Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Provádíme správu a zajišťujeme údržbu nemovitého majetku ve vlastnictví města, nakládáme s nemovitostmi města. Zabýváme se úkony na úseku odpadového hospodářství …
384 351 111

MÚ České Velenice - Majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
384 758 015

MÚ Třeboň - Odbor rozvoje a investic

 – Naplánovat trasu
Zadáváme a vedeme tvorbu investičních projektů města a zajišťujeme jejich realizaci. Zpracováváme a aktualizujeme investiční akce dle projednaného programu rozvoje města. Zajišťujeme zpracování stavebních projektů v návaznosti na vybrané jednotlivé dotační tituly. Připravujeme veřejné …
384 342 140

MÚ Prachatice - Odbor investic

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
388 607 563

MÚ Bechyně - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Provádíme dozor nad investicemi města a správu dotací na finanční zajištění investic. Organizujeme veřejné soutěže, zastupujeme město v řízeních podle stavebního zákona, plníme povinnost vlastníka majetku města ve věcech oprav a investic. Připravujeme kalkulace investic a stavebních …
381 477 013

MÚ Tábor - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Úřad se zabývá správou majetku města, majetkoprávními vztahy, údržbou majetku města mimo nebytových prostor a bytů a přípravou a realizací staveb města. Spravuje městský rozhlas a rozhlasy v místních částech, dětská hřiště a sportoviště, hřbitovy a energetiku městského …
381 486 210

MÚ Tábor - Odbor investic a strukturálních fondů

 – Naplánovat trasu
Úřad zadává a vede tvorbu investičních projektů města a zajišťuje jejich realizaci. Připravuje podklady k zabezpečení výběrových řízení na dodavatele. Dále vede fotodokumentaci realizace staveb a provádí dozor investora. Připravuje a zpracovává plán údržby místních …
381 486 320

MÚ Volary - Odbor investic a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu majetku města i majetkoprávních vztahů a zajištění investiční …
388 302 208

MÚ Nové Hrady - Investiční a majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování agendy správy dotací a grantů, řízení a kontrola čerpání a užití dotací a grantů v rámci projektů v celém období realizace, užívání a udržitelnosti projektů či zajištění investorského dozoru u investičních akcí a veřejných zakázek zadávaných městem včetně pojištění …
386 101 052

MÚ Strakonice - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou majetku města a majetkoprávních vztahů. Provádíme kompletní zajištění investic a oprav nemovitého majetku města. Zajišťujeme výběr dodavatele a výkon technického dozoru investora při realizaci staveb města. Zastupujeme město ve stavebně správním …
383 700 300

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
384 351 111

MÚ Blatná - Odbor majetku, investic a rozvoje

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města i majetkoprávních vztahů a zajištění investiční …
383 416 130

MÚ Trhové Sviny - Odbor správy a údržby městského majetku

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu majetku města a majetkoprávních vztahů. Předkládáme návrhy do rozpočtu města, týkající se investic do městského majetku. Dále předkládáme návrhy na pronájem, koupi či prodej majetku města, či se k těmto návrhům vyjadřujeme. Zaměřujeme se na opravu veřejného osvětlení či …
386 301 431

MÚ Vodňany - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
383 379 140