Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Charita Valašské Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování pro matky s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci. Kapacita je 12 matek a 28 …
(1)
571 616 657

Oblastní charita Uherské Hradiště - Azylové bydlení Cusanus

 – Naplánovat trasu
Posláním bydlení je podpořit člověka v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Ženy, muži i páry zde nacházejí dočasné ubytování a další podporu při dosahování příznivých změn ve svém životě. Snahou zařízení je vytvářet bezpečné prostředí a přispívat k začlenění do běžného …

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
724 667 622

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín - Nízkoprahové denní centrum

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší o maximální denní kapacitě 20 osob a noclehárnu o kapacitě 6 lůžek. Našim cílem je poskytnout pomoc a zmírnit sociální i zdravotní rizika vyplývající ze způsobu života lidí bez přístřeší a podpořit je v řešení nepříznivé životní …
577 432 383

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín - Azylový dům

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům sloužící pro poskytnutí pomoci a podpory osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci související se ztrátou bydlení. Kapacita azylového domu je 14 míst ve tří a čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zázemím a …
577 432 383

Samaritán

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro muže bez …
577 925 083

Oblastní charita Uherský Brod - Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování pro maminky s dětmi, které se ocitly v obtížné životní …

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro ženy a matky s dětmi, terénní asistenční službu pro rodiny s dětmi, poradnu pro rodinu a schránku důvěry. Realizujeme projekty a akce pro rodiny. Poskytujeme sociální poradenství pro cizince a zabýváme se sociálně právní ochranou …
734 520 916

Petrklíč, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové ubytování, utajený pobyt, krizové poradenství, socioterapeutický program a pomoc v sociálněprávních problémech. Hlavním zaměřením je pomoci zvládnout nepříznivé období ženám a matkám s dětmi a usnadnit jim tak sociální …
572 503 675


Astras, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu s noclehárnou a nízkoprahového denního centra pro muže i ženy. Nabídka sociálních služeb pro osoby bez přístřeší. Zajištění poradenství a pomoci při hledání či udržení …

Oblastní charita Kroměříž

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování pro matky s dětmi bez střechy nad hlavou, které se ocitly v obtížné životní …
573 335 528

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni - Charita Zlín

 – Naplánovat trasu
Ženám s nezaopatřenými dětmi v tíživé životní situaci nabízíme možnost nouzového i dlouhodobého azylového ubytování. Poskytujeme poradenství rodičům o výchově dětí, při péči o zdravotně postižené děti nebo při uplatňování práv formou kurzů. Organizujeme pravidelné schůzky nebo kulturní …
577 241 352

Armáda spásy v ČR - Azylový dům pro matky s dětmi

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby a ubytování zletilým ženám s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě nezaopatřenosti do 26 let) a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, které chtějí svou situaci aktivně …
773 770 241