Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se přípravou, realizací a monitorováním projektů kraje financovaných ze zdrojů EU. Poskytujeme konzultační a poradenskou činnost v oblasti dotačního managementu. Tvoříme rozvojové dokumenty, analýzy, strategie, koncepce, plány a projekty. Nabízíme publikační a propagační …
353 993 211

Klimentovská a.s.

 – Naplánovat trasu
Předmětem naší činnosti je péče o správu, revitalizaci, všestranný rozvoj a poskytování služeb na území obce Velká Hleďsebe. Realizujeme projekty, které napomáhají rozvoji a revitalizaci svěřeného …
602 254 669

U nás v Chebu o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení se věnuje problematickým kauzám v Chebu zejména s ohledem na možný střet zájmů, korupční a neprofesionální jednání úředníků …

MAS Sokolovsko, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Koordinace sokolovského regionu ve všech oblastech. Nabídka realizace metody LEADER a programu EAFRD na území regionu a poskytování služeb při financování projektů k rozvoji regionu. Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje. Posouzení projektů k rozvoji …
739 011 869


Sdružení občanů MěděNET

 – Naplánovat trasu
Podpora vzdělávání, kulturního a společenského vyžití a integrace obce s okolním regionem díky rozšiřování komunikačních a počítačových …
606 631 603

Sdružení za obnovu vesnice

 – Naplánovat trasu
Obnova kulturního a společenského života, obnova českých národních tradic a zvyklostí na vesnici. Obnova a zachování historických a kulturních památek a pamětihodností vesnice. Pořádáme zahradní slavnosti, Den země, Stavění Máje a pálení čarodějnic, Pouť a další …
374 693 137

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování rozvoje oblasti a její propagace. Podpora regionální turistické dopravy, turistických produktů a projektů, vydávání katalogu ubytovatelů a služeb a vydávání tištěných propagačních …
(1)
731 086 714

ROUDNÁ SOBĚ s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Společnost se zabývá podporou rozvoje lokality …

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb v oblasti podpory regionálního rozvoje v kraji, posuzování projektů a záměrů, podpory podnikání. Provádíme tvorbu analýz, koncepcí a programů a přípravy a řízení rozvojových projektů. Analytická a koncepční činnost se věnuje řadě tématických oblastí regionálního …
377 201 410

Destinační managment Český západ

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace zabývající se plánováním, organizací, komunikací a regulací cestovního …
606 659 634

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení podkladů a návrhů pro koncepční či komplexní řešení rozvoje a regenerace města k vytvoření harmonického urbanistického …
378 035 001

Podpůrný a rozvojový servis o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme obecně prospěšné služby veřejnosti, které usnadňují a zkvalitňují pobyt pacientů v nemocnici, nadstandardní vybavení pokojů, společenských místností, jídelen, čekáren, vyšetřoven a heren pro děti. Zajišťujeme údržbu a obnovu pokojů s nadstandardním …
377 220 862

CzechIt - Regional Development of Tourism, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme koordinační, vzdělávací, statisticko-prognostické, informační a poradenské centrum pro cílený rozvoj cestovního …
731 689 967