Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ÚMČ Praha 2 - Odbor interního auditu a kontroly

 – Naplánovat trasu
Vykonávání specializované kontrolní činnosti se zaměřením na hospodaření s finančními a hmotnými prostředky a majetkovými právy městské …
236 044 248

ÚMČ Praha 4 - Odbor kontrolní

 – Naplánovat trasu
Provádíme vnitřní kontrolu činnosti, periodické i řídící kontroly. Vedeme centrální evidenci, stížnosti, oznámení, podněty a petice. Zpracováváme výsledky, veřejnosprávních i finančních …
261 192 257

ÚMČ Praha 6 - Právní odbor

 – Naplánovat trasu
Právní zastupování městské části. Legislativní činnost a metodické řízení právní činnosti úřadu. Vedení administrativy zadávání veřejných zakázek. Nabídka bezplatné právní poradny pro občany Prahy …
220 189 500

ÚMČ Praha - Řeporyje - Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření městské části. Zajišťování matriční agendy a evidence …
251 625 912

Úřad městské části Praha-Nedvězí

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací a služeb souvisejících s městskou částí. V městské části jsou dále k dispozici tenisové kurty a naučná …
CzechPOINT
267 710 823

ÚMČ Praha - Běchovice - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Evidence obyvatelstva městské části. Ověřování pravosti listin a podpisů. Vedení agendy správních řízení ve věcech komise pro projednávání přestupků. Zajišťování chodu spisové služby a zpracování písemností …
281 028 613

Magistrát hl. m. Prahy - Odbor správních činností ve školství

 – Naplánovat trasu
Zajištění ekonomické činnosti v návaznosti na zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Vedení v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách a školských zařízeních s výjimkou mateřských škol a školských …

ÚMČ Praha - Zbraslav - Odbor místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení údržby a oprav na místních komunikacích, příprava podkladů pro realizaci investic. Správa a hospodaření s byty a nebytovými …
257 111 821

ÚMČ Praha 12 - Odbor sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
261 397 327

ÚMČ Praha 8 - Odbor bezpečnosti a krizového řízení

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme nepřetržité služby zaměstnancům odboru pro případ řešení mimořádné události a krizového stavu. Realizujeme opatření k řešení krizových situací souvisejících s obranou státu. Zabezpečujeme evakuaci osob z ohroženého území. Zabýváme se také ukrytím obyvatelstva správního …
222 805 179

ÚMČ Praha - Křeslice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí a odpadové hospodářství. Provádíme údržby zeleně. Evidujeme rybářské a lovecké lístky. Poskytujeme výkon státní správy a samosprávy na úseku vodního hospodářství, obrany a krizového …
267 711 142

ÚMČ Praha 21 - Odbor VHČ, správy bytů a údržby

 – Naplánovat trasu
Správa a údržba …
281 012 982

ÚMČ Praha 7 - Odbor informační centrum

 – Naplánovat trasu
Vyřizování žádostí o ústní, telefonické a písemné informace. Vybírání správních …
233 370 715

ÚMČ Praha - Zličín - Odbor ochrany prostředí, rozvoje a investic

Poskytování informací o územním rozvoji městské části. Zadávání veřejných zakázek. Spravování výběru místních poplatků. Správa životního …