Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Cesta z beznaděje

Našim cílem je rozvoj ekonomického vědomí, právního povědomí ve společnosti a zvyšování důvěry občanů v právní systém. Zastupujeme, prosazujeme a hájíme zájmy svých členů. Aktivně se podílíme na přípravě obecně závazných právních předpisů. Jednáme se zástupci příslušných …

Dveře dokořán z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme mentálně postiženým lidem ve věku 7-64 let terénní sociální službu - osobní asistenci za účelem získání jejich maximálně možné samostatnosti při zvládání činností v různých oblastech života. Služba je poskytována v Karlovarském …
353 235 267

ACET ČR o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka vzdělávacích projektů, programů pro mládež a spolupráce s národními a mezinárodními úřady na zlepšení politiky snižování šíření HIV. Spolupracujeme s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou AIDS. Jsme členem ACET International Alliance, která pracuje v 23 …
602 432 160

Společnost Dolmen, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme dospělé lidi s mentálním postižením při přechodu do služeb chráněného bydlení. Nabízíme základní sociální poradenství, vzdělávání v oblasti rozvoje kvality sociálních služeb s důrazem na službu chráněného bydlení formou kurzů, seminářů a …
(1)
774 716 737

KV SENior & Diabetik KV, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Seniorů nabízíme aktivity jak pro rozvoj duševní, tak tělesné kondice, abychom jim i při procesu stárnutí pomáhali udržovat všestrannou …
731 036 026

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme osobní asistenci a sociální …
352 600 588

Prima rodina

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se všestrannou podporou pečujících osob a dětí, které nemohou být trvale nebo dočasně vychovány ve vlastní rodině. Naším cílem je předcházet sociálnímu osiření …

Mariánskolázeňsko, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Naším hlavním cílem je realizace projektů s důrazem zejména na komunitní a partnerské aktivity v …
736 650 956

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Karlovarského kraje, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
731 108 224

Pomoc v nouzi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme takzvaný Dům na půl cesty. naším posláním je podporovat mladé lidi z dětských domovů, výchovných ústavů, vězení nebo ze zařízení pro ochrannou léčbu v jejich snaze žít život, který povede k naplňování jejich přání a cílů. Máme k dispozici 12 lůžek v objektu a dům je v provozu …
734 483 161

Korona

 – Naplánovat trasu
Organizování kulturně-společenských akcí. Podpora publikační a vydavatelské činnosti. Poskytování informačního servisu prostřednictvím …
777 282 505

Klub důchodců Slaměnka Sokolov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub pro seniory. Organizujeme kulturní a společenské akce pro aktivní seniory. Vedeme kurzy tréninku paměti, rehabilitačního cvičení, tvůrčí dílny. Pořádáme besedy, přednášky, vycházky a exkurze, instruktážní zdravotní cvičení či hry na podporu …
607 789 771

VIALIN, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Společnost pro aktivní sociální integraci. Pořádání rekondičních a vzdělávacích pobytů pro seniory, zdravotně postižené, matky a další. Zaměřujeme se na pobytové vzdělávací …
777 102 470

Krajská organizace Pionýra Karlovarského kraje

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
777 248 705