovat trasu
Nabídka chráněného bydlení pro lidi s psychickým …
553 770 124

Slezská diakonie - Bethel

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování lidem, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování …
558 490 412

Azylový dům a noclehárna

Poskytnutí přechodného ubytování, pomoci a podpory při návratu do společnosti osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Nabízíme základní sociální poradenství, podporu i pomoc při vyřizování osobních záležitostí. Noclehárna disponuje 5 pokoji, sprchovým koutem a sociálním …

Slezská diakonie - Bethel

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování …
554 719 052

Slezská diakonie - Sára

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Usnadňujeme jim snadnější návrat do běžného života. Poskytujeme sociální poradenství, pomoc při řešení obtížné životní situace a pořádáme komunitní …
596 361 703