Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Úpice - Majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Vedení evidence převodů nájmů bytů či žadatelů a prověřování žádostí o sociální a náhradní byty. Zabývání se uzavíráním nájemních smluv a kontrolou plateb nájemného. Zajištění komplexní evidence budov, staveb a pozemků ve vlastnictví …
731 487 955

MÚ Rychnov nad Kněžnou - Odbor správy nemovitostí

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …

MÚ Vamberk - Odbor správy majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajištění investiční …
494 548 116

MÚ Trutnov - Odbor rozvoje a majetku města

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Odbor také zajišťuje činnost spojenou s dotační politikou státu a kontrolou nad plněním podmínek dotací, zabývá se evidencí a inventarizací movitého a nemovitého majetku města, organizuje výběrová …
499 803 371

MÚ Týniště nad Orlicí - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Vedení evidence a zajišťování efektivního využívání, správy a údržby movitého i nemovitého majetku svěřeného do péče městské …
494 337 310

MÚ Dobruška - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zajišťování investiční činnosti, výstavby a strategického rozvoje města. Odbor také provádí stavební dozor, případně zajišťuje výkon technického dozoru u dodavatelských firem, zadává vypracování předprojektové dokumentace a zajišťuje její posouzení a …
494 629 662

MÚ Špindlerův Mlýn - Majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Přijímáme žádosti o pronájmy, směny, prodeje a koupě městského majetku. Provádíme inventarizace majetku, přípravu a realizaci jednotlivých investic a správu sportovních a dětských hřišť. Spolupracujeme se stavební …
499 404 247

MěÚ Kostelec nad Orlicí - odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Správa majetku …

MÚ Dvůr Králové nad Labem - Odbor rozvoje, investic a majetku města

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se majetkoprávními vztahy a zajištěním investiční výstavby. Zabezpečujeme strategický plán města, koncepci regionálního rozvoje, organizaci a zadávání veřejných zakázek na služby, dodávky a stavební práce odboru. Provádíme opravy a údržbu bytových i nebytových domů v majetku …
499 318 298

Městský úřad Vrchlabí - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje správu majetku města, pronájmy, městských lesů, agendu ochrany zemědělského půdního fondu a agendu bytového hospodářství. Vydává a odebírá rybářské lístky. Vyřizuje žádosti o povolování reklamních …
499 405 361

MÚ Jaroměř - Odbor majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťujeme evidenci nemovitostí, nájemních smluv, prodejů, výkupů, pronájmy nebytových prostor, správu městských bytů, opravy a údržby v městských bytech, dotační tituly z hlediska potřeb města a …

MÚ Chlumec nad Cidlinou - Odbor správy majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů a zajištění investiční výstavby. Vedeme evidenci a správu nemovitého majetku. Provádíme dozory nad prováděním stavebních prací na stavbách města. Zajišťujeme organizování výběrových řízení a převody movitého …

MÚ Česká Skalice - Odbor investic a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města či majetkoprávní vztahy. Zajišťujeme investiční …
491 490 071

MÚ Nový Bydžov - Odbor investic a rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …