Firmy

MÚ Lomnice nad Popelkou - Odbor majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města, bytový fond a majetkové vztahy. Zabýváme se evidencí majetku a žadatelů o byty. Vyhledáváme a připravujeme podklady pro zapojení města do rozvojových programů regionálních orgánů. Nabízíme ochranu zemědělského půdního fondu, přírody, krajiny a …
481 629 039

MÚ Semily - Odbor rozvoje a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu majetku města a majetkoprávních vztahů. Zadáváme a vedeme tvorbu investičních projektů a zajišťování jejich realizace. Zabýváme se také operativní evidencí majetku zaúčtovaného na majetkových účtech města, zajišťujeme a realizujeme IČ v oblasti výstavby …
481 629 235

MÚ Mimoň - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Odbor odpovídá za získání finančních prostředků na rozvoj města a zpracovává studie. Zabývá se koncepční urbanistickou přípravou jednotlivých lokalit. Vydává územně plánovací informace a regulační podmínky. Ověřuje projektové …
487 805 029

MÚ Rokytnice nad Jizerou - Úsek správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zajišťování státní správy majetku města včetně vedení evidence. Poskytování ochrany zemědělského půdního fondu. Přijímání žádostí o …
481 549 320

MÚ Hrádek nad Nisou - Odbor investic a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajištění investiční výstavby, údržby zeleně i odpadového hospodářství a koordinace komunálních služeb. Vypracování kupních i nájemních smluv a uzavírání smluvních …
482 411 460

MÚ Cvikov - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Příjem, evidence a vedení písemné agendy žádostí o pronájem, prodej, nabytí a směnu pozemků. Zajišťování geodetických služeb při zaměřování pozemků určených k prodeji či pronájmu a jejich evidence. Vedení spisové agendy ve vztahu ke katastrálnímu …
487 829 015

MÚ Česká Lípa - Odbor rozvoje, majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby. Zajištění tvorby návrhů plánů investičních akcí pro další období. Odbor se zabývá vydáváním výpisů z katastru nemovitostí pro potřeby úřadu a občanů a vede agendu prodejů nemovitostí. Kontroluje plnění obchodních …
487 881 149

MÚ Stráž pod Ralskem - Odbor správy majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
487 829 985

MÚ Doksy - Odbor rozvoje a majetku města

 – Naplánovat trasu
Vykonává státní správu v oblasti movitého i nemovitého majetku města, restitucí, smluvních vztahů, nájmů a věcných břemen. Zabezpečuje opravy, údržbu a úklid veřejných prostranství, komunikací a chodníků. Realizuje investiční akce včetně agendy veřejných zakázek a …
487 882 428

MÚ Desná - Odbor místního a bytového hospodářství

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
483 383 012

MÚ Turnov - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města i zajišťování jejich realizace a přijímání žádosti o změnu územního plánu. Vydávání koordinovaných stanovisek zahrnujících požadavky na ochranu veřejných zájmů, které orgán veřejné správy …
481 366 211

MÚ Jilemnice - Odbor rozvoje a místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje výkon samosprávy v oblasti rozvojových dokumentů, investic, případného získání finančních zdrojů z dotačních titulů a v oblasti spadající do pojmu technických služeb. Zabezpečuje údržbu nemovitého majetku, vyhrazené a ostatní zeleně i správu místních …

MÚ Smržovka - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města, zajišťování jejich realizace a přijímání žádosti o změnu územního …

MÚ Tanvald - Odbor rozvoje a KV

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Vypisování a zajišťování výběrových řízení a konkursů na dodavatele staveb. Realizace investičních akcí …
483 369 550