Firmy

ÚMČ Praha - Petrovice - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Evidence nemovitého majetku ve vlastnictví městské části. Správa a údržba pozemků. Vydávání souhlasu ke vstupům na pozemky a do …
267 900 938

ÚMČ Praha 4 - Odbor obecního majetku

 – Naplánovat trasu
Kontrolujeme plnění mandátních, nájemních i kupních smluv. Zajišťujeme spisovou i archivní službu. Zabezpečujeme a realizujeme privatizaci bytového fondu. Vedeme evidenci bytových domů, nebytových objektů, bytů i nebytových prostor. Prověřujeme připomínky občanů týkající se provozní správy …

ÚMČ Praha 18 - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje evidenci a využívání majetku. Zpracovává koncepci bydlení, rozbory potřeb bydlení a jejich realizaci. Realizuje dispozice s nemovitým majetkem jakou jsou pronájmy, odprodeje, výpůjčky, převody i vydávání stanovisek jako účastník stavebně - správního …
284 028 229

ÚMČ Praha 2 - Odbor majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje evidenci, správu, pronájmy, opravy a investice v oblasti majetku města svěřeného do péče městské části v souladu s právními předpisy a vnitřními normami. Vedeme agendu movitého majetku, nebytových prostorů a nájmu pozemků. Zadává a realizuje veřejné …
236 044 352

ÚMČ Praha 19 - Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na správu a údržbu bytového i nebytového fondu ve vlastnictví městské části. Vedení evidence a pronajímání movitého i nemovitého majetku. Kontrolování nájemného a realizace investiční …

ÚMČ Praha - Libuš - Odbor správy majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Evidence nemovitého majetku ve vlastnictví městské části. Správa a údržba pozemků. Vydávání souhlasu ke vstupům na pozemky a do …
244 021 426

ÚMČ Praha 7 - Odbor investic a veřejných zakázek

 – Naplánovat trasu
Zajišťování činností při přípravě a realizaci investičních programů a jejich financování včetně přidělených …
220 144 184

ÚMČ Praha 20 - Odbor hospodářské správy a investic

 – Naplánovat trasu
Správa bytových i nebytových prostor a budov ve vlastnictví městské části. Správa budov základních a mateřských škol na území městské …
271 071 731

ÚMČ Praha 7 - Odbor majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku v péči městské části a koordinace spravujících firem. Prověřování žádostí o povolení změn v užívání či provedení stavebních úprav. Zajišťujeme uzavírání nájemních smluv na pronájmy částí nemovitostí k umístění reklam a reklamních …
734 521 839

ÚMČ Praha 3 - Odbor majetku

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou, evidencí a inventarizacemi nemovitého majetku svěřeného do péče městské části. Zajišťujeme privatizace bytového fondu. Zabezpečujeme nakládání s nemovitým majetkem svěřeným městské …
222 116 207

ÚMČ Praha 14 - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy movitého i nemovitého majetku města svěřeného do péče městské …

ÚMČ Praha 11 - Odbor majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Správa a údržba nemovitého majetku svěřeného do péče městské části. Pronajímání bytů, nebytových prostor a ploch a garáží či garážových …
267 902 279

ÚMČ Praha - Kolovraty - Odbor správa majetku

 – Naplánovat trasu
Vedení evidence a zajišťování efektivního využívání, správa a údržba movitého i nemovitého majetku svěřeného do péče městské …
267 710 504

ÚMČ Praha 6 - Odbor správy obecního majetku

 – Naplánovat trasu
Vedení evidence a zajišťování efektivního využívání, správy a údržby movitého i nemovitého majetku svěřeného do péče městské části. Nabídka pronájmu bytových i nebytových …
220 189 700