Firmy

LIPKA, z.s.

 – Naplánovat trasu
Instituce poskytuje sociální, ošetřovatelské, rehabilitační, terapeutické a poradenské služby handicapovaným dětem a …
582 360 295

Občanské sdružení Vincentinum

 – Naplánovat trasu
Zajištění sportovních aktivit, rehabilitací a zdravotní péče pro tělesně …
731 443 362

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Olomouc

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
585 223 970

Nový život - společnost pro resocializaci hendikepovaných osob v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci zdravotně postiženým a sociálně slabým …
604 863 089

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.- místní organizace

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
732 449 118

Centrum setkávání, o. s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka rehabilitace, výchovných a kulturně výchovných aktivit i zájmových kroužků pro mentálně …
581 201 334

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Naším cílem je napomáhání všestranné integrace těžce tělesně postižených občanů. Prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení lidí s postižením. Nabídka osobní asistence a půjčování kompenzačních pomůcek. Poskytování sociálního poradenství. Pořádání vzdělávacích kurzů či volnočasových …

AKADEMIE MADAMI

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu dětí a rodičů v pěstounských rodinách, kurzy rozvoje osobnosti, kreativní výuku pro děti i dospělé dislektiky a disgrafiky, osvětové aktivity, vydavatelskou činnost, veřejné sbírky. Pořádáme festivaly na podporu tvořivosti tělesně …
608 739 908

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Přerov

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením a všeobecného …
581 217 082


Aura Canis

 – Naplánovat trasu
Poskytování canisterapeutických a felinoterapeutických služeb. Zabýváme se výchovou dětí a mládeže a učíme je zodpovědnému vztahu ke zvířatům. Služby poskytujeme zejména ve stacionářích, školách, domovech, ústavech a rodinách, u lidí tělesně, mentálně, sociálně nebo jinak …
585 011 279

Svaz tělesně postižených v České republice ,o.s., místní organizace Střítež nad Ludinou

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …

Charita Zábřeh - Centrum Oáza

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů a denních služeb pro osoby s mentálním postižením či psychickým onemocněním. Nabízíme pobyt uživatelů v zařízení rodinného typu, individuální přístup zajištěný kvalifikovaným personálem, pomoc při osobní hygieně, stravu, výchovné, vzdělávací a aktivizační …
583 412 587

VIA hluchoslepých z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme organizací nabízející pomoc pro hluchoslepé …
251 556 381