Firmy

ÚMČ Praha 6 - Odbor územního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení přípravy koncepce rozvoje území městské části Praha 6, kontroly stavu území z hlediska funkční náplně a prostorové regulace s cílem zajištění rozvoje …
220 189 900

ÚMČ Praha-Újezd - Odbor občansko-správní

 – Naplánovat trasu
Ověřování pravosti podpisů a listin. Výdej občanských průkazů a cestovních dokladů. Evidence státních občanů, cizinců s povolením k pobytu a …
272 690 545

ÚMČ Praha 12 - Odbor sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
261 397 327

Úřad městské části Praha-Nedvězí

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací a služeb souvisejících s městskou částí. V městské části jsou dále k dispozici tenisové kurty a naučná …
CzechPOINT
267 710 823

ÚMČ Praha 13 - Odbor informatiky

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme provoz a funkčnost výpočetní techniky a informačního systému úřadu. Zaměřujeme se na tvorbu i správu internetové prezentace městské …
235 011 328

ÚMČ Praha 13 - Odbor legislativně-právní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme poskytování právního servisu orgánům městské části. Provádíme organizaci zadávání veřejných zakázek. Vedeme evidenci a kontrolu smluv uzavíraných městskou …

ÚMČ Praha 12 - Odbor školství, kultury a vzdělávání

 – Naplánovat trasu
Správa a kontrola školských objektů a příspěvkových organizací na území městské části. Kontrola nakládání s nebytovými prostory školských …
241 470 340

ÚMČ Praha 12 - Odbor majetku

 – Naplánovat trasu
Evidence a správa majetku svěřeného do péče městské části. Hospodaření s nebytovými prostory. Privatizování bytového fondu a vymáhání …
244 028 291

ÚMČ Praha 10 - Odbor kontroly a komunikace

 – Naplánovat trasu
Evidence a vyřizování došlých stížností, oznámení, podnětů a petic občanů. Prošetřování závažných a opakovaných stížnosti a podání. Je tvořen oddělením kontrolních činností, oddělením stížností a svobodného přístupu k informacím a oddělením bezpečnostního …
267 093 482

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor legislativní a právní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování legislativních a právních činností orgánů města. Koordinuje a kontroluje postup jednotlivých odborů při zadávání veřejných …

ÚMČ Praha 13 - Útvar interního auditu

 – Naplánovat trasu
Provádíme vnitřní kontrolu činnosti jednotlivých odborů i oddělení úřadu a jejich nakládání s přidělenými finančními či hmotnými …

Úřad městské části Praha-Nebušice

 – Naplánovat trasu
Zajištění informací a služeb souvisejících s městskou částí. Dále jsou v místě k dispozici školy, sdružení, spolky, sportovní vyžití a sociální služby. V části žije 3055 …
CzechPOINT
220 961 439

ÚMČ Praha 7 - Odbor informační centrum

 – Naplánovat trasu
Vyřizování žádostí o ústní, telefonické a písemné informace. Vybírání správních …
233 370 715

ÚMČ Praha - Křeslice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí a odpadové hospodářství. Provádíme údržby zeleně. Evidujeme rybářské a lovecké lístky. Poskytujeme výkon státní správy a samosprávy na úseku vodního hospodářství, obrany a krizového …
267 711 142