Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Most návratu

 – Naplánovat trasu
Provoz střediska výchovné péče. Nabídka služeb centra věnujícího se dětem, mládeži a dalším občanům. Pomáháme při doučování, sportovních aktivitách nebo při terapeutické …
495 541 374

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Bokouš

Organizace pořádá společenské akce, letní tábory či zimní výlety pro děti a mládež. Organizujeme sportovní, kulturní a sociální volnočasové …

Junák - český skaut, středisko Rotunda Hradec Králové, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
604 381 311

Pionýrská skupina Dobruška

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
777 197 591

Pionýrská skupina - Mladost

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Činnost skupiny je zaměřena zejména na tábornické dovednosti, turistiku, pobyt v přírodě a branou výchovu …
495 275 478

Krajská organizace Pionýra Královéhradeckého kraje

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Nabídka sportovních a rukodělných …
777 248 708

Pionýrská skupina Táborník

Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež a směřuje ke znalostem o ochraně přírody a památek. Nabídka sportovních a rukodělných aktivit. Organizujeme pravidelná …

Klub SHM Hradec Králové

Provoz křesťanského sdružení dětí a mládeže věnující se volnému času dětí. Organizování kroužků a táborů. Nabídka kurzů přípravy na manželství. Pořádání národních i mezinárodních …

OSJO, z.s.

Organizování a pořádání letních táborů či lyžařských výcviků pro děti a mládež. Nabízíme zábavné víkendy pro rodiče a děti, vodácké a cyklistické výlety, vzdělávací a školící počítačové kurzy či další společenské …

Dokořán z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb a realizace volnočasových programů pro děti a …
491 422 386

Český zálesák

Provoz dětské neziskové organizace. Pořádání táborů a volnočasových aktivit. Provoz družiny a …

Kiwanis klub Hořice

 – Naplánovat trasu
Provoz klubové organizace sdružující lidi, kteří prostřednictvím vlastních projektů pomáhají převážně dětem a mladým …
604 302 328

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina POHODA

Vedeme pionýrskou skupinu pro děti. Pořádáme oddílové schůzky, víkendové a společenské akce či tábory pro děti a mládež. Během roku pak pořádáme nejen pro naše děti závody v pouštění draků, kuličkyádu, turnaj ve vybíjené ale i několik turnajů v deskových …

Pionýrská skupina Kamarádi

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
603 183 381