Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMČ Praha - Kolovraty - Odbor správa majetku

 – Naplánovat trasu
Vedení evidence a zajišťování efektivního využívání, správa a údržba movitého i nemovitého majetku svěřeného do péče městské …
267 710 504

ÚMČ Praha - Újezd - Investiční odbor

 – Naplánovat trasu
Příprava a realizace stavebních záměrů městské části a zajišťování státního dohledu. Hospodaření s výdaji při realizaci investičního …
272 690 545

ÚMČ Praha 12 - Odbor investiční

 – Naplánovat trasu
Příprava a realizace investičních akcí městské části. Organizace zadávání veřejných zakázek. Zajišťování autorského a technického dozoru …
244 400 215

ÚMČ Praha 7 - Odbor investic a veřejných zakázek

 – Naplánovat trasu
Zajišťování činností při přípravě a realizaci investičních programů a jejich financování včetně přidělených …
220 144 184

ÚMČ Praha 20 - Odbor hospodářské správy a investic

 – Naplánovat trasu
Správa bytových i nebytových prostor a budov ve vlastnictví městské části. Správa budov základních a mateřských škol na území městské …
271 071 731

ÚMČ Praha 3 - Odbor technické správy majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výkonem státní správy v oblasti realizací investic a správy movitého i nemovitého majetku města svěřeného do péče městské části. Provádíme údržby veřejných …
222 116 385

ÚMČ Praha 12 - Odbor majetku

 – Naplánovat trasu
Evidence a správa majetku svěřeného do péče městské části. Hospodaření s nebytovými prostory. Privatizování bytového fondu a vymáhání …
244 028 291

ÚMČ Praha 3 - Odbor bytů a nebytových prostor

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vyřizováním agendy přechodu nájmů bytů. Evidujeme byty po úmrtí. Uzavíráme a kontrolujeme plnění nájemních smluv na nebytové prostory. Přijímáme a podáváme žaloby na vyklizení bytů či nebytových prostor. Zastupujeme městskou část v soudních …
222 116 574

ÚMČ Praha - Dubeč - Odbor životního prostředí a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťování ochrany životního …
272 701 925

ÚMČ Praha 22 - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme evidenci movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví městské části. Zabezpečujeme údržbu a opravy bytového a nebytového fondu. Kontrolujeme provozuschopnost pozemních komunikací. Vedeme jednotnou evidenci o neplatičích nájemného a služeb. Provádíme obsluhu výroby a dodávky …
271 071 860

ÚMČ Praha 2 - Odbor majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje evidenci, správu, pronájmy, opravy a investice v oblasti majetku města svěřeného do péče městské části v souladu s právními předpisy a vnitřními normami. Vedeme agendu movitého majetku, nebytových prostorů a nájmu pozemků. Zadává a realizuje veřejné …
236 044 352

ÚMČ Praha - Běchovice - Odbor správy majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Správa a údržba bytových a nebytových domů, zeleně, sportovního areálu a kotelen. Evidence malých zdrojů znečištění a firem zajišťujících služby pro městskou část. Příprava a realizace investiční výstavby včetně technického …
281 028 617

ÚMČ Praha 10 - Odbor majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Vykonávání funkce správce majetku. Zajištění provozní a ekonomické části správy svěřeného majetku. Příprava a realizace schválených majetkoprávních úkonů. Realizuje schválené majetkoprávní úkony. Vyřizuje stížnosti a podněty, které se týkají působnosti odboru …
267 093 421

ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Evidence, správa a údržba majetku v péči městské části. Příprava a realizace investičních výstaveb. Hospodaření s byty a nebytovými …
281 003 612