Firmy

Pod křídly

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci mladým lidem po bezprostředním ukončení jejich pěstounské a ústavní péče. V rámci naší pomoci poskytujeme ubytování a zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím. Zajišťujeme pomoc při uplatňování práv nebo obstarávání osobních …
571 632 126

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro ženy a matky s dětmi, terénní asistenční službu pro rodiny s dětmi, poradnu pro rodinu a schránku důvěry. Realizujeme projekty a akce pro rodiny. Poskytujeme sociální poradenství pro cizince a zabýváme se sociálně právní ochranou …
734 520 916

Samaritán

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro muže bez …
577 925 083

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku od 7 do 26 let. Nabízíme poradenství, doprovod na instituce i krizovou intervenční pomoc. K dispozici je keramická dílna a přístup na …
732 143 346

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální, občanské, rodinné a expertní bytové poradenství pro …
720 181 192

Nadace Moravské srdce

 – Naplánovat trasu
Shromažďování finančních prostředků pro společnou …
572 503 004

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín - Azylový dům

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům sloužící pro poskytnutí pomoci a podpory osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci související se ztrátou bydlení. Kapacita azylového domu je 14 míst ve tří a čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zázemím a …
577 432 383

Oblastní charita Kroměříž

 – Naplánovat trasu
Nabídka odborného sociálního poradenství pro občany v obtížné životní …
573 330 013

Charita Valašské Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování pro matky s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci. Kapacita je 12 matek a 28 …
(1)
571 616 657

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

 – Naplánovat trasu
Zajištění nouzového ubytování pro lidi v obtížné životní situaci. Sběr použitého šatstva nebo domácích potřeb a jeho výdej potřebným. Spolupráce se sociálními odbory městských úřadů, Městskou nemocnicí Slavičín, domovy důchodců v Loučce i …
571 112 200

Oblastní charita Uherský Brod - Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování pro maminky s dětmi, které se ocitly v obtížné životní …

Středisko rané péče Educo Zlín o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování terénních sociálních služeb dítěti a rodičům dítěte ve věku od narození do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Zajištění odborné pomoci a …
739 777 729

Charita Holešov

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi. Nabízíme pomoc potřebným lidem v rámci charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby či krizové …

AveVia, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc potřebným lidem. Zaměřujeme se také na zpracování a poskytování přehledů pro dárce sloužící k daňovým účelům. Sdružujeme odborníky i dobrovolníky věnující svoje znalosti a dovednosti poskytování a zprostředkování pomoci potřebným. Poskytujeme finanční či materiální …
777 846 560