Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Charita Zábřeh - Okýnko

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů a sociálních služeb pro dospělé lidi s mentálním či těžkým zdravotním nebo kombinovaným postižením. Služby je určena lidem ve věku 18 – 64 let. Maximální denní kapacita je 17 klientů, z toho 5 uživatelů na invalidním …
736 509 466

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje rodiče a přátele spoluobčanů s postižením sluchu. Služby rané péče rodinám dětí se zdravotním postižením jsou zařazeny mezi terénní sociální služby sociální prevence, které jsou dlouhodobě podporovány a financovány Ministerstvem práce a sociálních …
(1)
733 181 497

Svaz tělesně postižených v České republice ,o.s., místní organizace Střítež nad Ludinou

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Jeseník

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
588 517 288

Charita Zábřeh - Centrum Oáza

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů a denních služeb pro osoby s mentálním postižením či psychickým onemocněním. Nabízíme pobyt uživatelů v zařízení rodinného typu, individuální přístup zajištěný kvalifikovaným personálem, pomoc při osobní hygieně, stravu, výchovné, vzdělávací a aktivizační …
583 412 587

Jitro - Sdružení rodičů a přátel postižených dětí

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme komplexní péči pro zdravotně postižené děti a jejich rodiny. Nabízíme sociální službu denního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v příjemném bezbariérovém prostředí poblíž centra …
585 427 041

Jsme tady, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum denních služeb pro děti a mládež s kombinovanými …
721 072 744

Charita Konice

 – Naplánovat trasu
Nabízíme péči o potřebné, nemocné a staré spoluobčany. Poskytujeme humanitární pomoc postiženým živelnými katastrofami, hospodářskými krizemi, válečnými konflikty i osobními tragediemi. Organizujeme Tříkrálovou …
582 396 217

Občanské sdružení Vincentinum

 – Naplánovat trasu
Zajištění sportovních aktivit, rehabilitací a zdravotní péče pro tělesně …
731 443 362

Patříme k sobě z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci postiženým osobám, snaha o jejich integraci do společnosti. Pořádání společenských a sportovních akcí pro zdravé i postižené děti. Podpora mentálně a tělesně postižených osob při jejich účasti na vystoupeních, soutěžích a …
603 339 029

DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení na podporu handicapovaným. Vyhledáváme pro ostatní organizace patrony, které zastřešujeme. Pomáháme překonat složité období financování příspěvkových …
603 489 941

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace SPMP ČR Olomouc

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci lidem s mentálním postižením včetně osob postižených více …
585 208 466

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Naším cílem je napomáhání všestranné integrace těžce tělesně postižených občanů. Prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení lidí s postižením. Nabídka osobní asistence a půjčování kompenzačních pomůcek. Poskytování sociálního poradenství. Pořádání vzdělávacích kurzů či volnočasových …

AKADEMIE MADAMI

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu dětí a rodičů v pěstounských rodinách, kurzy rozvoje osobnosti, kreativní výuku pro děti i dospělé dislektiky a disgrafiky, osvětové aktivity, vydavatelskou činnost, veřejné sbírky. Pořádáme festivaly na podporu tvořivosti tělesně …
608 739 908