Firmy

KOTEC o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na poskytování pomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života. Specializujeme se na pomoc uplatnit se znovu na trhu …
733 745 827

Dveře dokořán z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme mentálně postiženým lidem ve věku 7-64 let terénní sociální službu - osobní asistenci za účelem získání jejich maximálně možné samostatnosti při zvládání činností v různých oblastech života. Služba je poskytována v Karlovarském …
353 235 267

Prima rodina

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se všestrannou podporou pečujících osob a dětí, které nemohou být trvale nebo dočasně vychovány ve vlastní rodině. Naším cílem je předcházet sociálnímu osiření …

Společnost Dolmen, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme dospělé lidi s mentálním postižením při přechodu do služeb chráněného bydlení. Nabízíme základní sociální poradenství, vzdělávání v oblasti rozvoje kvality sociálních služeb s důrazem na službu chráněného bydlení formou kurzů, seminářů a …
(1)
774 716 737

Zdraposo, o.s.

Zabýváme se poskytováním služeb zdravotně postiženým občanům regionu. Učíme ovládání základních dovedností umožňujících vlastní samostatnou realizaci. Zajišťujeme práci v chráněných dílnách v oborech košíkářství, keramika, tkalcovství a drobná truhlařina. Prodáváme vyrobené …

Krajská organizace Pionýra Karlovarského kraje

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
777 248 705

Sportovní klub vozíčkářů západočeského regionu, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub zajišťující sportovní akce pro vozíčkáře. Pořádáme celorepublikový turnaj ve stolním tenise. V rámci možností se účastníme také závodů v tenise, atletice, kuželkách, kulečníku, šipkách, vzpírání, plavání a v jiných …
354 423 096

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Plesná

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci sdružující občany trvale postižené závažnými civilizačními chorobami. Rozvíjíme léčebnou a sociální rehabilitaci zdravotně postižených dětí i dospělých. Organizujeme rekondiční pobyty a tábory pro kardiaky, diabetiky, postižené roztroušenou sklerózou i dialyzované …

Klub stomiků Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub sdružující občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady o problémech života se stomií, včetně informací o dostupných pomůckách. Dále zajišťujeme přednášky odborníků a prezentace firem, rekondiční pobyty a společenské …
736 647 210

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Drmoul

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
724 084 141

Krajská organizace ČSŽ

 – Naplánovat trasu
Jsme nezávislý, dobrovolný spolek sdružující ženy, který působí na celém území České republiky, naše organizační struktura je proto budována na základě územního …
257 003 283

VIALIN, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Společnost pro aktivní sociální integraci. Pořádání rekondičních a vzdělávacích pobytů pro seniory, zdravotně postižené, matky a další. Zaměřujeme se na pobytové vzdělávací …
777 102 470

U nás v Chebu o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení se věnuje problematickým kauzám v Chebu zejména s ohledem na možný střet zájmů, korupční a neprofesionální jednání úředníků …

Pro-Bio Regionální centrum Severozápadní Čechy

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme seznamy ekofarem, producentů a zpracovatelů biopotravin, obchodních organizací a nabízíme produkty ekologického …
607 103 244