Firmy

Nadace rozvoje zdraví

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ochranu a upevňování zdraví občanů, podporu systémové sociální a všeobecné humanitární pomoci. Zabýváme se podporou rozvoje komunitní činnosti neziskové sféry. Naším cílem je motivace občanů a zejména zdravotně rizikových skupin občanů k zdraví prospěšnému životnímu …
602 557 524

Slezská diakonie - Občanská poradna

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme poradenství v oblastech sociální dávek a služeb, bydlení, pracovněprávních, majetkoprávních a mezilidských vztahů. Zabýváme se také trestním právem a ochranou …
734 864 124

Charitní dům pro matky v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci formou azylového bydlení určeného matkám s dětmi v obtížné životní …
(1)
558 711 704

Občanské sdružení Poznání Havířov

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci dětem bez rodičů nebo s neúplnými rodinami a vážně nemocným a zmrzačeným dětem z jihovýchodní …
604 899 441

Poradna Charity Ostrava

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenských a sociálních služeb lidem v obtížných životních situacích. Zaměřujeme se na osoby v krizi, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby znevýhodněné a …
599 526 906

Charita Hlučín

 – Naplánovat trasu
Sběr nepotřebného ošacení, obuvi, lůžkovin, hraček a domácích potřeb pro sociálně slabší …
595 043 275

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
597 489 204

Charita Krnov

 – Naplánovat trasu
Sběr a výdej obnošeného šatstva. Podávání jídel sociálně potřebným …
725 104 441

ASLIDO - Akční skupina s lidmi bez domova, z.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem spolku je podporovat skupinu lidí bez domova v zapojování do řešení jejich obtížné životní situace, otevírat dialog mezi všemi aktéry a tím přispět k procesu opětovného začleňování lidí bez domova do …
732 865 007

Sdružení azylových domů v ČR, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení spojuje osoby a organizace zabývající se lidmi bez přístřeší a vytváří pro ně odborné …
596 630 186

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální, občanské, rodinné a expertní bytové poradenství pro …
712 515 012

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
(1)
553 652 162

Azylový dům Debora

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro matky s dětmi. Pomoc při zvládání těžkých životních …
596 787 437

Společenství Romů na Moravě, o.p.s.

Podpora integrace Romů do společnosti a snaha o snižování jejich sociálního vyloučení. Poskytujeme poradenství a pomoc pro oblasti zaměstnanosti, bydlení, oddlužení, komunikace s úřady a vzdělávání. Zajišťujeme práci s dětmi a mládeží formou volnočasových kroužků jako je hudba, tanec či …