Firmy

Pionýr, z. s. - 2.pionýrská skupina Julia Fučíka Kroměříž

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých, které vykonává osvětovou, kulturně výchovnou, vzdělávací a charitativní činnost, hájí a uspokojuje zájmy a oprávněné …
777 248 714

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, okres Kroměříž

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme výchovu a vzdělání mimo vyučování. Nabízíme rekreační činnosti. Pořádáme letní tábory a zahraniční …
573 350 127

Pionýrská skupina Klubovna Čtrnáctka

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Během celého roku pořádáme víkendové pobyty, které se konají vetšinou jednou za měsíc až dva, jednodenní výlety do přírody, volnočasové aktivity a další. Každoročně v období letních prazdnin probíhá tábor, který je vždy veden …
724 364 277

Zálesák - středisko Zlín 1 Mladcová

 – Naplánovat trasu
Pořádáme dětské tábory, bambiriádu, drakiádu, pouštění lampionu, curling a různé …
577 242 119

TOM 7015 Kamzík

 – Naplánovat trasu
Provoz turistického oddílu mládeže. Na schůzkách se děti učí stavět stany, číst v mapě, orientovat se v přírodě, pracovat s buzolou, poznávat stromy a keře, léčivé rostliny, poznávat hrady a zámky, vázat uzly, šplhat po laně a další. Pořádání výprav a letních a zimních …
731 285 018

Mateřské centrum Srdíčko

 – Naplánovat trasu
Organizujeme zájmové a vzdělávací aktivity pro těhotné ženy, rodiče i děti. Poskytujeme poradenství ve spolupráci s odborníky. Nabízíme zdarma přístup na internet. Možnost využití kuchyňky, přebalovacího pultu, dětských židliček, zařízené herny s míčkovým …
(1)
573 397 163

Komunitní škola T.R.N.K.A.

 – Naplánovat trasu
Nabídka mimoškolního vzdělávání pro děti i dospělé a volnočasových aktivit. Chceme společnými silami vytvořit prostředí a podněty pro aktivní trávení volného času, vzdělávání a vzájemné …
776 577 901

Středisko výchovné péče HELP

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme bezplatné poradenství pro rodiče a děti které mají problémy s chováním, sami se sebou, nebo řeší neporozumění s vrstevníky nebo s rodiči. Nabízíme pomoc při řešení problémů s jakoukoli návykovou …
572 564 520

Pod křídly

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci mladým lidem po bezprostředním ukončení jejich pěstounské a ústavní péče. V rámci naší pomoci poskytujeme ubytování a zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím. Zajišťujeme pomoc při uplatňování práv nebo obstarávání osobních …
571 632 126

SHM klub Koryčany

 – Naplánovat trasu
Provoz křesťanského sdružení dětí a mládeže věnující se volnému času dětí. Organizování kroužků a táborů. Nabídka kurzů přípravy na manželství. Pořádání národních i mezinárodních …

Junák - svaz skautů a skautek ČR, Zlínský kraj

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. Organizujeme schůzky, výpravy, akce a tábory. Nabízíme slaňování skal a sjíždění na …
602 587 087

Tomáš Horehleď

 – Naplánovat trasu
Provoz centra volného …
737 387 037

Občanské sdružení Den pobočka Vsetín

 – Naplánovat trasu
Nabídka volnočasových aktivit pro mládež zajímající se o křesťanství a pro maminky s dětmi a těhotné ženy. Pořádání závodů na horských kolech, vodáckých výprav, zážitkových her či koncertů hudebních kapel a dalších kulturních …
737 870 256