Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Pomoc v nouzi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové denní centrum, které je otevřeno 7 dní v týdnu po celý rok. Poskytujeme služby, jako je posezení v bezpečném a klidném zázemí, praní a sušení prádla, ohřev stravy, případně poskytujeme stravu jako takovou, poradenství, doprovod a pomoc při jednání s ostatními …
735 030 433

Dobrovolnické centrum Střípky

 – Naplánovat trasu
Naše organizace motivuje občany k dobrovolnické činnosti. Získané dobrovolníky vyškolujeme a dále koordinujeme při jejich dobrovolných aktivitách. Svou činnost zaměřujeme především na nemocnici, léčebny dlouhodobě nemocných a na sociální zařízení poskytující pobytové …
604 270 264

SPMP ČR pobočný spolek Mnichov

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na poskytnutí pomoci lidem s mentálním postižením a jejich rodinám. Podporujeme všechny iniciativy zabezpečující zlepšování podmínek života, prosazujeme rovnoprávné postavení občanů s mentálním postižením. Pořádáme školení, večerní školu nebo festival …
354 692 134

Korona

 – Naplánovat trasu
Organizování kulturně-společenských akcí. Podpora publikační a vydavatelské činnosti. Poskytování informačního servisu prostřednictvím …
777 282 505

Sbor dobrovolných hasičů Stráž nad Ohří

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …
603 241 519

Šance žít - Chance be live

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na poskytnutí humanitární a charitativní pomoci potřebným lidem. Staráme se o vozíčkáře a jinak tělesně postižené, kterým vytváříme možnosti zapojit se do společnosti. Podporujeme jejich smysluplný a esteticky hodnotný život. Rozvíjíme hudebnost a estetické …
(1)
602 680 228

Dobrovolnická služba Levandule - Nemocnice Žatec o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáháme nemocným lidem překonat jejich těžké …
777 978 999

Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na odbornou pomoc, poradenství a poskytování osobní asistence pro zdravotně postižené a seniory. Provozujeme denní …
739 066 938

Cultura Afrika

 – Naplánovat trasu
Realizace multikulturních programů pro školy a další vzdělávací instituce na témata jako život v Africe či …
776 132 513

TOTEM - regionální dobrovolnické centrum

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme komplexní řízení dobrovolnické činnosti pro plzeňský region. Realizujeme projekty pro seniory v oblasti vzdělávání, aktivizačních projektů, terapeutických prací a podpory rozvoje i udržení psychických a fyzických sil. Dále se zabýváme podporou a vytvářením kvalitních mezilidských …
377 260 425


Plzeňská potravinová banka

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …
602 434 535


Dobrý skutek

 – Naplánovat trasu
Zprostředkování finančních darů na vybraný charitativní účel výměnou za předmět od slavné osobnosti ze sportu, kultury i politiky. Podpora osob nacházejících se ve složitých životních situacích. Pořádání finančních …
731 537 205