Firmy

Dopravní hřiště Riviéra

 – Naplánovat trasu
Provoz areálu dopravního hřiště. Zaměřujeme se na preventivní výchovu dětí na …
548 533 712

Pionýrská skupina Rájec-Jestřebí

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
516 410 090

Stanice mladých techniků 3. pionýrská skupina

 – Naplánovat trasu
Skupinu tvoří čtyři oddíly různého zaměření s celoroční aktivitou a pravidelnými schůzkami. Pořádáme oddílové jednodenní i víkendové výlety, celoskupinové akce, o letních prázdninách pak stanový tábor v Milíčově na …
774 225 673

Vrabčák Moravany, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme kroužky a kurzy pro děti. Nabízíme zážitkovou angličtinu pro nejmenší, cvičení pro rodiče s dětmi, výtvarné kroužky, tancování pro školáky a …
608 706 433

Asociace středoškolských klubů České republiky

Nepolitická, nestátní nezisková organizace, která se zaměřuje především na vytváření a organizování volnočasových aktivit pro mladé lidi ve věku 6 - 26 …

Středisko výchovné péče HELP ME, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na prevenci kriminality a zneužívání návykových látek u mládeže. Poradíme, jak řešit výchovné a výukové problémy u dětí a …
544 216 178

Pionýrská skupina 14.TSP Zeměpisná společnost "Po cestách vlasti"

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
549 524 111

Občanské sdružení Želvičky Brno

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je sdružovat a organizovat děti a mládež, kteří jsou členy sdružení, a zajišťovat pro ně volnočasové aktivity s důrazem na letní táborovou činnost a prázdninové …
774 967 666

DebRA ČR

 – Naplánovat trasu
Naše charitativní organizace byla založena v roce 2004. Jsme členem mezinárodního uskupení DEBRA INTERNATIONAL. Organizace na mezinárodní úrovni podporuje lidi se vzácným puchýřnatým onemocněním Epidermolysis bullosa congenita (EB)– nemoc motýlích křídel. Dále pořádá projekty a …
532 234 318

Pionýr, z. s. - 8. pionýrská skupina Hvězda

 – Naplánovat trasu
Provozujeme pionýrskou skupinu. Pořádáme společenské akce či tábory pro děti a …
775 245 942

DROM, romské středisko

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. Poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Provádíme terénní práce nebo-li streetwork, který spočívá v navazování kontaktů s mladými lidmi, kteří jsou ohroženy negativními …
545 211 576

Pionýr, z. s. - 7. pionýrská skupina Borač

 – Naplánovat trasu
Provozujeme pionýrskou skupinu. Pořádáme společenské akce či tábory pro děti a mládež. Pomáháme čistit lesy, sázet nové stromy. Organizujeme dětské …
732 178 338

SHM Klub Sulíkov

 – Naplánovat trasu
Provoz křesťanského sdružení dětí a mládeže věnující se volnému času dětí. Organizování kroužků a táborů. Nabídka kurzů přípravy na manželství. Pořádání národních i mezinárodních …
733 382 347

Jančovka z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme volnočasové centrum. Pořádáme kulturní akce pro děti a …
737 479 322