Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Oblastní charita Uherský Brod - Terapeutická dílna sv. Justiny

Provoz terapeutické dílny pro osoby s mentálním i tělesným postižením. Nabídka služeb, které podporují zařazení těchto lidí do pracovního …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace č. 1 Kroměříž

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
605 169 015

3Dimenze - Moravské centrum znakového jazyka

 – Naplánovat trasu
Nabídka kurzů znakového jazyka. Zaměřujeme se na individuální, skupinové, firemní a intenzivní kurzy. Prostřednictvím působení se snažíme o šíření informaci o neslyšících, jejich jazyce a kultuře. Spolupracujeme s dalšími organizacemi, školami a institucemi zabývající se znakovým …
608 830 324

Lipolife.cz

Pomáháme nemocným, lidem s postižením a seniorům. Do naší náplně spadá poradenství, chráněná dílna, prodej vitaminů a potravinových doplňků. Ty Vám pomohou prožít aktivní život, nebo jej alespoň …

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně …
572 552 081

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Zlín

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
776 789 937

Iskérka, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme podporu lidem zdravotně postižených duševním onemocněním a jejich rodinám. Zajišťujeme sociální rehabilitaci. Organizujeme akviziční programy, společenské akce, individuální rozhovory, komunitní setkání a individuální rozhovory. Zprostředkováváme duchovní …
774 274 800

U šikovných oveček

Provozujeme sociálně-terapeutické dílny pro osoby s různým tělesným i mentálním postižením. Nabízíme keramickou dílnu, pletení košíků, výrobu adventních věnců, výrobu velikonočních ozdob a další volnočasové aktivity. Pořádáme rekondiční a resocializační pobyty a …

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Zlínského kraje, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
736 786 493

Denní centrum Maják

 – Naplánovat trasu
Poskytuje podporu a pomoc lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ze Slavičína i okolí. Pomáháme navazovat či udržovat sociální vztahy, uplatňovat svá práva nebo začlenit se do běžné …
571 112 203

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace Halenkov

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …
736 268 075

Sportovní klub vozíčkářů Otrokovice

 – Naplánovat trasu
Provozování klubu stolního tenisu tělesně …
605 125 568

Labradoří pac o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka …
773 121 929

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
777 769 309