Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Pro-Bio Svaz ekologických zemědělců RC Srdce Čech

 – Naplánovat trasu
Provoz Svazu ekologických zemědělců. Poskytujeme seznamy ekofarem, producentů a zpracovatelů biopotravin, obchodních organizací a nabízíme produkty ekologického zemědělství. Sdružujeme také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického …
353 312 023

Pro-Bio Regionální centrum Severozápadní Čechy

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme seznamy ekofarem, producentů a zpracovatelů biopotravin, obchodních organizací a nabízíme produkty ekologického …
607 103 244

DROSERA, Sdružení ochrany přírody a krajiny

Zajišťujeme provoz stanice pro handicapované živočichy. Zaměřujeme se na organizování akcí o přírodě a přírodovědných …

Český svaz ochránců přírody Manětínsko

 – Naplánovat trasu
Jsme sdružení zabývající se ochranou přírody především na Plzeňsku, ochranou dravců a sov a stěhováním mravenišť. Zajišťujeme také péči o krajinu a kulturní památky či údržbu zeleně. Zaměřujeme se na enviromentální výchovu ve formě tisku a distribuce informativních letáků, samolepek a …
725 552 919

Útulek U Šmudliny

 – Naplánovat trasu
Provoz záchranné stanice pro psy. Poskytujeme kapacitu 20 …
608 154 180

Tachovský Ornitologický spolek

 – Naplánovat trasu
Provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy. Zabýváme se odchytem plazů, ptactva a následného kroužkování, úpravou hnízd a hnízdišť. Dále se zabýváme odchytem zraněných živočichů, nebo živočichů v nouzi, jejich léčením a následným vypouštěním do volné …
608 154 180

Animal Art Report - občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provoz záchranné stanice divokých zvířat. Zajišťujeme chov jihoamerických …
604 633 860

Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace pro ochranu …
377 460 088

Svoboda zvířat Plzeň

Provozování ekologické neziskové organizace pro ochranu zvířat. Pořádání výchovných a osvětových …

ČSOP ZO Rokycany

 – Naplánovat trasu
Provozujeme záchranou stanici pro zraněné, nemocné či jinak handicapované živočichy. Zajišťujeme odchyt, ošetření a léčbu zvířat. Disponujeme technickým, materiálním i personálním …
371 722 686

Spolek Jasmína

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek se zaměřením na péči o nemocné a ohrožené …
608 819 840

Český rybářský svaz, místní organizace Duchcov

 – Naplánovat trasu
Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport. Realizuje výlovy rybníků, besedy a kroužky pro děti i …
(1)
602 105 073

Český rybářský svaz MO Hořovice

 – Naplánovat trasu
Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport. Organizujeme rybářský …
608 168 700

Fousek o. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení na ochranu opuštěných …
777 043 814