Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Salesiánský klub mládeže Zlín

 – Naplánovat trasu
Křesťanské občanské sdružení dětí a mládeže věnující se volnému času dětí. Organizování kroužků a táborů. Nabídka kurzů přípravy na manželství. Pořádání národních i mezinárodních …
577 243 009

Poradna Logos

 – Naplánovat trasu
Nabízíme odborné sociální, psychologické a speciálně-pedagogické poradenství. Poskytujeme pomoc, podporu a provázení jedincům i celým rodinám, které procházejí náročným životním obdobím, zažívají vztahové a osobnostní potíže a nedokážou je v současné chvíli řešit vlastními …
577 011 947

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, okres Kroměříž

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme výchovu a vzdělání mimo vyučování. Nabízíme rekreační činnosti. Pořádáme letní tábory a zahraniční …
573 350 127


Občanské sdružení Den pobočka Vsetín

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro mládež zajímající se o křesťanství a pro maminky s dětmi a těhotné ženy. Pořádání závodů na horských kolech, vodáckých výprav, zážitkových her či koncertů hudebních kapel a dalších kulturních …
737 870 256

Centrum branných aktivit o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace pro branné a sportovní aktivity dětí a …
731 416 335

Dům dětí a mládeže Pastelka

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sportovní i zájmové kroužky, tábory, soutěže, výlety a společenské akce pro děti. Pořádáme i kurzy pro dospělé. Vytváříme podmínky pro seberealizaci dětí, mládeže, jejich rodičů i ostatních dospělých zájemců. Podporujeme talenty a poskytujeme vzájemnou …
775 582 885

Komunitní škola T.R.N.K.A.

 – Naplánovat trasu
Nabídka mimoškolního vzdělávání pro děti i dospělé a volnočasových aktivit. Chceme společnými silami vytvořit prostředí a podněty pro aktivní trávení volného času, vzdělávání a vzájemné …
776 577 901

Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí

 – Naplánovat trasu
Organizování zájmových kroužků, kurzů a letních táborů pro děti a …
571 665 402

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, Úprkova 3268

 – Naplánovat trasu
Provoz střediska pro volný čas dětí a …
573 339 054

Děti slunce

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a …
572 548 167

3. přední hlídka Royal Rangers Valašsko

 – Naplánovat trasu
Jsme křesťanská organizace, která se věnuje převážně dětem školního věku, tzn. od 6 do 14 let. Patříme do rodiny Royal Rangers - organizace s celosvětovou …
732 944 342

Pionýrská skupina Brodek u Prostějova

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Vykonáváme osvětovou, kulturně výchovnou, vzdělávací a charitativní činnost. Hájíme a uspokojujeme zájmy a oprávněné …
777 248 714

Junák - český skaut, středisko Uherský Brod, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
736 221 903