Firmy

MÚ Rychnov nad Kněžnou - Odbor správy nemovitostí

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …

MÚ Nová Paka - Majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
493 760 150

MÚ Broumov - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Zabýváme a údržbou bytových a nebytových prostor ve správě majetku města. Součástí našich služeb je také výběr nájmu a plat, které jsou sním spojené. Evidujeme nemovitosti, pozemky i jejich prodej či nájem. Máme na starosti také správu lesů, které jsou majetkem …
491 504 320

MÚ Trutnov - Odbor rozvoje a majetku města

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Odbor také zajišťuje činnost spojenou s dotační politikou státu a kontrolou nad plněním podmínek dotací, zabývá se evidencí a inventarizací movitého a nemovitého majetku města, organizuje výběrová …
499 803 371

MÚ Hořice - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá zadáváním a vedením tvorby investičních projektů města a zajišťováním jejich …
492 105 435

MěÚ Kostelec nad Orlicí - odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Správa majetku …

MÚ Jaroměř - Odbor majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťujeme evidenci nemovitostí, nájemních smluv, prodejů, výkupů, pronájmy nebytových prostor, správu městských bytů, opravy a údržby v městských bytech, dotační tituly z hlediska potřeb města a …

MÚ Hostinné - Odbor investic a majetku

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města a majetkoprávní vztahy. Zajišťujeme investiční výstavbu. Zabýváme se správou bytového fondu, rozvojem města a odpadovým hospodářstvím. Do oblasti naší působnosti také patří veterinární péče nebo ochrana přírody a krajiny, …
499 404 741

MÚ Česká Skalice - Odbor investic a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města či majetkoprávní vztahy. Zajišťujeme investiční …
491 490 071

MÚ Třebechovice pod Orebem - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Odbor se věnuje agendě v oblastech investic, bytového hospodářství, nebytových prostor, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, požární ochranny, správy pozemků a hřbitovů, zemědělského půdního fondu, hospodaření s odpady a nakládání s obaly či veřejného …
495 592 065

MÚ Špindlerův Mlýn - Majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Přijímáme žádosti o pronájmy, směny, prodeje a koupě městského majetku. Provádíme inventarizace majetku, přípravu a realizaci jednotlivých investic a správu sportovních a dětských hřišť. Spolupracujeme se stavební …
499 404 247

MÚ Úpice - Majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Vedení evidence převodů nájmů bytů či žadatelů a prověřování žádostí o sociální a náhradní byty. Zabývání se uzavíráním nájemních smluv a kontrolou plateb nájemného. Zajištění komplexní evidence budov, staveb a pozemků ve vlastnictví …
731 487 955

MÚ Chlumec nad Cidlinou - Odbor správy majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů a zajištění investiční výstavby. Vedeme evidenci a správu nemovitého majetku. Provádíme dozory nad prováděním stavebních prací na stavbách města. Zajišťujeme organizování výběrových řízení a převody movitého …

Lesy-voda, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme správu městského …
499 898 923