Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Kaznějov - Technický odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního …
373 332 280

MÚ Staňkov - Odbor majetku, investic a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
379 410 283

MÚ Kralovice - Odbor regionálního rozvoje a územního plánu

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. Výkon státní správy na úseku státní památkové péče. Vydávání rozhodnutí k obnově objektů na území s plošnou památkovou …
373 300 250

MÚ Klatovy - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Vedeme evidenci nemovitého majetku. Spravujeme technické digitální mapy, geografický informační systém a spolupracujeme se správci sítě. Zajišťujeme smluvní vztahy na úseku investiční výstavby a územního plánování. Připravujeme podklady na zpracování strategických …
376 347 247

MÚ Sušice - Odbor majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …

MÚ Planá - Odbor správy majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Spravujeme majetek města a majetkoprávní vztahy, zajišťujeme investiční výstavbu, evidujeme a zpoplatňujeme hrací přístroje. Vedeme veškerou agendu související s investiční činností Města …

MÚ Rokycany - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zadávání i vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
371 706 150

MÚ Železná Ruda - Majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Investiční a neinvestiční výstavba, oprava a údržba objektů v majetku města, evidence nemovitostí, správa bytového a nebytového fondu. Povolování překopů místních …
376 361 221

MÚ Stříbro - Hospodářsko investiční odbor

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
374 801 120

MÚ Horšovský Týn - Odbor majetku a investic města

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se evidencí majetku. Zastupujeme vlastníky při uzavírání právních závazků týkajících se nájmů a prodejů bytů a nebytových prostor. Zajišťujeme komunikaci s organizacemi. Vyřizujeme restituční požadavky. Podáváme návrhy na demolice a odstranění …
379 415 134

MÚ Nýřany - Odbor investic a údržby majetku

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťujeme přípravu výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce. Dále provádíme technický dozor stavebníka či prodej majetku …

MÚ Město Touškov - Bytový odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu bytového fondu. Vykonáváme činnost na úseku odpadového a vodního hospodářství, ochrany ovzduší a přírody. Rozhodujeme o kácení stromů v působnosti …
377 922 292

MÚ Tachov - Majetkopravní odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Vydávání doporučení obecního úřadu s rozšířenou působností k uzavření smlouvy o nájmu …
374 774 180

MÚ Domažlice - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Úřad se zabývá správou majetku města, majetkoprávními vztahy, údržbou majetku mimo nebytových prostor a bytů, přípravou a realizací staveb města. Spravuje městský rozhlas a rozhlasy v místních částech, dětská hřiště a sportoviště, hřbitovy a energetiku městského …
379 719 172