Firmy

MÚ Vsetín - Odbor správy majetku, investic a strategického rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme pronájem zasedacích místností a autoprovoz referentských vozidel. Uzavíráme smluvní dokumenty s poskytovatelem telekomunikačních služeb. Zpracováváme návrh rozpočtu za celý odbor pro příslušný kalendářní rok a sledujeme jeho čerpání. Provádíme rozúčtování služeb spojených s …
571 491 565

MÚ Uherský Brod - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
572 615 230

MÚ Fryšták - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
724 991 881

MÚ Luhačovice - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Odbor se zaměřuje na hospodaření, správu, investice, rozvoj města, správu městských lesů a úsek informačních systémů. Zabezpečuje provoz, servis a nákup výpočetní techniky, aktualizaci internetových stránek, přípravu a realizaci investičních …
577 197 444

MÚ Valašské Meziříčí - Odbor majetkové správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu majetku města a majetkoprávních …
571 674 310

MÚ Valašské Klobouky - Investiční odbor

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Připravujeme podklady k návrhu střednědobého a prováděcího plánu investiční výstavby a investic. Vyřizujeme a kontrolujeme dodržování podmínek státních dotací a …
577 311 117

MÚ Brumov - Bylnice - Odbor investic a majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města i majetkoprávních vztahů. Zajišťování přípravy, realizace a koordinace investiční výstavby …
577 305 132

Magistrát města Zlín - Odbor realizace investičních akcí

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje investiční výstavbu. Skládá se z oddělení přípravy a realizace investičních akcí a technicko-ekonomického řízení. Dále zabezpečuje průběžnou i závěrečnou kontrolu oprávněnosti účelového čerpání dotace a provádí statistické výkazy investičních akcí a jejich …
577 630 715

MÚ Kroměříž - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Má na starosti aktivity, které souvisejí s nakládáním majetkem města. Získáte zde potřebné informace, pokud chcete koupit městský pozemek, zřídit či zrušit věcné břemeno nebo si pronajmout městský …
573 321 261

MÚ Uherský Ostroh - Odbor investic a místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a jejich realizace. Zaměřujeme se na smlouvy o převodu majetku města, věcná břemena, vklady do katastru …
572 430 539

MÚ Otrokovice - Odbor rozvoje a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
577 680 412

MÚ Slavičín - Odbor investic

 – Naplánovat trasu
Zadávání i vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Zabezpečování přípravy městských stavebních akcí investičního charakteru v oblasti investorské a inženýrské činnosti i realizace staveb. Odbor projednává a zpracovává návrhy obchodních …
577 004 825

MÚ Kunovice - Odbor správy majetku a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Spravujeme a udržujeme zařízení města, komunikace, chodníky, veřejné plochy a …

MÚ Hulín - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby. Odbor se zabývá evidencí majetku města a zastupuje vlastníka při uzavírání právních závazků týkajících se nájmů a prodejů bytů a nebytových …
573 502 719