Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Holešov - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování údržby veřejných prostor města. Vyhledávání vhodných projektů s možností financování z fondů Evropské unie, státních dotací, grantů i dalších zdrojů a zpracování podkladů pro podání žádosti o …
573 521 450

MÚ Slavičín - Odbor životního prostředí a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťování ochrany životního prostředí a správy i údržby zařízení města, komunikací, chodníků, veřejných ploch a zeleně. Odbor má na starosti správu veřejné zeleně. Výkon silničního i odpadového …
577 004 830

MÚ Kunovice - Odbor správy majetku a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Spravujeme a udržujeme zařízení města, komunikace, chodníky, veřejné plochy a …

MÚ Uherský Brod - Odbor majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
572 805 111

Magistrát města Zlín - Odbor realizace investičních akcí

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje investiční výstavbu. Skládá se z oddělení přípravy a realizace investičních akcí a technicko-ekonomického řízení. Dále zabezpečuje průběžnou i závěrečnou kontrolu oprávněnosti účelového čerpání dotace a provádí statistické výkazy investičních akcí a jejich …
577 630 715

MÚ Hulín - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby. Odbor se zabývá evidencí majetku města a zastupuje vlastníka při uzavírání právních závazků týkajících se nájmů a prodejů bytů a nebytových …
573 502 719

MÚ Otrokovice - Odbor rozvoje a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
577 680 412

MÚ Vsetín - Odbor správy majetku, investic a strategického rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme pronájem zasedacích místností a autoprovoz referentských vozidel. Uzavíráme smluvní dokumenty s poskytovatelem telekomunikačních služeb. Zpracováváme návrh rozpočtu za celý odbor pro příslušný kalendářní rok a sledujeme jeho čerpání. Provádíme rozúčtování služeb spojených s …
571 491 565

MÚ Fryšták - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
724 991 881

MÚ Valašské Klobouky - Investiční odbor

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Připravujeme podklady k návrhu střednědobého a prováděcího plánu investiční výstavby a investic. Vyřizujeme a kontrolujeme dodržování podmínek státních dotací a …
577 311 117

MÚ Uherský Ostroh - Odbor investic a místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a jejich realizace. Zaměřujeme se na smlouvy o převodu majetku města, věcná břemena, vklady do katastru …
572 430 539

MÚ Staré Město - Odbor investic

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zadáváním a vedením tvorby investičních projektů města a zajišťováním jejich realizace. Zaměřujeme se na správu, údržbu a provoz zařízení města. Spravujeme hospodaření s nemovitým majetkem města. Zajišťujeme správu a údržbu komunikací, chodníků, veřejných ploch a …
572 416 430

MÚ Valašské Meziříčí - Odbor majetkové správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu majetku města a majetkoprávních …
571 674 310

MÚ Luhačovice - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Odbor se zaměřuje na hospodaření, správu, investice, rozvoj města, správu městských lesů a úsek informačních systémů. Zabezpečuje provoz, servis a nákup výpočetní techniky, aktualizaci internetových stránek, přípravu a realizaci investičních …
577 197 444