Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Charita Krnov

 – Naplánovat trasu
Sběr a výdej obnošeného šatstva. Podávání jídel sociálně potřebným …
725 104 441

Krizové centrum Elim Opava

 – Naplánovat trasu
Provoz krizového centra pro oběti domácího násilí. Zaměřujeme se na ženy a matky s nezletilými dětmi, které jsou ohrožené fyzickým, psychickým a sexuálním násilím. Nabídka sociálně - terapeutické činnosti. Možnost ubytování po dobu jednoho …
775 938 077

Charita Hlučín

 – Naplánovat trasu
Sběr nepotřebného ošacení, obuvi, lůžkovin, hraček a domácích potřeb pro sociálně slabší …
595 043 275

Společenství Romů na Moravě, o.p.s.

Podpora integrace Romů do společnosti a snaha o snižování jejich sociálního vyloučení. Poskytujeme poradenství a pomoc pro oblasti zaměstnanosti, bydlení, oddlužení, komunikace s úřady a vzdělávání. Zajišťujeme práci s dětmi a mládeží formou volnočasových kroužků jako je hudba, tanec či …

Slezská diakonie - Poradna pro rodinu

 – Naplánovat trasu
Provozujeme poradnu a pomáháme rodinám s dětmi s řešením jejich nepříznivé, tíživé či krizové situace. Poskytujeme odborného sociálního poradenství a sociálně terapeutické činnosti. Zabýváme se hlavně problémy jak získat či udržet funkčnost rodiny a jak řešit rodinné, vztahové, či osobní …
732 804 353

Charita Bohumín

 – Naplánovat trasu
Sběr a výdej šatstva, obuvi, lůžkovin, hraček, dětských a kojeneckých potřeb či domácích potřeb pro občany v obtížné životní …
736 766 021

Dům svaté Eufrasie

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování a pomoci matkám s dětmi v obtížné životní situaci. Dále nabízíme pomoc obětem domácího násilí, obchodu s lidmi, dětem a mládeži, kteří jsou ohroženy společensky nežádoucími …
(1)
731 534 030

Poradna Charity Ostrava

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenských a sociálních služeb lidem v obtížných životních situacích. Zaměřujeme se na osoby v krizi, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby znevýhodněné a …
599 526 906

Charita Opava

 – Naplánovat trasu
Nabídka chráněného bydlení pro lidi s psychickým …
553 770 124

Nízkoprahové denní centrum RACEK

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší, domova, dokladů a financí. Možnost poskytování služeb anonymně. Podpora klientů při řešení jejich tíživé situace. Zajištění jídla či oděvů. K dispozici je sociální zázemí, pračka nebo hygienické …
790 232 245

Charita Studénka

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci formou azylového ubytování pro matku v tísni. K dispozici je též charitní šatník. Zaměřujeme se na poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
608 535 651

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
597 489 204

Charitní dům pro matky v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci formou azylového bydlení určeného matkám s dětmi v obtížné životní …
(1)
558 711 704

Charita Nový Jičín

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového denního centra. Nabízíme pomoc a podporu mužům a ženám bez přístřeší, kteří se ocitli z různých příčin v nepříznivé sociální situaci a podporovat je, ve snaze tuto situaci řešit. Dále zajišťujeme charitativní …
737 274 868