Firmy

Otevřená zahrada

 – Naplánovat trasu
Provozujeme poradenské centrum a "výukové" hřiště s dvanácti interaktivními stanovišti určenými především žákům druhého stupně základních škol. Cílem stanovišť je převést teoretické znalosti ze školy do praxe, aby si lépe osvojily poznatky z přírodopisu, fyziky, zeměpisu a environmentální …
775 424 702

Klára pomáhá

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení podporuje rodiny pečující o zdravotně znevýhodněné osoby. Nabízíme pomoc s vyřízením sociálních dávek, při uplatňování práv a zájmů dítěte v nemocnici, s návratem do zaměstnání, podporu pozůstalým rodičů. Poskytujeme informace o dalších sociálních službách a …
739 525 072

Pionýrská skupina Lysice

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež do 15 …
775 293 959

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme integrované služby sociální péče a prevence zahrnující sociální poradenství, rehabilitaci, krizová pomoc, pomoc pro lidi bez domova a v sociální nouzi, pobytové …
518 321 629


Asociace Moravská Onkologická Iniciativa, o. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme onkologické pracoviště. Provádíme preventivní prohlídky zaměřené na rakovinu tlustého střeva, prostaty, prsou a další. Zaměřujeme se na redukci strachu a nejistoty po stanovení diagnózy pomocí lepší informovanosti o …
605 210 287

Nadační fond Kociánka

 – Naplánovat trasu
Shromažďování a vynakládání finančních prostředků na zlepšení a zkvalitnění péče o děti a mládež s tělesným …
515 504 201

Římskokatolická farnost Orlovice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
517 363 391

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Lomnice u Tišnova

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …

Hnutí Brontosaurus BRĎO - Vlkani,Mikulčice

 – Naplánovat trasu
Provádění aktivit v oblasti ekologické výchovy pro děti i širší veřejnost. Nabízíme širokou škálu činností pro ochranu životního přírodního dětství. Pořádáme tábory a jiné akce. Máme vlastní knihovnu a zajišťujeme …
605 763 112

Vlaštovky Brno z. s.

 – Naplánovat trasu
Základním posláním neziskového, veřejně prospěšného spolku je kultivace občanské společnosti formou utváření sociálních vazeb mezi zdánlivě vzdálenými skupinami s cílem vytvářet společné pozitivní zkušenosti. Pracujeme především s dětmi a dospělými s různým zdravotním …
602 662 107

Severská společnost Praha

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení přátel zemí evropského severu. Nabídka jazykových …
511 134 463

Římskokatolická farnost Hoštice na Hané

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
511 110 560

Tvořivá škola

Sdružení lektorů, učitelů a škol. Nabídka konkrétních postupů učitelům a školám, jak vytvářet i v praxi realizovat školní vzdělávací programy. Součástí naší činnosti je také rodinná poradna. Pomáháme s vytvářením efektivní výuky matematiky a českého nebo anglického …