Firmy

MÚ Suchdol nad Lužnicí - Odbor správy majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje majetkoprávní operace při nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví města. Realizujeme majetkoprávní operace, uzavírá kupní smlouvy, směnné smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o pronájmu, o výpůjčce či smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému …
384 382 138

MÚ Nové Hrady - Investiční a majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování agendy správy dotací a grantů, řízení a kontrola čerpání a užití dotací a grantů v rámci projektů v celém období realizace, užívání a udržitelnosti projektů či zajištění investorského dozoru u investičních akcí a veřejných zakázek zadávaných městem včetně pojištění …
386 101 052

MÚ Bechyně - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Provádíme dozor nad investicemi města a správu dotací na finanční zajištění investic. Organizujeme veřejné soutěže, zastupujeme město v řízeních podle stavebního zákona, plníme povinnost vlastníka majetku města ve věcech oprav a investic. Připravujeme kalkulace investic a stavebních …
381 477 013

Magistrát města České Budějovice - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu bytových a nebytových prostor a nemovitého majetku města. Provádíme realizace výběrových řízení k prodeji nebo pronájmu majetku, zpracování podkladů pro jednání rady města a vypracování …

MÚ Blatná - Odbor majetku, investic a rozvoje

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města i majetkoprávních vztahů a zajištění investiční …
383 416 130

MÚ Vimperk - Odbor investic a údržby

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Vyřizování běžných záležitostí, dotazů, stížností a podnětů od veřejnosti souvisejících s údržbou a rozvojem …
388 402 234

MÚ Dačice - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Úřad se zabývá správou majetku města, majetkoprávními vztahy, údržbou majetku města mimo nebytových prostor a bytů a přípravou a realizací staveb města. Spravuje městský rozhlas a rozhlasy v místních částech, dětská hřiště a sportoviště, hřbitovy a energetiku městského …
384 401 227

MÚ Třeboň - Odbor rozvoje a investic

 – Naplánovat trasu
Zadáváme a vedeme tvorbu investičních projektů města a zajišťujeme jejich realizaci. Zpracováváme a aktualizujeme investiční akce dle projednaného programu rozvoje města. Zajišťujeme zpracování stavebních projektů v návaznosti na vybrané jednotlivé dotační tituly. Připravujeme veřejné …
384 342 140

MÚ Volary - Odbor investic a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu majetku města i majetkoprávních vztahů a zajištění investiční …
388 302 208

MÚ Strakonice - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou majetku města a majetkoprávních vztahů. Provádíme kompletní zajištění investic a oprav nemovitého majetku města. Zajišťujeme výběr dodavatele a výkon technického dozoru investora při realizaci staveb města. Zastupujeme město ve stavebně správním …
383 700 300

MÚ Vodňany - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
383 379 140

MÚ Tábor - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Úřad se zabývá správou majetku města, majetkoprávními vztahy, údržbou majetku města mimo nebytových prostor a bytů a přípravou a realizací staveb města. Spravuje městský rozhlas a rozhlasy v místních částech, dětská hřiště a sportoviště, hřbitovy a energetiku městského …
381 486 210

MÚ Písek - Odbor rozvoje, investic a majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
382 330 216

MÚ Trhové Sviny - Odbor správy a údržby městského majetku

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu majetku města a majetkoprávních vztahů. Předkládáme návrhy do rozpočtu města, týkající se investic do městského majetku. Dále předkládáme návrhy na pronájem, koupi či prodej majetku města, či se k těmto návrhům vyjadřujeme. Zaměřujeme se na opravu veřejného osvětlení či …
386 301 431