Firmy

Slezská diakonie - Chana

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme přechodné ubytování a poradenství ženám s dětmi a také ženám samotným. Klienty podporujeme při řešení jejich nepříznivé životní situace a při hledání nového bydlení. Pořádáme společné výlety a víkendové …
595 178 794

Charita Opava

 – Naplánovat trasu
Nabídka chráněného bydlení pro lidi s psychickým …
553 770 124

Slezská diakonie - Bethel

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování …
558 334 861

Charitní dům pro matky v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci formou azylového bydlení určeného matkám s dětmi v obtížné životní …
(1)
558 711 704

Sociální služby Karviná

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu. Snažíme se o vytvoření klidného, stabilního a bezpečného prostředí uživatelům služeb a vedení uživatelů k aktivnímu řešení vlastní situace. Pomáháme jim při postupnému začleňování do běžného života. Služby jsou poskytovány rodičovským párům, těhotným ženám a …
596 313 839

Slezská diakonie - Bethel

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování …
596 325 700

Azylový dům a noclehárna

Poskytnutí přechodného ubytování, pomoci a podpory při návratu do společnosti osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Nabízíme základní sociální poradenství, podporu i pomoc při vyřizování osobních záležitostí. Noclehárna disponuje 5 pokoji, sprchovým koutem a sociálním …

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
(1)
553 652 162

Charita Ostrava - Chariní středisko sv. Lucie

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv. Zaměřujeme se na osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením a …
731 534 061

Slezská diakonie - Bethel

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování lidem, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování …
558 490 412

Slezská diakonie - Sára

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Usnadňujeme jim snadnější návrat do běžného života. Poskytujeme sociální poradenství, pomoc při řešení obtížné životní situace a pořádáme komunitní …
596 361 703

Charita Studénka

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci formou azylového ubytování pro matku v tísni. K dispozici je též charitní šatník. Zaměřujeme se na poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
608 535 651

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální službu v azylovém domě pro těhotné ženy v tísni, dále prorodinné aktivity v poradně. Posláním poradny je vytváření preventivní podpory těhotným matkám, dívkám a rodinám s dětmi do čtyř …
732 171 373

Slezská diakonie - Bethel

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování …
554 719 052