Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Doksy - Odbor rozvoje a majetku města

 – Naplánovat trasu
Vykonává státní správu v oblasti movitého i nemovitého majetku města, restitucí, smluvních vztahů, nájmů a věcných břemen. Zabezpečuje opravy, údržbu a úklid veřejných prostranství, komunikací a chodníků. Realizuje investiční akce včetně agendy veřejných zakázek a …
487 882 428

MÚ Stráž pod Ralskem - Odbor správy majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
487 829 985

MÚ Smržovka - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města, zajišťování jejich realizace a přijímání žádosti o změnu územního …

MÚ Jablonec nad Nisou - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme povolování dopravních staveb, zvláštní užívání i údržbu a opravy komunikací. Provádíme správu movitého majetku a technickou obsluhu …
483 357 163

MÚ Lomnice nad Popelkou - Odbor majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města, bytový fond a majetkové vztahy. Zabýváme se evidencí majetku a žadatelů o byty. Vyhledáváme a připravujeme podklady pro zapojení města do rozvojových programů regionálních orgánů. Nabízíme ochranu zemědělského půdního fondu, přírody, krajiny a …
481 629 039

MÚ Jilemnice - Odbor rozvoje a místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje výkon samosprávy v oblasti rozvojových dokumentů, investic, případného získání finančních zdrojů z dotačních titulů a v oblasti spadající do pojmu technických služeb. Zabezpečuje údržbu nemovitého majetku, vyhrazené a ostatní zeleně i správu místních …

MÚ Desná - Odbor místního a bytového hospodářství

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
483 383 012

MÚ Mimoň - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Odbor eviduje a spravuje nemovitý majetek města. Zajišťuje údržbu a opravy, připravuje a realizuje investiční výstavbu a podílí se na přípravě bytové politiky. Zadává veřejné …
487 805 031

MÚ Frýdlant - Odbor majetkosprávní

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na správu a agendu majetku obce, pronájem a prodej nemovitostí, pojištění majetku, úklidovou a zásobovací službu. Provozujeme dopravní …
482 464 012

MÚ Turnov - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města i zajišťování jejich realizace a přijímání žádosti o změnu územního plánu. Vydávání koordinovaných stanovisek zahrnujících požadavky na ochranu veřejných zájmů, které orgán veřejné správy …
481 366 211

MÚ Semily - Odbor rozvoje a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu majetku města a majetkoprávních vztahů. Zadáváme a vedeme tvorbu investičních projektů a zajišťování jejich realizace. Zabýváme se také operativní evidencí majetku zaúčtovaného na majetkových účtech města, zajišťujeme a realizujeme IČ v oblasti výstavby …
481 629 235

MÚ Nový Bor - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa bytových a nebytových prostor i nemovitého majetku města a příprava či realizace veškerého nakládání s tímto majetkem. Součástí odboru je pracoviště správy majetku a správy budov, oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu a pracoviště spisové služby a …
487 712 358

MÚ Česká Lípa - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Odbor spravuje a udržuje dětská hřiště, sportoviště, městskou zeleň, veřejné osvětlení, dopravní značení a světelnou dopravní signalizaci, místní komunikace, účelové komunikace, cyklostezky, parkoviště, pohřebiště, drobné památky, informační technologie, zajišťuje likvidaci a svoz komunálního …
487 881 122

MÚ Tanvald - Odbor rozvoje a KV

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Vypisování a zajišťování výběrových řízení a konkursů na dodavatele staveb. Realizace investičních akcí …
483 369 550