Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štěpánov

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme činnost sboru dobrovolných …
724 244 247

Sbor dobrovolných hasičů Jamné nad Orlicí

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …

Rescueinfo

 – Naplánovat trasu
Zajišťování radiového spojení při mimořádných událostech a osvětová činnost v oblasti ochrany obyvatel. Nabídka monitorování problémových míst v průběhu mimořádné události, pomoc při evakuaci obyvatel a pátrání po pohřešovaných …
603 981 272

Oblastní charita Pardubice - Dobrovolnické centrum

Provoz dobrovolnického centra. Charitativní, humanitární a církevní organizace pomáhá lidem v nouzi. Poskytování zdravotní péče, hospicové péče, pečovatelské služby a osobní …

CANTES o.s. skupina Polička

 – Naplánovat trasu
Nabízíme terapie za pomoci psa, usnadňujeme žít postiženým a zlepšujeme psychiku. Zaměřujeme se na rozvoj jemné a hrubé motoriky, verbální i neverbální komunikaci, posilování psychiky, utlumování hyperaktivity a agrese, uvolňování spastických …
775 384 897

Sbor dobrovolných hasičů Rybník

 – Naplánovat trasu
Sdružování dobrovolných hasičů. Pořádání soutěží v požárním útoku i zábavných akcí pro …
776 271 836

Budoucnost pro Vendolí

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení hájící zájmy občanů i ochranu přírody v …
777 132 660

Sbor dobrovolných hasičů Černovír

 – Naplánovat trasu
Vytváříme podmínky k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech. Věnujeme se práci s dětmi a pořádání kulturních …
723 198 802

Moravská pobočka ACET

 – Naplánovat trasu
Nabídka vzdělávacích projektů, programů pro mládež a spolupráce s národními a mezinárodními úřady na zlepšení politiky snižování šíření HIV. Jsme křesťanská organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování …
733 121 953

Oblastní charita Polička - Denní stacionář

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu rozvoje osobnosti lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytujeme nácvik a upevňování schopností a dovedností potřebných pro péči o vlastní osobu a domácnost. Zajišťujeme účast na společenských i kulturních akcí. Nabízíme výchovné i aktivizační …
461 722 218

Cesta pro rodinu, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na posílení hodnoty rodiny, aktivní seberealizaci dětí a dospělých. Pomáháme hledat řešení v těžkých životních situacích. Poskytujeme dvě pobytové sociální služby, azylový dům a krizovou …
465 614 555

Jeskyně

 – Naplánovat trasu
Provádíme sociální terénní práce nebo-li …
739 253 793

INEX - SDA Kostelecké Horky

 – Naplánovat trasu
Činnosti občanského sdružení zabývajícího se propagací dobrovolné práce v ČR a jejím zprostředkováním v zahraničí. Naším cílem je propagovat roli venkova a podporovat trvale udržitelný místní rozvoj a dobrovolné zapojení občanů do života …
604 676 146

Sbor dobrovolných hasičů Údavy

 – Naplánovat trasu
Provoz hasičského sboru s činností v oblasti požární ochrany, sportu a společenských akcí včetně hostinské činnosti. Pořádáme sportovní turnaje ve stolním tenise, nohejbalu a rybářské závody. Organizujeme společenské a kulturní …
724 137 523