Firmy

MÚ Mnichovo Hradiště - Odbor investic a komunálního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na správu a údržbu bytového a nebytového fondu, pozemků a hřbitova. Zajišťujeme komunální služby a odpadové …

MÚ Říčany - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Nabídka provozu bytového i nebytového hospodářství, vnitřní správy chodu úřadu a zajištění souhlasů s uložením inženýrských sítí do pozemků města. Odbor vydává souhlasy s uložením inženýrských sítí do pozemků …
323 618 124

MÚ Příbram - Odbor investic a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje investiční výstavbu a rekonstrukci - přípravu a realizaci investic města Příbram, plní úkoly města Příbram a městského úřadu v rozsahu vymezeném organizačním …
318 402 557

MÚ Sadská - Odbor správy majetku města a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťujeme smlouvy k pronájmu a prodeji nemovitostí, včetně věcných břemen, projektovou dokumentaci či výběrová …
325 595 030

Magistrát města Kladno - Odbor investic a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa bytových a nebytových prostor a nemovitého majetku města, příprava a realizace veškerého nakládání s tímto majetkem. Zpracování investičních plánů a záměrů. Uzavírání smluv na reklamní zařízení a pronájem nebytových prostor. Likvidace pojistných …
312 604 261

MÚ Velvary - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
315 617 091

MÚ Rudná - Hospodářský odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, komunikací a veřejných …
311 652 332

MÚ Březnice - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
318 403 175

MÚ Zdice - Odbor městských investic a majetku

 – Naplánovat trasu
Provádění údržby a oprav městského majetku, správa agendy investic a …
311 510 845

MÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Odbor majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťuje vedení komplexní evidence budov a pozemků v majetku města a inventarizaci. Zabezpečuje údržby bytového a nebytového fondu města ve spolupráci s jejich správcem a vedení pořadníku zájemců o pronájem obecních …

MÚ Lysá nad Labem - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
325 510 244

MÚ Kolín - Odbor správy bytových a nebytových prostor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu bytového a nebytového fondu města. Zabezpečujeme pronájmy, prodeje, dražby, privatizace, výpůjčky a věcná břemena. Realizujeme styk s nájemci při řešení oprav v bytech, udělujeme občanům s trvalým pobytem mimo území města souhlas vlastníka s ohlášením změny místa trvalého …

MÚ Beroun - Odbor majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Provádění údržby a oprav městského majetku, správa agendy investic a …
311 654 230

MÚ Rakovník - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …